Wybrane problemy w transporcie żywności z Polski na Bliski Wschód

Main Article Content

Marek Ziemian
Jarosław Kobryń


Słowa kluczowe : transport drogowy, łańcuch dostaw, logistyka, ATP, zarządzanie
Abstrakt
W artykule omówiono główne czynniki jakie mają wpływ na zarządzanie przewozem ładunków objętych konwencją ATP do krajów Bliskiego Wschodu, w tym sposób planowania trasy przejazdu z uwzględnieniem specyfiki ładunków o niskiej podatności transportowej naturalnej, technicznej i ekonomicznej, na przykładzie studium przypadku transportu żywności. Problemy i ich skutki w takim transporcie, które napotyka przewoźnik mogą w szczególnych przypadkach prowadzić nawet do upadłości. Rynek ten może niedługo stać się alternatywą dla zmieniającego się rynku przewozów europejskich.

Article Details

Jak cytować
Ziemian, M., & Kobryń, J. (2020). Wybrane problemy w transporcie żywności z Polski na Bliski Wschód. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(4), 37–48. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.4.31
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.