Makrologistyka narzędziem kształtowania współczesnej gospodarki

Main Article Content

Joanna Domagala


Słowa kluczowe : mikrologistyka, makrologistyka, gospodarka, Polska
Abstrakt

Celem artykułu jest określenie istoty mikro- i makrologistyki oraz przedstawienie elementów systemu makrologistyki jako czynników rozwoju polskiej gospodarki. Wykorzystując dane wtórne, zaprezentowano stan i perspektywy rozwoju czterech elementów podsystemu makrologistycznego w Polsce tj.: sieci transportowych, systemów dystrybucji produktów, infrastruktury związanej z przepływem informacji oraz systemów zagospodarowywania i utylizacji odpadów. Wskazano również rosnącą rolę polskiej logistyki w Europie.

Article Details

Jak cytować
Domagala, J. (2020). Makrologistyka narzędziem kształtowania współczesnej gospodarki. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 5(3), 31–44. https://doi.org/10.22630/EIOL.2020.5.3.19
Bibliografia

Abt S., 1993: Logistyka – wyróżnikiem nowej generacji gospodarowania, Problemy Magazynowania i Transportu 4, 172–192.

Actia Forum, 2019: Port Monitor. Polish ports in 2018, Gdynia.

Baran J., Karlewska M., 2016: Teoretyczne aspekty logistycznego systemu gospodarki odpadami, Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Logistyki 1(3), 5–17.

Domagała J., 2019: Efficiency of Polish seaports against the background of the largest ports in Europe, Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Logistyki 4(3), 77–85. (Crossref)

European Commission, 2020: The Digital Economy and Society Index (DESI), [electronic source] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi

Fechner I., Szyszka G., 2018: Logistyka w Polsce. Raport 2017, Biblioteka Logistyka, Poznań.

Ficoń K., 2005: Zarys mikrologistyki [Micrologistics], BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa, Gdynia.

Fraunhofer Institute 2018: TOP 100 in European Transport and Logistics Services 2017/2018.

GUS, 2002–2018: Transport – wyniki działalności. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.

Kempa S., 2010: Logistyka – narzędzie kształtowania procesów gospodarczych, Artykuł w ramach projektu szkoleniowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, [electronic source] http://www.kdkinfo.com.pl .

Klojzy-Karczmarczyk B., Staszczak J., 2013: Ograniczenie składowania w wyniku segregacji i selektywnego wybierania frakcji suchej odpadów komunalnych, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN 84, 75–87.

Krzyżaniak S., 1997: Logistyka w gospodarce narodowej, Logistyka 4, 11–16.

Kulikowska-Wielgus A., 2018: Polska logistyka coraz wyżej w rankingu Banku Światowego, trans.info, [electronic source] https://trans.inf o/pl/polska-logistyka-coraz-wyzej-w-rankingu-banku-swiatowego-104083.

Kwaśniewski K., Grzesiak P., Kapłan R., 2018: Ocena efektywności ekonomicznej procesu zgazowania odpadów komunalnych i przemysłowych, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 107, 5–18.

Matwiejczuk R,. 2006: Zarządzanie marketingowo-logistyczne, C.H. Beck, Warszawa.

Nowicka-Skowron M., 2000: Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa.

Ojala L., Andersson D., Naula T., 2008: Logistics Value Chain, Memedowic Global Production Networks, UNIDO.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Raport roczny, [electronic source] https://www.plk-sa.pl/biuroprasowe/raport-roczny/

Primus A., Rosik-Dulewska C., 2018: Potencjał paliwowy frakcji nadsitowej odpadów komunalnych i jego rola w krajowym modelu gospodarki odpadami,Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN 105, 121–134.

Rydzkowski W., 1999: Aktualne tendencje w logistyce europejskiej, Logistyka 1, 6–8.

Rynek Infrastruktury, 2018: Polska 12 w Europie pod względem długości autostrada, [electronic souce] https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/polska-12-w-europie-pod-wzgledem-dlugosci-autostrad-63987.html

Skowrońska A., 2012: Makrologistyka a heterodoksyjne teorie i koncepcje ekonomiczne, OPTIMUM Studia Ekonomiczne 1(55), 3–28.

Skowrońska A., 2013a: Makrologistyka jako czynnik rozwoju gospodarki światowej w warunkach kryzysu ekonomicznego, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 9(1225), 10–20.

Skowrońska A., 2013b: Od systemu transportowego do systemu makrologistycznego, czyli odpowiedź na nowe uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Studia Ekonomiczne 143, 349–362.

Toruński J., 2010: Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie (14)87, 31–47.

Urząd Lotnictwa Cywilnego, [electronic source] https://www.ulc.gov.pl/pl/statystyki-analizy/statystyki-i-analizy-rynku-transportu-lotniczego/3724-statystyki-wg-portow-lotniczych

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty