Efektywność polskich portów morskich na tle największych portów Europy

Main Article Content

Joanna Domagała


Słowa kluczowe : porty morskie, efektywność, Data Envelopment Analysis
Abstrakt
Efektywność portów morskich jest kluczowym czynnikiem w obsłudze towarów w międzynarodowych łańcuchach dostaw, a tym samym odgrywa ważną rolę w wymianie handlowej z innymi krajami. Ocena efektywności portów morskich umożliwia zidentyfikowanie ich pozycji w konkurencyjnym środowisku. Głównym celem tego artykułu jest wykorzystanie metody Data Envelopment Analysis do pomiaru efektywności technicznej głównych portów morskich w Polsce i głównych portów morskich w Europie. Analiza DEA pozwala ocenić, jak skutecznie polskie porty morskie wykorzystują dostępne nakłady do generowania wyników (efektów) względem głównych portów morskich w Europie. Przeprowadzenie analizy umożliwi stworzenie rankingu efektywności badanych portów morskich.

Article Details

Jak cytować
Domagała, J. (2019). Efektywność polskich portów morskich na tle największych portów Europy. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(3), 77–85. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.3.25
Bibliografia

Ablanedo-Rosas J.H., Gao H., Zheng X., Alidaee B., Wang H., 2010: A study of relative efficiency of Chinese ports: a ratio-based DEA approach, Expert Systems 27 (5), 349–362. (Crossref)

Ablanedo-Rosas J.H., Ruiz-Torres A.J., 2009: Benchmarking of Mexican ports with data envelopment analysis, International Journal of Shipping and Transport Logistics 1, 276–294. (Crossref)

Australian Transport Council – ATC, Meyrick and Associates – M&A, Tasman Asia Pacific – TAP, 1998: Measures to Promote Effective and Efficient Container Port Practices. Final report.

Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., 1984: Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiency in Data Envelopment Analysis, Management Science 30 (9), 1078–1092. (Crossref)

Barros C., 2003: Incentive Regulation and Efficiency of Portuguese Port Authorities, Maritime Economics & Logistics 5 (1), 55–69. (Crossref)

Barros C., Athanassiou M., 2004: Efficiency in European Seaports with DEA: Evidence from Greece and Portugal, Maritime Economics & Logistic 6, 122–140. (Crossref)

Bonilla M., Medal A., Casasus T., Sala R., 2002: The Traffic in Spanish Ports: an Efficiency Analysis, International Journal of Transport Economics 29 (2), 215–230.

Charnes A., Cooper W.W., Rhodes A., 1978: Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research 2 (6), 429–444. (Crossref)

Cullinane K., Song D.W., Ji P., Wang T-F., 2004: An Application of DEA Windows Analysis to Container Port Production Efficiency, Review of Network Economics 3 (2), 184–206. (Crossref)

Estache A., Tovar B., Trujillo L., 2004: Sources of efficiency gains in port reform: A DEA decomposition of a Malmquist index for México, Utilities Policy 30 (4), 221–230. (Crossref)

Min H., Park B., 2008: A hybrid data envelopment analysis and simulation methodology for measuring capacity utilisation and throughput efficiency of container terminals, International Journal of Logistics Systems and Management 4 (6), https://doi.org/10.1504/IJLSM.2008.019184 (Crossref)

Mokhtar K., Shah M.Z., 2013: Malmquist Productivity Index for Container Terminal, European Journal of Business and Management 5 (2), 58–70.

Notteboom T., 1997: Concentration and load centre development in the European container port system, Journal of Transport Geography 5 (2), 99–115. (Crossref)

Pang R., 2006: Dynamic evaluation of main sea ports in mainland china based on DEA model, Economic Research Journal 41, 92–100.

Park R.K., De P., 2004: An alternative approach to efficiency measurement of seaports, Maritime Economics & Logistics 6, 53–69. (Crossref)

Polskie porty w 2018 roku [Polish ports in 2018], ActiaForum Port Monitor Luty/Marzec 2019.

Roll Y., Hayuth Y., 1993: Port performance comparison applying data envelopment analysis (DEA), Maritime Policy and Management 20 (2), 153–162. (Crossref)

Tongzon J.K., 2001: Efficiency Measurement of Selected Australian and Other International Ports Using Data Envelopment Analysis, Transportation Research. Part A 35, 113–128. (Crossref)

Wang T., Cullinane K., 2004: Industrial concentration in container ports, [in:] Proceedings of Annual Conference of International Association of Maritime Economists (IAME). 30.06–02.06.2004 Izmir, Eylul University, Izmir.

Winkelmans W., 2004: The socio-economic value of seaports in the European Union, The European Sea Ports Conference 2004: European Sea Ports in a Dynamic Market-Ports and the EU Agenda, Rotterdam.

Wu Y.J., Lin C., 2008: National port competitiveness: implications for India, Management Decision 46, 1482–1507. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.