Rynek gazu ziemnego w Polsce w kontekście potrzeb energetycznych kraju

Main Article Content

Marcin Wysokiński
Arkadiusz Gromada


Słowa kluczowe : gaz ziemny, rynek gazu, energia, logistyka gazu
Abstrakt
Artykuł dotyczy rynku gazu ziemnego w Polsce. W pierwszej części opracowania przedstawiono znaczenie tego surowca w gospodarce jako ważnego źródła energii. Przeanalizowano także zasoby złóż gazu ziemnego w Polsce oraz jego wydobycie. W dalszej części pracy zaprezentowano strukturę dostaw gazu do Polski oraz jego zużycia na krajowym rynku. Stwierdzono m.in. rosnące zapotrzebowanie na to paliwo w branży elektroenergetycznej oraz w handlu i usługach. W artykule scharakteryzowano również rynek LNG i CNG jako część rynku gazu o specyficznych wymaganiach transportowych i magazynowych.

Article Details

Jak cytować
Wysokiński, M., & Gromada, A. (2016). Rynek gazu ziemnego w Polsce w kontekście potrzeb energetycznych kraju. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 1(1), 103–111. https://doi.org/10.22630/EIOL.2016.1.1.10
Bibliografia

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2013 r., Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2014.

Gromada A., 2015: Magazynowanie gazów płynnych i sprężonych, praca licencjacka, SGGW Warszawa (materiał nieopublikowany).

Janusz P., 2013: Aktualna sytuacja na rynku gazu ziemnego-perspektywy rozwoju, Polityka Energetyczna, 16(2).

Rozwój sektora CNG w świetle doświadczeń europejskich i krajowych, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Szurlej A., 2007: Rozwój rynku CNG w Polsce na tle państw UE, Polityka Energetyczna 10, 2, 569–578.

Zawada M., Pabian A. Bylok F., Kucęba R., 2014: Podziemne magazyny gazu jako element systemu bezpieczeństwa energetycznego, Logistyka 6 [CD].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.