Organizacja łańcucha dostaw LNG jako przykład logistyki nośników energii

Main Article Content

Arkadiusz Gromada
Marcin Wysokiński


Słowa kluczowe : skroplony gaz ziemny, terminal skraplający, terminal regazyfikacyjny, metanowiec, energia, logistyka nośników energii
Abstrakt
Artykuł dotyczy łańcucha dostaw skroplonego gazu ziemnego oraz poszczególnych jego ogniw. W pierwszej części opracowania przedstawiono dane dotyczące terminali skraplających oraz terminali regazyfikacyjnych, funkcjonujących na rynku skroplonego gazu ziemnego na świecie. W dalszej części pracy zaprezentowano stan floty przeznaczonej do transportu morskiego LNG oraz szlaki transportowe wykorzystywane na rynku LNG. Stwierdzono m.in. wzrost liczby terminali, zarówno skraplających, jak i regazyfikacyjnych, a także zwiększanie się pojemności statków wykorzystywanych w transporcie.

Article Details

Jak cytować
Gromada, A., & Wysokiński, M. (2017). Organizacja łańcucha dostaw LNG jako przykład logistyki nośników energii. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(1), 51–60. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.1.5
Bibliografia

Drewek W., 2011: Zagrożenia i problemy w transporcie gazu ziemnego drogą morską, Logistyka 5.

EY, 2013: Wpływ terminalu LNG na rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce i w województwie zachodniopomorskim.

Ficoń K., Sokołowski W., 2012: Środki transportu morskiego w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, Logistyka 5.

Filin S., Zakrzewski B., 2006: Światowy handel skroplonym gazem ziemnym (LNG) – stan obecny i kierunki rozwoju, Energetyka 11.

Gromada A., 2017: Terminal gazowy w Świnoujściu i jego znaczenie w bezpieczeństwie energetycznym kraju, praca magisterska, SGGW Warszawa (materiał nieopublikowany).

Groupe International des Importateurs de Gaz Naturel Liquéfié, 2004, 2017: The LNG industry. GIIGNL Annual Report.

International Gas Union, 2015, 2016, 2017: World LNG Report.

Tusiani M.D., Shearer G., 2007: LNG: A Nontechnical Guide, PennWell Corporation, Tulsa 2007.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.