Ekonomiczne i logistyczne uwarunkowania zapotrzebowania energetycznego w logistyce

Main Article Content

Marcin Wysokiński
Magdalena Golonko
Arkadiusz Gromada


Słowa kluczowe : energia, źródła energii, gospodarka, logistyka
Abstrakt
Opracowanie dotyczy ekonomicznych i logistycznych uwarunkowań pozyskiwania i wykorzystania różnych źródeł energii na świecie. W pierwszej części przedstawiono znaczenie energii w poszczególnych okresach ludzkiej aktywności na ziemi, począwszy od czasów zbieractwa i łowiectwa, aż po czasy współczesne. Wskazano, jak w trakcie kolejnych epok rozwoju ludzkości ewoluowały źródła energii poprzez kolejne innowacje i wynalazki. W artykule w szczególności zaprezentowano znaczenie poszczególnych źródeł energii we współczesnym świecie, wskazując ich podatność logistyczną w zakresie wydobycia, magazynowania i dystrybucji. Za pomocą współczynnika dostępności surowców (WDS) wskazano długość okresów dostępności nieodnawialnych surowców energetycznych mających atrybut wyczerpalności. Dokonano analizy miejsc występowania poszczególnych złóż surowców energetycznych, stwierdzając, iż zaledwie kilka państw dysponuje ponad 80% światowych rezerw, co powoduje, że pozostałe kraje i społeczeństwa są uzależnione od surowcowych monopolistów.

Article Details

Jak cytować
Wysokiński, M., Golonko, M., & Gromada, A. (2020). Ekonomiczne i logistyczne uwarunkowania zapotrzebowania energetycznego w logistyce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 5(2), 15–26. https://doi.org/10.22630/EIOL.2020.5.2.10
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.