Zintegrowane rozwiązania logistyczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw

Main Article Content

Anzhela Cherchata
Konrad Michalski
Tetiana Tarasova


Słowa kluczowe : proces biznesowy, system logistyczny, proces logistyczny, branża budowlana
Abstrakt
artykule omówiono koncepcję zintegrowanej logistyki, która jest połączonym zestawem operacji systemu zarządzania przedsiębiorstwem, zapewniającym zrównoważony przepływ materiałów, informacji i przepływów finansowych firmy. Kierując się podstawowymi zasadami zintegrowanej logistyki, zaproponowano podstawową platformę hierarchicznej struktury systemu logistycznego przedsiębiorstwa w postaci konfiguracji sieci logistycznej. Pozwoli to prawdziwym przedsiębiorstwom zbudować własny zintegrowany system logistyczny, zdefiniować misję i strategię logistyczną oraz zidentyfikować procesy biznesowe do zarządzania przepływami zasobów. Do akceptacji zintegrowanych decyzji logistycznych w granicach konkretnych problemów strategicznych oferowany jest model symulacyjny tworzenia strumieni ekonomicznych przedsiębiorstwa budowlanego, uwzględniający funkcjonowanie zestawu połączonych i połączonych strumieni odpowiadających niektórym procesom biznesowym. Zdefiniowano etapy przepływów logistycznych, tworząc podstawę do utworzenia zintegrowanego systemu logistycznego. Opracowano mechanizm funkcjonowania firmy budowlanej w systemie logistycznym na strategicznym i taktycznym poziomie zarządzania, który umożliwia koordynację działań jednostek związanych z działaniami logistycznymi.

Article Details

Jak cytować
Cherchata, A., Michalski, K., & Tarasova, T. (2020). Zintegrowane rozwiązania logistyczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(4), 97–105. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.4.36
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty