Zintegrowane rozwiązania logistyczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw

Main Article Content

Anzhela Cherchata
Konrad Michalski
Tetiana Tarasova


Słowa kluczowe : proces biznesowy, system logistyczny, proces logistyczny, branża budowlana
Abstrakt
artykule omówiono koncepcję zintegrowanej logistyki, która jest połączonym zestawem operacji systemu zarządzania przedsiębiorstwem, zapewniającym zrównoważony przepływ materiałów, informacji i przepływów finansowych firmy. Kierując się podstawowymi zasadami zintegrowanej logistyki, zaproponowano podstawową platformę hierarchicznej struktury systemu logistycznego przedsiębiorstwa w postaci konfiguracji sieci logistycznej. Pozwoli to prawdziwym przedsiębiorstwom zbudować własny zintegrowany system logistyczny, zdefiniować misję i strategię logistyczną oraz zidentyfikować procesy biznesowe do zarządzania przepływami zasobów. Do akceptacji zintegrowanych decyzji logistycznych w granicach konkretnych problemów strategicznych oferowany jest model symulacyjny tworzenia strumieni ekonomicznych przedsiębiorstwa budowlanego, uwzględniający funkcjonowanie zestawu połączonych i połączonych strumieni odpowiadających niektórym procesom biznesowym. Zdefiniowano etapy przepływów logistycznych, tworząc podstawę do utworzenia zintegrowanego systemu logistycznego. Opracowano mechanizm funkcjonowania firmy budowlanej w systemie logistycznym na strategicznym i taktycznym poziomie zarządzania, który umożliwia koordynację działań jednostek związanych z działaniami logistycznymi.

Article Details

Jak cytować
Cherchata, A., Michalski, K., & Tarasova, T. (2020). Zintegrowane rozwiązania logistyczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(4), 97–105. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.4.36
Bibliografia

Amitan V., Larina R., Piliushenko V., 2003: Logistics of processes in organizational and economic systems. Monograph, Southeast Donetsk.

Bowersox D.J., Closs D.J., 2008: Logistics: Integrated supply chain. 2nd ed. ZAO Olymp-Business, Moscow.

Cherchata A. O., 2016: Formation of performance indicators and efficiency of business processes on the basis of the concept Balanced Scorecard (BSC), Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 2, 137–143.

Frolova L., 2004: Logistics business management: theoretical and methodological aspects. Monograph, Donduet, Donetsk.

Holweg M., Rich N., 2004: Managing the Flow of Materials Across the Supply Chain, The Internet Encyclopedia, Wiley Online Library, [electronic source] http:// onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/047148296X.tie113 [access: 14.10.2019]. (Crossref)

Krykavskyi E.V., Chornopyska N.V., 2012: Logistic Systems. Lviv Polytechnic, Lviv.

Popovychenko I.V., Cherchata A.O., 2017: Supply chain management: integrated logistics appliance on building enterprises, Scientific and Technical Collection. Construction Industry 63, 38–42.

Tereszkiewicz, K., Kusz, D., Molenda, P. 2017: Ocena warunków przewozu i dobrostanu tuczników w transporcie lokalnym. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 104(4), 139-150. https://doi.org/10.22630/RNR.2017.104.4.39 (Crossref)

Tkachova A.V., Zahorna T.O., 2012: Management of the logistics activities of industrial enterprises, Noulij, Donetsk.

Uoters D., 2003: Supply сhain management. Yunyty-Dana, Moscow.

Vasylevskyi M., Deynega A., Dovba M., 2008: Economy of logistics systems. Lviv Polytechnic, Lviv.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty