Transport w łańcuchu dostaw biomasy dla elektrociepłowni

Main Article Content

Konrad Michalski
Mykolas Navickas
Marcin Rabe


Słowa kluczowe : transport, łańcuch dostaw, biomasa
Abstrakt
W artykule omówiono planowanie łańcucha dostaw biomasy do elektrociepłowni w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Elektrociepłownia konsumująca biomasę, aby zagwarantować ciągłość dostaw energii i ciepła, musi posiadać zapasy surowca. Odpowiednio dobrane procesy zaopatrzenia mogą zasadniczo ograniczyć koszty funkcjonowania elektrociepłowni. W sytuacji kryzysowej łańcuch logistyczny sprowadza się do realizacji procesów zaopatrzenia. Zapewnia to elektrociepłowni bezpieczeństwo ciągłości dostaw energii poprzez właściwe sformułowanie procedur dostaw biomasy, a także wspiera osiągnięcie efektywności dostaw.

Article Details

Jak cytować
Michalski, K., Navickas, M., & Rabe, M. (2019). Transport w łańcuchu dostaw biomasy dla elektrociepłowni. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(3), 17–27. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.3.20
Bibliografia

Bechtel Ch., Jayanth J., 1997: Supply Chain Management: A Strategic Perspective, International Journal of Logistics Management 8 (1), 15–34. (Crossref)

Centrum Informacji o Rynku Energii, 2019: Niemiecka energetyka spala coraz więcej biomasy z Polski [German power industry is burning more and more biomass from Poland].

Christopher M., 2000: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostwa [Logistics and supply chain management], Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa.

Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources. OJ L 328/82 of 21.12.2018.

Janowicz L., 2006: Biomasa w Polsce [Biomass in Poland], Energetyka i Ekologia 8, 601–604.

Johansson L., 1994: How Can a TQEM Approach Add Value to Your Supply Chain?, Total Quality Environmental Management 3 (4), 521–530. (Crossref)

Krajewska R., Łukasik Z., 2012: Alternatywne dostawy paliw dla rynku energetycznego w Polsce [Alternative fuel supplies for the energy market in Poland], Technika Transportu Szynowego 9 (CD).

Solarewicz A., 2019: Odnawialne źródła energii w przemyśle [Renewable energy sources in industry], Energia 6, 2–3.

Szymla W., 2013: Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego a bezpieczeństwo energetyczne Polski po 1989 r. [The effects of the restructuring of power sector companies in terms of maintaining the energy security in Poland after 1989], Zarządzanie Publiczne 4 (26), 20–23.

Szymonik A., 2011: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Cz. 2 [Logistics and supply chain management. Part 2], Difin, Warszawa.

Tereszkiewicz K., Molenda P., Kusz D., 2017: Ocena warunków przewozu i dobrostanu tuczników w transporcie lokalnym, Roczniki Naukowe Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (4), 139–150. https://doi.org/10.22630/RNR.2017.104.4.39 (Crossref)

Tokarska E., Kościelska-Chmurko M. (Eds.), 2004: Biomasa i biopaliwa – zasoby i wykorzystanie w energetyce [Biomass and biofuels – resources and use in the energy sector], Gea, Warszawa.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2018, poz. 1276 [Act of 7 June 2018 amending the act on renewable energy sources and some other acts. Journal of Laws of 2018, item 1276].

Witkowski J., 2003: Zarządzanie łańcuchem dostaw [Supply chain management], PWE, Warszawa.

Witkowski J., 2010: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia [Supply chain management. Concepts, procedures, experiments], PWE, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty