Oszacowanie poziomu zaawansowania systemów logistycznych w polskim przemyśle spożywczym

Main Article Content

Piotr Jałowiecki


Słowa kluczowe : zaawansowanie systemów logistycznych, paradoks produktywności Solowa, wskaźnik syntetyczny, przemysł spożywczy
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących związku między poziomem zaawansowania technologii, rozwiązań i systemów logistycznych stosowanych w polskim sektorze spożywczym a wielkością zatrudnienia, skalą inwestycji, sytuacją finansową i pozycją na rynku przedsiębiorstw spożywczych. W badaniu wykorzystano i porównano kilka różnych metod oceny zależności. Badania mieszczą się w szerszym obszarze tematycznym paradoksu produktywności Solowa w jego rozszerzonym zrozumieniu systemów logistycznych [Jałowiecki 2018]. Uzyskane wyniki wydają się odpowiadać jednej z najczęściej podnoszonych przyczyn występowania tego paradoksu związanej z metodami statystycznymi.

Article Details

Jak cytować
Jałowiecki, P. (2020). Oszacowanie poziomu zaawansowania systemów logistycznych w polskim przemyśle spożywczym. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(4), 61–73. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.4.33
Bibliografia

Borkowski B., 2003: Systemy informacyjne w rolnictwie na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej [Information systems in agriculture for the needs of the Common Agricultural Policy], Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Brynjolfsson E., 1993: The Productivity Paradox of Information Technology, Communications of the ACM 36, 12, 67–77. (Crossref)

Brynjolfsson E., Saunders A., 2010: Wired for Innovation. How Technology is Reshaping the Economy, MIT Press, Cambridge. (Crossref)

Dominiak, P., Mercik, J., Szymańska, A., 2016: A synthetic indicator of a company’s level of intellectual capital as a hidden value, Operations Research and Decisions 26, 3, 5–20.

Edquist Ch, Zabala-Iturriagagoitia J.M., Barbero J., Zofío J.L. 2018: On the meaning of innovation performance: Is the synthetic indicator of the Innovation Union Scoreboard flawed?, Research Evaluation, 27(3), 196–211, https://doi.org/10.1093/reseval/rvy011 (Crossref)

Jałowiecki P., 2016: Zróżnicowanie polskich przedsiębiorstw spożywczych pod względem złożoności i poziomu zaawansowania logistyki [The diversity of Polish food enterprises in terms of complexity and level of logistics advancement], Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103, 1, 62–73.

Jałowiecki P., 2018: Paradoks produktywności Solowa w polskim przemyśle spożywczym [The paradox of Solow’s productivity in the Polish food industry], Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Jałowiecki P., Jałowiecka E., 2014: Ocena zaawansowania systemów logistycznych w polskich przedsiębiorstwach produkcji żywności [Evaluation of the advancement of logistics systems in Polish food production companies], Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego 14(2), 90–97. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.2.24

Klepacki B., 2016: Miejsce i znaczenie logistyki w agrobiznesie [Place and importance of logistics in agribusiness], Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki 1 (1), 7–18. https://doi.org/10.22630/EIOL.2016.1.1.1 (Crossref)

Klepacki, B, Wicki, L. (red.) 2014: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Krajewski K., Borkowski B., 2002: Organizacja, regulacje i informacja na rynku rolnym Unii Europejskiej [Organization, regulations and information on the agricultural market of the European Union], Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Núñez-Velázquez J, Domínguez-Domínguez J. 2007: A Proposal of a Synthetic Indicator to Measure Poverty Intensity, With an Application to EU-15 Countries Working Papers 81, ECINEQ, Society for the Study of Economic Inequality. [electronic source] http://www.ecineq.org/milano/WP/ECINEQ2007-81.pdf [access: 01.12.2020].

Szymanowski W., 2008: Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności. Kierunki zmian [Food supply chain management. Directions of changes], Difin, Warszawa.

Vilaseca J., Meseguer A., Torrent J., 2006: Synthetic Indicators for Measuring e-Business: A Target Approach, Measuring e-Business for Development, Special Issue, 1–13.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.