Drogowa infrastruktura liniowa Nigerii

Main Article Content

Tomasz Rokicki
Stanisław Bereziński


Słowa kluczowe : transport, infrastruktura drogowa, sieć drogowa Afryki, drogi w Nigerii
Abstrakt
W pracy opisano znaczenie i stan drogowej infrastruktury samochodowej w Nigerii. Źródła materiałów stanowiła analiza dostępnej literatury z zakresu drogowej infrastruktury samochodowej w Nigerii oraz dane statystyczne pozyskane z „CIA World Factbook”. Okres badań dotyczył lat 2014–2018. Do analizy i prezentacji wyników pracy wykorzystano metodę opisową, formę tabelaryczną i graficzną oraz współczynniki korelacji liniowej Pearsona. Stwierdzono, że znaczenie sieci drogowej Nigerii wynikało z jej strategicznego położenia na kontynencie afrykańskim. Ponadto zauważono problem, jakim był brak odpowiednich działań zmierzających do utrzymania właściwej jakości dróg, co w konsekwencji przyczyniało się do spadku bezpieczeństwa i przepustowości infrastruktury liniowej. Stwierdzono, że w Nigerii większej powierzchni stanu odpowiadała większa długość dróg samochodowych, ale mniejsza ich gęstość. Jednocześnie większa gęstość zaludnienia w stanach Nigerii wiązała się z mniejszą łączną długością dróg samochodowych, ale z ich większą gęstością. Zupełnie nie było związku między parametrami gospodarki w stanach Nigerii a długością i gęstością dróg samochodowych.

Article Details

Jak cytować
Rokicki, T., & Bereziński, S. (2019). Drogowa infrastruktura liniowa Nigerii. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 3(4), 65–75. https://doi.org/10.22630/EIOL.2018.3.4.31
Bibliografia

Abuhamoud M.A.A., Rahmat R.A.O.K., Ismail A., 2011: Transportation and its concerns in Africa: A review, The Social Sciences 6 (1), 51–63. (Crossref)

Adejare Q.A., Nwilo P.C., Olusina J.O., Opaluwa Y.D., 2011: A study of ferry service router network in Lagos Lagoon – Nigeria using graph theory, Journal of Geography and Regional Planning 4 (6), 362–337.

African Development Bank, 2003: Review of the implementation status of the Trans-African highways and the missing lines. Final report, Stockholm.

African Development Bank, 2005: Nigeria – Federal roads development project. Appraisal stage. Report AB2099, Tunis.

African Development Bank, African Development Fund, 2005: Federal Republic of Nigeria. Country Strategy Paper 2005–2009, Country Operations Department – West Region, Lagos.

Bereziński S., 2011: Analiza własności strukturalnych sieci drogowej Nigerii, praca licencjacka Uniwersytet Warszawski, Warszawa [manuskrypt].

Blessing M.A., 2008: Nigeria’s center(s) of gravity. A complex and violent operational environment, U.S. Army War College Strategy Research Project, Carlisle Barracks, PA.

Campbell A.E., 2009: Federal road management for Sub-Saharan African nations: A Nigerian case study, master thesis, University of Waterloo, Ontario [manuskrypt].

Central Bank of Nigeria, 2003: Highway maintenance in Nigeria: Lessons from other countries. Research Development Occasional Paper 27, Abuja.

Central Intelligence Agency, 2018: The 2018 CIA World Factbook by United States, [źródło elektroniczne] https://theodora.com/wfbcurrent/nigeria/nigeria_economy.html [dostęp: 18.01.2019].

Federal Ministry of Transport, 2006: The Nigerian Transportation System. Executive summary, Abudja.

Inyang S.I., 1994: Spatial distribution of import traffic distribution at Port Harcourt (Nigeria), The Indonesian Journal of Geography 26 (68), 57–70.

Mursa I.J., Ndawayo B.A., 2011: The role of transportation in the development of tourism in Nigeria, Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism 6 (1), 297–305.

Ohakwe J., Iwueze I.S., Chikezie D.C., 2011: Analysis of road traffic accidents in Nigeria: A case study of Obinze, Asian Journal of Applied Sciences 4 (2), 166–175. (Crossref)

Onakuse S., Lenihanz E., 2007: Policies, programmes, and sustainable development in Nigeria: Acritique, Africana 1 (1), 41–58.

Oni A.O., 2007: Analysis of accessibility and connectivity of Ikeja arterial roads, 1st National Conference, Yaba College of Technology, Lagos [referat manuskrypt].

Oni A.O., 2008: Graph-theoretic analysis of intra-community road network pattern: case study of Covenant University, Oto, Nigeria, The Lagos Journal of Environmental Studies 6 (1), 24–37.

Oni A.O., 2010: Arterial road network and commercial property values: case study of Ikeja, Nigeria, Business Luncheon/MCPD, RICS Nigeria Group at Chinese Restaurant, OPIC Complex, Bank-Anthony Way, Ikeja [referat manuskrypt].

Onokerhoraye A.G., 1978: The urban system and national integration in Nigeria, Journal of Black Studies 9 (2), 169–180. (Crossref)

Rokicki T., 2014: Organizacja i ekonomika transportu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>