Zastosowanie wybranych narzędzi analizy popytu i asortymentu na przykładzie wyselekcjonowanych pozycji asortymentowych przedsiębiorstwa z branży przemysłowej

Main Article Content

Anna Osińska


Słowa kluczowe : analiza popytu, analiza asortymentu, analiza ABC, histogram, rozkłady popytu
Abstrakt
W celu poprawnego prowadzenia przedsiębiorstwa konieczne jest regularne i wnikliwe przeanalizowanie popytu, aby odpowiednio podzielić portfel produktów na różne kategorie, a następnie zastosować odpowiednie metody zarządzania dla każdej z grupy. Zobrazowanie zachodzących w przedsiębiorstwie jakichkolwiek tendencji pozwoli lepiej i bardziej świadomie prowadzić działalność gospodarczą. W artykule autorka przeanalizowała takie metody analizy popytu, jak: analiza ABC, rozkłady częstości, histogram i rozkład prawdopodobieństwa.

Article Details

Jak cytować
Osińska, A. (2018). Zastosowanie wybranych narzędzi analizy popytu i asortymentu na przykładzie wyselekcjonowanych pozycji asortymentowych przedsiębiorstwa z branży przemysłowej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 3(1), 51–62. https://doi.org/10.22630/EIOL.2018.3.1.5
Bibliografia

Apanowicz J., 2000: Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Gdynia.

Górska M., Budzik R., 2015: Doskonalenie funkcjonowania systemu magazynowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, (w:) Logistyka, I. Nowak (red.), ILiM, Poznań.

Krzemińska A., 2016: Wykorzystanie klasyfikacji ABC w łańcuchu dostaw, (w:) Logistyka, I. Nowak, S. Krzyżaniak (red.), ILiM, Poznań.

Logistyka.net.pl, b.d.: Słownik logistyczny; hasło: klasyfikacja ABC, [źródło elektroniczne] https://www.logistyka.net.pl/slownik-logistyczny/szczegoly/457,klasyfikacja_abc [dostęp: 10.02.2018].

Nahirny T., Belica T., 2016: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

Pełka K., Mielczarek A., Burkiewicz-Janik E., 2015: Magazynowanie jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego, (w:) Logistyka, I. Nowak (red.), ILiM, Poznań.

Pluta J., b.d.: Rozkład Poissona i kiedy mamy z nim do czynienia, Materiały dydaktyczne dla studentów i doktorantów Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, [źródło elektroniczne] http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dyd/mtj/zal00/Lagodzinski/Strona%20zaliczeniowa/Strona/Punkt_2.htm [dostęp: 15.11.2017].

Sendyka T., Kolibski A., 2014: Kilka uwag o prognozowaniu popytu, (w:) Biznes i produkcja, M. Hadwiczak (red.), Astor, Kraków.

Snopkowski R., 2005: Funkcje zmiennych losowych – możliwości redukcji modeli stochastycznych, część II, Wydawnictwo AGH, Kraków.

Ślusarczyk B., Ślusarczyk S., 2011: Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.

Zimon G., 2015: Wpływ logistyki na poziom kapitału obrotowego netto, (w:) Logistyka, I. Nowak (red.). ILiM, Poznań.

Ziółkowski J., Łada J., 2014: Analiza ABC i XYZ w gospodarowaniu zapasami, (w:) Profesjonalizm w logistyce. Kształcenie logistyków – doświadczenia i wnioski, Z. Kurasiński, K. Szeląg (red.), Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź. [źródło elektroniczne] http://www.zollwik.republika.pl/informa/pisk2a.html [dostęp: 15.11.2017].

Apanowicz J., 2000: Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Gdynia.

Górska M., Budzik R., 2015: Doskonalenie funkcjonowania systemu magazynowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, (w:) Logistyka, I. Nowak (red.), ILiM, Poznań.

Krzemińska A., 2016: Wykorzystanie klasyfikacji ABC w łańcuchu dostaw, (w:) Logistyka, I. Nowak, S. Krzyżaniak (red.), ILiM, Poznań.

Logistyka.net.pl, b.d.: Słownik logistyczny; hasło: klasyfikacja ABC, [źródło elektroniczne] https://www.logistyka.net.pl/slownik-logistyczny/szczegoly/457,klasyfikacja_abc [dostęp: 10.02.2018].

Nahirny T., Belica T., 2016: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

Pełka K., Mielczarek A., Burkiewicz-Janik E., 2015: Magazynowanie jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego, (w:) Logistyka, I. Nowak (red.), ILiM, Poznań.

Pluta J., b.d.: Rozkład Poissona i kiedy mamy z nim do czynienia, Materiały dydaktyczne dla studentów i doktorantów Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, [źródło elektroniczne] http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dyd/mtj/zal00/Lagodzinski/Strona%20zaliczeniowa/Strona/Punkt_2.htm [dostęp: 15.11.2017].

Sendyka T., Kolibski A., 2014: Kilka uwag o prognozowaniu popytu, (w:) Biznes i produkcja, M. Hadwiczak (red.), Astor, Kraków.

Snopkowski R., 2005: Funkcje zmiennych losowych – możliwości redukcji modeli stochastycznych, część II, Wydawnictwo AGH, Kraków.

Ślusarczyk B., Ślusarczyk S., 2011: Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.

Zimon G., 2015: Wpływ logistyki na poziom kapitału obrotowego netto, (w:) Logistyka, I. Nowak (red.). ILiM, Poznań.

Ziółkowski J., Łada J., 2014: Analiza ABC i XYZ w gospodarowaniu zapasami, (w:) Profesjonalizm w logistyce. Kształcenie logistyków – doświadczenia i wnioski, Z. Kurasiński, K. Szeląg (red.), Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź. [źródło elektroniczne] http://www.zollwik.republika.pl/informa/pisk2a.html [dostęp: 15.11.2017].

Klepacki, B, Wicki, L. (red.) 2014: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.