Wpływ inwestycji taborowych na podaż miejsc oraz wybrane cechy jakościowe systemu transportowego w Warszawie

Main Article Content

Maria Zych-Lewandowska
Patryk Wilczewski


Słowa kluczowe : publiczny transport zbiorowy, tabor, punktualność, niezawodność, podaż miejsc
Abstrakt
W artykule dokonano analizy wpływu zakupu nowych pojazdów na poziom jakości usług transportowych w różnych ujęciach. Odniesiono się zarówno do zmian podaży miejsc w pojazdach, które warunkują odpowiedni poziom dostępności transportu, jak i cech jakościowych istotnych dla pasażera, a związanych z odnawianiem floty pojazdów. Uwzględniono takie cechy jak: punktualność, zawodność, jakość pojazdów, ich estetyka oraz odpowiednie wyposażenie. W pierwszej części artykułu, traktującej o zmianach w podaży miejsc i w poziomie wyposażenia analizowano system transportu autobusowego, tramwajowego, metra i kolei. W części poświęconej punktualności, zawodności i wybranym uchybieniom taborowym skupiono się jedynie na trakcji autobusowej i tramwajowej.

Article Details

Jak cytować
Zych-Lewandowska, M., & Wilczewski, P. (2016). Wpływ inwestycji taborowych na podaż miejsc oraz wybrane cechy jakościowe systemu transportowego w Warszawie. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 1(3), 111–123. https://doi.org/10.22630/EIOL.2016.1.3.30
Bibliografia

Gołembska E., 2006: Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa.

Informator statystyczny warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego, www.ztm.waw.pl/statystyka.phb?c=664&l=1, [dostęp: 21.10.2016].

Rudnicki A. (red.), 2010: Innowacje na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 89–90, 91.

Starowicz W., 2007: Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Stużyńska E., 2009: Funkcjonowanie transportu miejskiego, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań.

Szołtysek J., 2009: Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Raport 2015, 2016: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Raporty ze strony internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

Raporty ze strony internetowej Warszawskiej Kolei Dojazdowej, www.wkd.com.pl/o-wkd/parktaborowy.html/dane-statystyczne.html [dostęp:20.10.2016].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty