Integracja logistyki rynku zbożowego Ukrainy z międzynarodowym środowiskiem instytucjonalnym

Main Article Content

Heorhiy Cherevko
Volodymyr Kolodiichuk


Słowa kluczowe : logistyka, rynek zboża, integracja, międzynarodowe środowisko instytucjonalne
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości określenia i uzasadnienia skutecznych działań na rzecz dalszej integracji ukraińskiej logistyki zbożowej z międzynarodowym środowiskiem instytucjonalnym na podstawie oceny i zapewnienia stopnia wzajemnej zgodności krajowych i międzynarodowych systemów normalizacji ziarna. Podczas przeprowadzonych badań udowodniono, że unifikacja standardów logistycznych gospodarki światowej stawia jakościowo nowe wymagania w zakresie funkcjonowania ukraińskiego rynku zbóż i warunków jego integracji z globalną logistyką. Standaryzacja ziarna zapewnia zgodność z parametrami krajowymi i międzynarodowymi. Stwierdzono, że krajowe i europejskie parametry oceny ziarna wykazują znaczne różnice w kryteriach oceny. W Europie podstawowym wskaźnikiem jakości ziarna jest zawartość białka, a na Ukrainie zawartość glutenu. Istniejące standardy zbożowe w poszczególnych krajach są różne i nie zapewniają pełnej unifikacji. Bez wątpienia czystość ziarna jest kluczowym wskaźnikiem dla operacji sprzedaży i zakupu na światowym rynku zbóż. Stwierdzono, że dostępność odpowiedniego sprzętu technicznego dla elewatorów (w szczególności laboratoriów do kontroli jakości ziarna), spełniającego światowe standardy, jest ważnym czynnikiem udanej integracji ukraińskiego rynku zbóż ze środowiskiem międzynarodowym. Udowodniono, że jakość ukraińskiej pszenicy spełnia obowiązujące wymagania światowych standardów, ale problem wdrażania potencjału hodowlanego w warunkach fermowych jest skomplikowany z powodu braku zgodności z technologią uprawy roślin, znacznego uszkodzenia ziarna zbóż, pojawiających się chorób, a także dlatego, że producenci rolni nie chcą „przepłacać” za wysokiej jakości materiały siewne. Według wyników badań Stowarzyszenia Handlu Zbożami i Handlu Żywnością (GAFTA), które zapewnia 80% światowego handlu zbożem na rynku, ustalono, że zasada systemowego podejścia do regulacji stosunków umownych między uczestnikami organizacji jest wdrażana w systemie bezpieczeństwa handlu (GTAS). Certyfikacja zgodnie z wymaganiami GTAS umożliwi integrację ukraińskiego rynku zbóż z międzynarodowym środowiskiem instytucjonalnym.

Article Details

Jak cytować
Cherevko, H., & Kolodiichuk, V. (2018). Integracja logistyki rynku zbożowego Ukrainy z międzynarodowym środowiskiem instytucjonalnym. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 3(1), 5–12. https://doi.org/10.22630/EIOL.2018.3.1.1
Bibliografia

Commission Regulation (EC) No 824/2000 of 19 April 2000 establishing procedures for the taking-over of cereals by intervention agencies and laying down methods of analysis for determining the quality of cereals. OJ L 100 of 20.04.2000, p. 31.

DSTU 3768:2010. Wheat. Specifications, Derzhspozhyvstandart of Ukraine, Kyiv.

ISO 11051:1994. Durum wheat (Triticum durum Desf.). Specification, International Organization for Standardization, Switzerland.

ISO 7970:2011. Wheat (Triticum aestivum L.). Specifications, International Organization for Standardization, Third Edition, Switzerland.

ISO 9000:1987. Quality management and quality assurance standards. Guidelines for selection and use, International Organization for Standardization, Switzerland.

Kruglov M., Sergeev S., Taktashov V. et al., 1997: Management of quality systems: textbook, IPK Izdatelstvo Standartov, Moscow.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.