W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Logistyki publikowane są wyniki teoretycznych i empirycznym oryginalnych badań naukowych z zakresu logistyki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Czasopismo pełni funkcję platformy wymiany wiedzy i doświadczeń ludzi nauki oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej, których zainteresowania naukowe i działania skupiają się wokół procesów logistycznych w przedsiębiorstwach. (więcej)

Szczegóły

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki
ISSN: 2450-8055; e-ISSN: 2543-8867; DOI: 10.22630/EIOL

Indeksowane w:

  • Academic Resource Index
  • AGRO
  • BazEkon
  • Central and Eastern European Online Library
  • EBSCO
  • Online Library CEEOL
  • Scientific Indexing Services
  • Index Copernicus

MEiN: 70 pkt - lista z 17.07.2023 roku, poz. 32574 w dyscyplinach: Ekonomia i finanse oraz Nauki o zarządzaniu i jakości

Index Copernicus: ICV 2021: 78,52

Logo CC   OA   Metadata from Crossref logo   Crossref Similarity Check logo
Wyświetl wszystkie wydania