Perspektywy rozwoju zielonych powierzchni magazynowych w Polsce

Main Article Content

Ilona Lekka-Porębska


Słowa kluczowe : gospodarka magazynowa, zielone powierzchnie magazynowe, zielona logistyka, ekologiczne rozwiązania w magazynach
Abstrakt
Wymagania unijne ukierunkowane są na niskoemisyjność i wprowadzanie rozwiązań proekologicznych, przekładając się również na gospodarkę magazynową i trendy w logistyce. Inwestorzy oraz najemcy powierzchni magazynowych są coraz bardziej zainteresowani aspektem ekologicznym. Wcześniej ta kwestia była kojarzona głównie z aspektem wizerunkowym, jednak obecnie wiąże się ona również z energooszczędnością, która przekłada się na korzyści ekonomiczne. W ostatnich latach obserwowany jest coraz większy popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce, szczególnie w obszarze „Wielkiej Piątki”. Tym samym widoczne jest zwiększone zainteresowanie powierzchniami magazynowymi, które posiadają certyfikację wielokryterialną budynków. Certyfikacja ta jest związana z potwierdzeniem proekologiczności obiektu i stanowi sprawdzoną informację dla inwestorów. W Polsce tematyka zielonych powierzchni magazynowych wraz z ich certyfikacją jest tematem zainteresowania dopiero od kilku lat i uwzględnia najnowsze dane w kontekście certyfikacji budynków w Polsce, w tym powierzchni magazynowych. Publikacja prezentuje przegląd polskiej literatury przedmiotu, stanowiąc jednocześnie próbę określenia perspektyw omawianej branży.

Article Details

Jak cytować
Lekka-Porębska, I. (2022). Perspektywy rozwoju zielonych powierzchni magazynowych w Polsce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 8(4), 55–67. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.4.28
Bibliografia

Bartolini M., Bottani E., Grosse E. 2019: Green warehousing: Systematic literature review. Journal of Cleaner Production, 226, 242–258. (Crossref)

BREEAM, [źródło elektroniczne] https://bregroup.com/products/breeam/ [dostęp: 11.10.2023].

Budner W. 2021: Ocena atrakcyjności lokalizacyjnej rynku magazynowego w Polsce. Gospodarka materiałowa & Logistyka, 6, 2–13. (Crossref)

Bukowski H., Fabrycka W. 2019: Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce. INNOWO, Warszawa.

Colliers 2022: Polska Market Insights, raport na III kwartał 2022.

Cushman & Wakefield 2019: CSR w logistyce, czyli dlaczego warto inwestować w ekologiczne magazyny?, [źródło elektroniczne] https://industrial.pl/aktualnosci/poradniki/242-csr-w-logistyce-czyli-dlaczego-warto-inwestowac-w-ekologiczne-magazyny; [dostęp: 11.10.2023].

Cushman & Wakefield 2020: Industrial goes green. [źródło elektroniczne] https://www.cushman-wakefield.com/pl-pl/poland/insights; [dostęp: 17.05.2023].

Cushman & Wakefield 2022: Market Beat Rynek magazynowy w Polsce III kwartał 2022, [źródło elektroniczne] https://www.cushmanwakefield.com/pl-pl/poland/insights; [dostęp: 17.05.2023].

International Energy Agency 2018: 2018 Global Status Report: Towards a Zero-emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector. United Nations Environment Programme.

Kauf S. 2016: Współczesne wyzwania dla logistyki miasta – kształtowanie nowych struktur przestrzennych w dostawach towarów. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 24, 128–139. (Crossref)

Komisja Europejska 2018: Commission welcomes final vote on energy performance of buildings. Press Release, Brussels.

Lewiński M. 2018: Miejskie centra logistyczne jako kluczowy element systemu dostaw branży e-commerce. Problemy Transportu i Logistyki, 4, 35–42. (Crossref)

Lubowiecki T., Kuźniewski A. 2020: Zielone magazyny według 7R Green. Logistyka, 4, 58–60.

Luu M. 2016: Developing the implementation of green warehousing at IKEA Finland. Haaga-Helia University of Applied Sciences, Haga [praca licencjacka].

Malinowska M. 2018: Analiza czynników oceny poziomu zrównoważonego magazynu. Problemy Transportu i Logistyki, 3, 103–109. (Crossref)

Mardeusz E. 2021: Ekologiczne rozwiązania w magazynach. Journal of TransLogistics, 9–18. (Crossref)

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej [MTBiGM] 2013: Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Warszawa.

Mokrzecka M. 2015: Międzynarodowe systemy certyfikacji LEED, BREEAM i DGNB. Wstępna analiza porównawcza poparta studium przypadku. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, 2, 311–322. (Crossref)

Pawłowski S. 2022: Low Emission Zones a strefy czystego transportu w Polsce – trudne początki i prognozy . Studia Prawnoustrojowe, 58, 387–402. (Crossref)

Polkowski M., Kotowski M. 2022: Rynek magazynowy w Polsce w III kw. 2022, [źródło elektroniczne] https://www.jll.pl/pl/trendy-i-analizy/badanie/rynek-magazynowy-w-polsce-2022 [dostęp: 06.01.2023].

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego [PLGBC] 2021: Zrównoważone certyfikowane budynki, Gliwice.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego [PLGBC] 2022a: Jak wykorzystać potencjał zrównoważonych magazynów?, Gliwice.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego [PLGBC] 2022b: Zrównoważone certyfikowane budynki, Gliwice.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego [PLGBC] 2022c: Zrównoważone magazyny, Gliwice.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego [PLGBC] 2023a: Certyfikacje wielokryterialne, Gliwice.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego [PLGBC] 2023b: Zrównoważone certyfikowane budynki, Gliwice.

Siemińska E. 2019: Specyfika rynku nieruchomości magazynowych. Nieruchomość w przestrzeni, 5, 11–26.

Szołtysek J., Płaczek E. 2007: Rola centrów logistycznych w rozwoju współczesnych miast. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 3, 14–17.

Szymonik A., Błaszczyk A. 2022: Rola praktyk ekologicznych dla gospodarki magazynowej, [w:] H. Cichocki i A. Tomaszewski (red.), Organizacja hybrydowa w teorii i praktyce, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 123–135.

Transport for London 2023: Ultra low emission zone, [źródło elektroniczne] https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone [dostęp: 11.10.2023].

U.S. Green Building Council 2023: LEED, [źródło elektroniczne] https://www.usgbc.org/leed [dostęp: 11.10.2023].

Waszkowska N., Zdanowska A. 2017: Logistyka magazynowa – tendencje rozwojowe na polskim rynku. Journal of Trans Logistics, 3, 107–120.

Wawryszuk B., Ziemkowska D., Hennig K., Wolak M., Jakubowska N., Kulikowska-Wielgus A. 2019: Transport i logistyka jako strategiczna branża dla polskiej gospodarki. Polski Instytut Transportu Drogowego, Wrocław.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty