E-handel poprawą efektywności logistycznego łańcucha dostaw pomiędzy handlem a klientem detalicznym w dobie kryzysu COVID-19

Main Article Content

Krzysztof Kud
Marian Woźniak


Słowa kluczowe : kryzys pandemiczny, zachowania zakupowe, logistyczna obsługa klienta, e-handel
Abstrakt

Czas pandemii spowodował zmiany w dotychczasowych przyzwyczajeniach, ale także oczekiwania konsumentów. Polskie firmy stanęły przed wyzwaniem dostosowania się do powstałych w tych realiach warunków. Lockdown i ograniczenia w handlu stacjonarnym pod wpływem zaistniałej sytuacji sprawiły, że znacznie zwiększyła się liczba zakupów dokonywanych przy pomocy Internetu. Przedłużający się lockdown, który przez wielu utożsamiany był z pracą zdalną lub przymusowym, długotrwałym przebywaniem w domu, doprowadził do wzrostu zainteresowania zakupami online. Pandemia COVID-19 stała się odpowiednim środowiskiem dla rozwoju e-handlu, który w wielu sytuacjach przyczynił się do rozwoju cyfryzacji biznesu i wielu nowoczesnych technologii cyfrowych. Odporny na koronawirusa e-handel sprawił wzrost innowacyjności i pobudził gospodarkę, stymulując rynek logistyczno-magazynowy oraz poprawiając efektywność logistycznego łańcucha dostaw, nadając ostatecznie nowy wymiar współczesnemu handlowi. W reakcji na pandemię COVID-19 władze wielu państw wprowadziły liczne ograniczenia wolności obywatelskich, których skutki były dostrzegalne w sferze konsumpcji, handlu i logistyce. Respondenci potwierdzili, że zwiększyli liczbę zakupów elektronicznych, jednocześnie nie ograniczając zakupów stacjonarnych, oczywiście poza czasem lockdownu. Celem pacy było wskazanie wpływu pandemii COVID-19 na rozwój e-handlu w logistycznej obsłudze klienta.

Article Details

Jak cytować
Kud, K., & Woźniak, M. (2022). E-handel poprawą efektywności logistycznego łańcucha dostaw pomiędzy handlem a klientem detalicznym w dobie kryzysu COVID-19. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 8(4), 37–53. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.4.27
Bibliografia

Aczel A.D. 2009: Complete Business, Statistics, Seventh Edition. McGraw Hill Irwin Companies, New York.

Badarinza C., Balasubramaniam V., Ramadorai T. 2019: The Household Finance Landscape in Emerging Economies, Annual Review of Financial Economics, 11, 109–29, [źródło elektroniczne] https://www.annualreviews.org/doi/abs/ 10.1146/annurev-financial-110118-123106 [dostęp: 10.12.2022]. (Crossref)

Ben-Hassen T., El Bilali H., Allahyari M.S. 2020: Impact of COVID-19 on food behavior and consumption in Qatar. Sustainability, 12(17), 6973, [źródło elektroniczne] https://www.mdpi.com/2071-1050/12/17/6973/htm [dostęp: 15.12.2021]. (Crossref)

Blashfield R.K. 1980: The Growth of Cluster Analysis: Tryon, Ward, And Johnson. Multivariate Behavioral Research, 15, 439–458. (Crossref)

Bodziany M. 2014: Zamiast wstępu – kryzys nowoczesności, [w:] M. Bodziany (red.), Społeczeństwo a wojna. Wojna – kryzys – bunty mas. WSOWL, Wrocław, 5–9.

Brzozowski T. 2011: Kryzys jako problem filozoficzno-społeczny. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 17, 262. (Crossref)

Chauhan V., Shah M. H. 2020: An empirical analysis into sentiments, media consumption habits, and consumer behaviour during the Coronavirus (COVID-19) outbreak. Purakala UGC Care Journal, 31(20), 353–378, [źródło elektroniczne] https://www.researchgate.net/profile/Vilas-Chauhan/publication/341233424_Purakala_UGC_Care_Journal_An_Empirical_Analysis_into_Sentiments_Media_Consumption_Habits_and_Consumer_Behaviour_during_the_Coronavirus_COVID-19_Outbreak/

links/5eb5185b299bf1287f752d36/Purakala-UGC-Care-Journal-An-Empirical-Analysis-into-Sentiments-Media-Consumption-Habits-and-Consumer-Behaviour-during-the-Coronavirus-COVID-19-Outbreak.pdf [dostęp: 15.12.2021].

Chyung S.Y., Roberts, K., Swanson, I., Hankinson A. 2017: Evidence-Based Survey Design: The Use of a Midpoint on the Likert Scale. Performance Improvement, 56, 15–23. (Crossref)

Cox A., Granbois D., Summers J. 1983: Planning, Search, Certainty and Satisfaction among durables buyers: A longitudinal study, Advances in Consumer Research, 10, 394–399.

Coyle J.J., Bardi E.J., Langrey Jr. J.C. 2002: Zarządzanie Logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Cranfield J.A., 2020: Framing consumer food demand responses in a viral pandemic. Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne d’agroeconomie, 68(2), 151–156, [źródło elektroniczne] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cjag.12246 [dostęp: 15.12.2021]. (Crossref)

Dąbrowski J. 2011: Zakupy a logistyka zaopatrzenia i marketing zakupów, Współczesna Gospodarka, 2(2), 55–66.

E-commerce as percentage of total retail sales worldwide from 2015 to 2021, with forecasts from 2022 to 2026, [źródło elektroniczne] https://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sales-worldwide/ [dostęp: 01.10.2022].

Gao X., Shi X., Guo H., Liu Y. 2020: To buy or not buy online food: The impact of the COVID-19 epidemic on adoption e-commerce in China. PLoS One, 15(8), e0237900. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0237900 (Crossref)

Ilieva G., Yankova T., Klisarova S., Dzhabarova Y. 2022: Customer Satisfaction in e-Commerce during the COVID-19 Pandemic. Systems, 10(6), 213. (Crossref)

Iwańska-Knop K. 2015: Logistyczna obsługa klienta jako determinanta zakupów w handlu elektronicznym. Ekonomiczna Problemy Usług, 117, 133–142.

Izba Gospodarki Elektronicznej [IGE] 2020: E-commerce w czasie kryzysu 2020, [źródło elektroniczne] https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/03/E-commerce-w-czasie-kryzysu-2020.pdf [dostęp: 23.07.2021].

Kneafsey M., Venn L., Schmutz U., Balasz B., Trenchard L., Eyden-Wood T., Bos E., Sutton G., Blackett M., editors Santini F., Gomez Y. Paloma S. 2013: Short Food Supply Characteristics. EUR 25911, Luxembourg, Publications Office of the European Union. JRC80420, EUR 25911 [źródło elktroniczne] https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC80420 [dostęp: 10.12.2021].

Kolano M., Siuba P., Krala K. 2021: E-commerce w pandemii Covid-19. 2021: Pięć wniosków na przyszłość. Money.pl, [źródło elektroniczne] https://www.money.pl/gospodarka/e-commerce-w-pandemii-covid-19-piec-wnioskow-na-przyszlosc-6707595113405184a.html [dostęp: 23.07.2021].

Kotler P., Keller K.L. 2011: Marketing Management (14th ed.), Prentice Hall, New Jersey.

LaLonde B.J., Zinszer P.H. 1976: Customer service: meaning and measurement. National Council of Physical Distribution Management, Chicago.

Lins S., Aquino S. 2020: Development and initial psychometric properties of a panic buying scale during COVID-19 pandemic. Heliyon, 6(9), e04746, [źródło elektroniczne] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844020315899 [dostęp: 15.12.2021]. (Crossref)

Loayza N., Pennings S.M. 2020: Macroeconomic policy in the time of COVID-19: A primer for developing countries. World Bank Research and Policy Briefs, 147291, [źródło elektroniczne] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3586636 [dostęp: 10.12.2022]. (Crossref)

Lone S., Harboul N., Weltevreden J.W.J. 2021: 2021 European E-commerce Report. Amsterdam University of Applied, Amsterdam – Brussels.

Lone S., Weltevreden J.W.J. 2022: 2022 European E-commerce Report. Amsterdam University of Applied Sciences & Ecommerce Europe, Amsterdam – Brussels.

Morawski W. 2003: Kronika kryzysów gospodarczych. Wydawnictwo TRIO, Warszawa. OECD 2012: COVID-19 i odpowiedzialne prowadzenie biznesu, [źródło elektroniczne] http://mneguidelines.oecd.org/COVID-19-and-RBC-Summary-Polish.pdf [dostęp: 18.12.2022].

OECD 2020a: COVID-19 and the retail sector: impact and policy responses, OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), Paris, [źródło elektroniczne] http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-the-retail-sector-impact-and-policy-responses-371d7599/ [dostęp: 15.12.2022].

OECD 2020b: E-commerce in the time of COVID-19, [źródło elektroniczne] https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/e-commerce-in-the-time-of-covid-19-3a2b78e8/ [dostęp: 07.10.2020].

OECD 2020c: OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), [źródło elektroniczne] https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/e-commerce-in-the-time-of-covid-19-3a2b78e8/[dostęp: 15.12.2022].

PARP 2022: Polski rynek e-commerce – czy zastąpi tradycyjny handel? [źródło elektroniczne] https://www.parp.gov.pl/component/content/article/82823:polski-rynek-e-commerce-czy-zastapi-tradycyjny-handel. 19 sierpnia 2022 r. [dostęp: 19.08.2022].

Pieńkowski P. 2014: Społeczeństwa Unii Europejskiej wobec kryzysów. Aspekty funkcjonalne, [w:] M. Bodziany (red.), Społeczeństwo a wojna. Wojna – kryzys – bunty mas. WSOWL, Wrocław, 309–324.

PMR 2020: Rekordowy wzrost rynku e-commerce w 2020 roku spowodowany epidemią COVID-19, [źródło elektroniczne] https://www.pmrmarketexperts.com/rekordowy-wzrost-rynku-e-commerce-w-2020-roku-spowodowany-epidemia-covid-19/ [dostęp: 12.12.2022].

Randriamihamison N., Vialaneix N., Neuvial P. 2021: Applicability and Interpretability of Ward’s Hierarchical Agglomerative Clustering With or Without Contiguity Constraints. Journal of Classification, 38, 363–389. (Crossref)

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. AON, Warszawa 2002.

Stadtler H., Kilger Ch. (red.) 2008: Supply Chain Management and Advanced Planning, Conception, Models, Software and Case Studies, Third Edition. Springer, Berlin Germany, [źródło elektroniczne] https://mynotesonsystemicthinking.files.wordpress.com/2011/02/scm-and-adv-planning.pdf [dostęp: 18.12.2021].

Świadomy konsument. Raport przygotowany przez Accenture, Fashionbiznes.pl i Fundację Kupuj odpowiedzialnie, 2020, [źródło elektroniczne] https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/a-com-migration/r3-3/pdf/pdf-138/accenture-report-swiadomy-konsument-2020.pdf [dostęp: 07.12.2022].

Waters D., Rinsler S. 2014: Global Logistics: New Directions in Supply Chain Management, wyd. 7. Kogan Page.

Worldwide ecommerce sales set to top $5 trillion for first time in 2022, [źródło elektroniczne] https://www.insiderintelligence.com/insights/worldwide-ecommerce-sales-to-top-7-trillion/ [dostep: 01.10.2022].

Yuen K.F., Wan X., Ma F., Li K.X. 2020: The psychological causes of panic buying following a health crisis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(10), 3513, [źródło elektroniczne] https://www.mdpi.com/1660-4601/17/10/3513/htm [dostęp: 14.12.2021]. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.