Europejski Zielony Ład w branży transportowej

Main Article Content

Agnieszka Bekisz
Michał Kruszyński


Słowa kluczowe : Europejski Zielony Ład, Gotowi na 55, transformacja transportowa, transport
Abstrakt

Celem opracowania było wskazanie przyszłych przeobrażeń i wyzwań, przed jakimi stoi sektor transportu w procesie realizacji koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal), dla którego pakietem wykonawczym jest Fit for 55 (gotowi na 55%). Opracowanie podaje istotę, założenia i narzędzia realizacji przywołanej koncepcji w obszarze transportu i jego gałęzi. Komisja Europejska w tym zakresie preferuje inwestycje w przewozy kolejowe oraz wodne śródlądowe z jednoczesnym promowaniem pojazdów elektrycznych i przewozów intermodalnych. Na podstawie kwestionariusza ankiety przeprowadzonej na grupie 60 osób (przedstawiciele przedsiębiorstw transportowych) pozyskano wiedzę dotyczącą znajomości zagadnień (kierunków zmian, wyzwań) z obszaru European Green Deal oraz pakiertu Fit for 44. Przeprowadzone badania wskazują, iż znajomość zagadnienia Europejskiego Zielonego Ładu nie idzie w parze z przeświadczeniem respondentów o konieczności wdrażania tego konceptu w obecnej sytuacji gospodarczej Polski. Aż 55% badanych wyraża przekonanie o konieczności odłożenia w czasie lub zrezygnowania z wdrażania przedsięwzięć tworzących Europejski Zielony Ład.

Article Details

Jak cytować
Bekisz, A., & Kruszyński, M. (2022). Europejski Zielony Ład w branży transportowej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 8(4), 5–17. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.4.25
Bibliografia

Acea 2021: Report Vehicles in use Europe. European Automobile Manufacturers Association, [źródło elektroniczne] https://www.acea.auto/files/report-vehicles-in-use-europe-january-2021-1.pdf [dostęp: 01.02.2022]

Adamowicz M. 2020: Założenia i wyzwania w europejskiej polityce transportowej ze szczególnym uwzględnieniem transport morskiego. Prawo Morskie, 38, 13.

Bekisz A., Kruszyński M. 2022: Systemy transportowe. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe – Wrocławska Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.

Czerniak A., Tomaszewski R., Ścierska K. 2022: Jak Europejski Zielony Ład zmieni konkurencyjność polskich firm. Fundacja Przyjazny Kraj, Warszawa.

Domagała M., Polacy nie są gotowi na auta elektryczne. Po prostu ich nie chcą. Interia Motoryzacja, [źródło elektroniczne] https://motoryzacja.interia.pl/raport-samochody-elektryczne/news-polacy-nie-sa-gotowi-na-auta-elektryczne-po-prostu-ich-nie-c,nId,6326231 [dostęp: 01.02.2022].

European Commission 2019a: Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, The European Green Deal, COM(2019) 640 final, Bruxelles.

European Commission 2019b: Directorate-General for Mobility and Transport, Development of a methodology to assess the ‘green’ impacts of investment in the rail sector – Final report, Publications Office, [źródło elktroniczne] https://data.europa.eu/doi/10.2832/091495 [dostęp: 01.02.2022].

European Commission 2021: New transport proposals target greater efficiency and more sustainable travel[źródło elektroniczne] https://transport.ec.europa.a/news/efficient-and-green-mobility-2021-12-14_pl

Komisja Europejska 2019: Neutralność klimatyczna do 2050 r. Strategiczna długoterminowa wizja zamrożonej, nowoczesnej, konkurencyjnej dla klimatu gospodarki UE, Bruksela.

Maciążek P. 2023: Goldman Sachs przewiduje, że do 2035 r. ponad połowa sprzedawanych samochodów na świecie będzie elektryczna. Strefa Inwestorów, [źródło elektroniczne] https://strefainwestorow.pl/w-zielonej-strefie/elektromobilnosc/auta-elektryczne-sprzedaz-goldman-sachs [dostęp: 28.02.2022].

Michalak M. 2022: Samochody elektryczne. Czy Polacy uważają auta na prąd za ekologiczne Motofakty.pl, [źródło elektroniczne] https://motofakty.pl/samochody-elektryczne-czy-polacy-uwazaja-auta-na-prad-za-ekologiczne/ar/c4-17072393 [dostęp: 28.02.2022].

mm 2022: Tylko elektryki? Polscy kierowcy mówią „nie”. Business Insider, [żródło elektroniczne] https://businessinsider.com.pl/gospodarka/elektryki-powinny-zastapic-wszystkie-inne-auta-polacy-sie-wypowiedzieli/cwwstwp [dostęp: 28.02.2022].

Parlińska M., Jaśkiewicz J., Rackiewicz I. 2020: Wyzwania dla rolnictwa związane ze strategią Europejski Zielony Ład w okresie pandemii. Problemy Rolnictwa Światowego, 20(35), 22–36. (Crossref)

Pomykała A., Raczyński J. 2020: Europejski Zielony Ład dla Unii Europejskiej i jej mieszkańców. Technika Transportu Szynowego, 12, 8–9.

Pomykała A., Raczyński J. 2022: Program nowelizacji TSI 2022 w aspekcie rozwoju regulacji unijnych w transporcie kolejowym. Technika Transportu Szynowego, 5–6, 58–64.

Sobolewski M. 2020: Europejski Zielony Ład – w stronę neutralności klimatycznej. INFOS zagadnienia społeczno-gospodarcze, 9(275), 2.

Wojtyło M., Musiałek P. (red.) 2022: Europejski Zielony Ład. Stan realizacji, wyzwania, nadzieje. Raport 06/2022. Klub Jagielloński, Warszawa.

Ziemacki Z. 2021: Europejski Zielony Ład i odbudowa polskiej gospodarki – szanse i wyzwania. Sprawy międzynarodowe, 74(3), 89–110. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.