Postawy przedsiębiorców członków klastrów w podejmowaniu działań CSR

Main Article Content

Barbara Wyrzykowska


Słowa kluczowe : przedsiębiorcy, członkowie klastra, społeczna odpowiedzialność biznesu, reputacja, rekomendacje
Abstrakt

W artykule omówiono, jak przedsiębiorcy, członkowie klastra budują swoją reputację poprzez działania z zakresu CSR. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Jego celem jest przedstawienie modelu koncepcyjnego oraz propozycji badawczych odnoszących się do postaw i działań przedsiębiorców klastra w zakresie CSR, a także wpływu tych działań na budowanie reputacji i udzielanie rekomendacji przez członków klastra. Model koncepcyjny został przedstawiony na podstawie literatury przedmiotu. Przedsiębiorcy podejmują działania społecznie odpowiedzialne w nadziei, że będą dobrze postrzegani przez innych członków klastra. Dzięki swojej reputacji są rekomendowani przez członków klastra, co z kolei umożliwia im budowanie sieci współpracy w klastrze.

Article Details

Jak cytować
Wyrzykowska, B. (2022). Postawy przedsiębiorców członków klastrów w podejmowaniu działań CSR. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 8(4), 121–135. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.4.32
Bibliografia

Agarwal J., Stackhouse M., Osiyevskyy O. 2018: I love that company: Look how ethical, prominent, and efficacious it is – A triadic organizational reputation (TOR) scale. Journal of Business Ethics, 153(4), 889–910. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3421-2 (Crossref)

Al-Amin M., Akter R., Akter A., Aftab Uddin M., Al Mamun A. 2021: Socially Responsible Human Resource Management and Voluntary Environmental Behavior: Moderating the Effect of Ecocentric Leadership. Central European Management Journal, 29(2), 147–168. https://doi.org/ 10.7206/cemj.2658-0845.49 (Crossref)

Bartkowiak P., Brzozowski M. 2014: The hierarchy of managers’ personal values – empirical evidence from Polish companies, [in:] A. Zakrzewska-Bielawska, S. Flaszewska (eds), Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacji w organizacjach. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, 239–248.

Basu K., Palazzo G. 2008: Corporate social responsibility: A process model of sensemaking. Academy of Management Review, 33(1), 122–136. https://doi.org/10.5465/amr.2008.27745504 (Crossref)

Battaglia, M., Bianchi, L., Frey, M. and Iraldo, F. (2010). An innovative model to promote CSR among SMEs operating in industrial clusters: evidence from an EU project. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 17(3), 133–141, https://doi.org/10.1002/csr.224. (Crossref)

Battaglia M., Campi S., Frey M., Iraldo F. 2006: A “cluster” approach for the promotion of CSR among SMEs. EABIS/CBS International Conference, The Social Responsibility of Small and Medium Sized Enterprises. Integration of CSR into SMEs Business Practices. Copenhagen Business School, Copenhagen.

Bojar E., Kwietniewska-Sobstyl M. 2013: Społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie globalizacji - badanie porównawcze małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego. Studia Ekonomiczne, 156, 35–50.

Boutinot A., Ansari S., Belkhouja M., Mangematin V. 2015: Reputational spillovers: Evidence from French architecture. Strategic Organization, 13(4), 284–306. https://doi.org/10.1177/1476127015597581 (Crossref)

Campbell J.L. 2007: Why would a corporation behave in a socially responsible way? An institutional theory of corporate social responsibility. Academy of Management Review, 32(3), 946–967. https://doi.org/10.5465/amr.2007.25275684. (Crossref)

Carnevali. F. 2011: Social capital and trade associations in America, c. 1860–1914: a micro-history approach. Economic History Review, 64(3), 905–928. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2010.00563.x (Crossref)

Carrigan M., McEachern M., Moraes C., Bosangit C. 2017: The fine jewellery industry: corporate responsibility challenges and institutional forces facing SMEs. Journal of Business Ethics, 143(4), 681–699. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3071-4 (Crossref)

Carroll A.B. 1979: A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review, 4(4), 497–505. https://doi.org/10.5465/amr.1979.4498296 (Crossref)

Chetty S., Agndal H. 2008: Role of inter-organizational networks and interpersonal networks in an industrial district. Regional Studies, 42(2), 175–187. https://doi.org/10.1080/00343400601142696 (Crossref)

Cieślak E. 2015: Rozwój klastra od inicjatywy do fazy wzrostu na przykładzie klastra SIDE-CLUSTER. Ekonomia XXI Wieku, 2, 40–54. https://doi.org/10.15611/e21.2015.2.03 (Crossref)

Czernek-Marszałek K. 2020: Wiążący i pomostowy kapitał społeczny we współpracy przedsiębiorców sektora turystycznego. [in:] S. Gregorczyk, G. Urbanek (eds), Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 229–243. (Crossref)

Dutot V. 2017: Exploring the double influence of CEOs’ management style on the development of SMEs’ corporate reputation. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 29(5), 351–374. https://doi.org/10.1080/08276331.2017.1339540 (Crossref)

Dyba W. 2017: Klastry meblarskie na tle struktury przestrzennej przemysłu meblarskiego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(1), 38–51. https://doi.org/10.24917/20801653.311.3 (Crossref)

EFL 2019: CSR w MŚP pod lupą. Raport 2019, [electronic source] https://efl.pl/wpcontent/uploads/2019/10/Raport-EFL-o-CSR-2019-1.pdf [access: 23.06.2022].

European Commission 2011: A renewed EU strategy 2011–2014 for corporate social responsibility, Brussels, [electronic source] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681&from=EN [access: 23.06.2022].

Fombrun C. 2012: The building blocks of corporate reputation: definitions, antecedents, consequences [in:] M.L. Barnett, T.G. Pollock (eds), The Oxford Handbook on Corporate Reputation, Oxford, 94–113. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199596706.013.0005 (Crossref)

Gereffi G., Lee J. 2016: Economic and social upgrading in global value chains and industrial clusters: why governance matters. Journal of Business Ethics, 133(1), 25–38. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2373-7 (Crossref)

Gerke A., Dickson G., Desbordes M., Gates S. 2017: The role of inter-organizational citizenship behaviors in the innovation process. Journal of Business Research, 73(2), 55–64. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.12.005 (Crossref)

Gilson L.L., Goldberg C.B. 2015: Editors’ comment: so, what is a conceptual paper? Group & Organization Management, 40(2), 127–130. https://doi.org/10.1177/1059601115576425 (Crossref)

Gordon I.R., McCann Ph. 2000: Industrial clusters: complexes, agglomeration and/or social networks? Urban Studies, 37(3), 513–532. https://doi.org/10.1080/0042098002096 (Crossref)

Gorynia M., Jankowska B. 2009: Kooperacja w klastrze jako instytucja gospodarki rynkowej na przykładzie trzech klastrów z Wielkopolski. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Mikroekonomia i Ekonomia Instytucjonalna, 74(3), 273–288.

Hambrick D.C., Mason P. 1984: Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. Academy of Management Review, 9(2), 193–206. https://doi.org/10.5465/amr.1984.4277628 (Crossref)

Hammann E.M., Habisch A., Pechlaner H. 2009: Values that create value: socially responsible business practices in SMEs – empirical evidence from German companies. Business Ethics: A European Review, 18(1), 37–51. https://doi.org/10.1111/j.1467-8608.2009.01547.x (Crossref)

Hemingway C.A., Maclagan P.W. 2004: Managers’ personal values as drivers of corporate social responsibility. Journal of Business Ethics, 50(1), 33–44. https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000020964.80208.c9 (Crossref)

Jones D.A., Willness C.R., Madey S. 2014: Why are job seekers attracted by corporate social performance? Experimental and field tests of three signal-based mechanisms. Academy of Management Journal, 57(2), 383–404. https://doi.org/10.5465/amj.2011.0848 (Crossref)

Kładź-Postolska K. 2013: Współpraca w klastrach w różnych fazach ich cyklu życia. Gospodarka Narodowa, 11–12, 93–112. https://doi.org/10.33119/GN/100958 (Crossref)

Klaster Kotlarski 2018: Sukces Stowarzyszenia Klaster Kotlarski, [electronic source] http://www.klasterkotlarski.pl/aktualnosci/109-sukces-stowarzyszenia-klaster-kotlarski [access: 13.02.2022].

Lazzeretti L., Capone F., Caloffi A., Sedita S.R. 2019: Rethinking clusters. Towards a new research agenda for cluster research. European Planning Studies, 27(10), 1879–1903. https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1650899 (Crossref)

Lichtenstein D.R., Drumwright M.E., Braig B.M. 2004: The effect of corporate social responsibility on customer donations to corporate-supported nonprofits. Journal of Marketing, 68, 16–32. https://doi.org/10.1509/jmkg.68.4.16.42726 (Crossref)

Lis A.M., Lis A. 2014: Zarządzanie kapitałami w klastrach. Kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych. Difin, Warszawa.

Lund-Thomsen P., Pillay R.G. 2012: CSR in industrial clusters: an overview of the literature. Corporate Governance, 12(4), 568–578. https://doi.org/10.1108/14720701211267874 (Crossref)

Lund-Thomsen P., Lindgreen A., Vanhamme J. 2016: Industrial clusters and corporate social responsibility in developing countries: what we know, what we do not know, and what we need to know. Journal of Business Ethics, 131(1), 9–24. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2372-8 (Crossref)

Luo A., Baker A., Donthu N. 2019: Capturing dynamics in the value for brand recommendations from word-of-mouth conversations. Journal of Business Research, 104, 247–260. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.015 (Crossref)

Martin Castejón P.J., Aroca López B. 2016: Corporate social responsibility in family SMEs: a comparative study. European Journal of Family Business, 6, 21–31, https://doi.org/10.1016/j.ejfb.2016.05.002 (Crossref)

Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. 2007: Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 747, 49–73.

Mishina Y., Block E.S., Mannor M.J. 2012: The path dependence of organizational reputation: how social judgement influences assessment of capability and character. Strategic Management Journal, 33(5), 459–477. https://doi.org/10.1002/smj.958. (Crossref)

Mitręga M. and Dewalska-Opitek A. 2018: Word-of-mouth jako wymiar zachowań obywatelskich – wyniki badań eksploracyjnych. Organizacja i Kierowanie, 2, 205–217.

Nadvi K. 1999: The cutting edge: collective efficiency and international competitiveness in Pakistan. Oxford Development Studies, 27(1), 81–107. https://doi.org/10.1080/13600819908424167 (Crossref)

PARP 2016: Weryfikacja standardów zarządzania w wybranych klastrach – edycja 2015. PARP, Warszawa.

Pfeffer J., Salancik G.R. 1978/2003: The External Control of Organizations. A Resource Dependence Perspective. Stanford University Press, Stanford.

Porter M.E. 1998: Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, 76(6), 77–90.

Rabellotti R., Carabelli A., Hirsch G. 2009: Italian industrial districts on the move: where are they going? European Planning Studies, 17(1), 19–41. https://doi.org/10.1080/09654310802513914 (Crossref)

Ravasi D., Rindova V., Etter M., Cornelissen J. 2018: The Formation of Organizational Reputation. Academy of Management Annals, 12(2), 574–599. https://doi.org/10.5465/annals.2016.0124 (Crossref)

Saeidi S.P., Sofian S., Saeidi P., Saeidi S.P., Saaeidi S.A. 2015: How does corporate social responsibility contribute to firm financial performance? The mediating role of competitive advantage, reputation, and customer satisfaction. Journal of Business Research, 68(2), 341–350. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.06.024 (Crossref)

Skawińska E., Zalewski R.I. 2009: Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat – Europa – Polska. PWE., Warszawa

Sokołowska-Durkalec A. 2019: Social responsibility management in a small enterprise: selected problems and good practices. [in:] A. Długopolska-Mikonowicz, S. Przytuła, C. Stehr (eds), Corporate Social Responsibility in Poland. Springer, Cham, 135–147. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00440-8 (Crossref)

Soundararajan V., Jamali D., Spence L.J. 2018: Small Business Social Responsibility: A Critical Multilevel Review, Synthesis and Research Agenda. International Journal of Management Reviews, 20(4), 934–956. https://doi.org/10.1111/ijmr.12171 (Crossref)

Szwajca D. 2014: Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa wobec sprzeczności oczekiwań interesariuszy. Studia Ekonomiczne, nr 202, Przedsiębiorstwo XXI wieku – doświadczenia i perspektywy zarządzania. Przedsiębiorstwo w sieci, 90–99.

Tang Y., Qian C., Chen G., Shen R. 2015: How CEO hubris affect corporate social (ir)responsibility. Strategic Management Journal, 36(9), 1338–1357. https://doi.org/10.1002/smj.2286 (Crossref)

Tang Z., Hull C.E., Rothenberg S. 2012: How corporate social responsibility engagement strategy moderates the CSR-financial performance relationship. Journal of Management Studies, 49(7), 1274–1303. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2012.01068.x (Crossref)

Veh A., Göbel M., Vogel R. 2019: Corporate reputation in management research: a review of the literature and assessment of the concept. Business Research, 12, 315–353. https://doi.org/10.1007/s40685-018-0080-4 (Crossref)

von Weltzien Høivik, H., Shankar D. 2011: How can SMEs in a cluster respond to global demands for corporate responsibility? Journal of Business Ethics, 101, 175–195. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0708-6 (Crossref)

Walsh G., Beatty S.E. 2007: Customer-based corporate reputation of a service firm: scale development and validation. Journal of the Academy Marketing Science, 35, 127–143. https://doi.org/10.1007/s11747-007-0015-7 (Crossref)

Watts H.D., Wood A., Wardle P. 2005/2017: Supplier search in industrial clusters: Sheffield metal working in the 1990s, [in:] A. Lagendijk, P. Oinas (eds), Proximity, distance and diversity. Routledge, Londoan, 111–128. https://doi.org/10.4324/9781315245768 (Crossref)

Webster J., Watson R.T. 2002: Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. MIS Quarterly, 26(2), 13–23.

Whetten D.A. 1989: What constitutes a theoretical contribution? Academy of Management Review, 14(4), 490–495. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4308371 (Crossref)

Wójcik P. 2018: The business case for corporate social responsibility: A literature overview and integrative framework. Central European Management Journal, 26(1), 121–148. https://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.222 (Crossref)

Wyrzykowska B. 2015: Rola klastrów w rozwoju regionów transgranicznych w Polsce Wschodniej, [in:] K. Świrczewska-Pietras, M. Pyra (eds), Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno gospodarczego obszarów transgranicznych. Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska, 137–164.

Yáñez-Araque B., Sánchez-Infante Hernández J.P., Gutiérrez-Broncano Jiménez-Estévez P. 2021: Corporate social responsibility in micro-, small- and medium-sized enterprises: Multigroup analysis of family vs. nonfamily firms. Journal of Business Research, 124(1), 581–592. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.10.023 (Crossref)

Yin R.K. 2015: Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Karków.

Zaleśna A., Predygier A. 2021: CSR in Clusters: Cluster Social Responsibility. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 307(3), 25–46. https://doi.org/10.33119/GN/140218 (Crossref)

Żmuda M. 2017: Towards a Taxonomy of International Competitiveness. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 25(3), 97–116. https://doi.org/ 10.7206/jmba.ce.2450-7814.204. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.