Metaverse w zarządzaniu hotelami w dobie cyfrowej transformacji

Main Article Content

Agnieszka Tul-Krzyszczuk


Słowa kluczowe : metaverse, cyfrowa trasformacja, wirtualna rzeczywistość, aplikacje, zarządzanie hotelem, branża hotelarska
Abstrakt
Obecnie transformacja cyfrowa i rozwój technologii metaverse jest, obok zaawansowanej analityki danych, w centrum zainteresowania branży hotelarskiej. Powoduje zmiany w modelach gospodarczych i biznesowych. Celem badawczym opracowania jest szersza ocena metaverse oraz wskazanie potencjału i zagrożeń jakie niesie ze sobą rozwój tej technologii w branży hotelarskiej. Zaproponowano przyszłe kierunki badań dla zainteresowanych badaczy. Metaverse reprezentuje wielki potencjał dla firm, pomagając pokonać fizyczne granice, jednocześnie tworząc przestrzeń dla ekscytujących doświadczeń i zachwytu klientów, znaczących interakcji i świadomości marki. Wzmacniają komunikację i relacje z klientami, procesy decyzyjne klientów, gościnność i unikalne, spersonalizowane doświadczenia gości. Hotele muszą być gotowe na dostosowanie się do tej zmieniającej się technologii, aby zachować znaczenie na konkurencyjnym rynku. Jednocześnie istnieją obawy dotyczące etycznego, bezpiecznego i integracyjnego do świadczenia metaverse.

Article Details

Jak cytować
Tul-Krzyszczuk, A. (2022). Metaverse w zarządzaniu hotelami w dobie cyfrowej transformacji. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 8(4), 105–120. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.4.31
Bibliografia

Augmented Reality (AR) in Travel and Tourism – Thematic Research, 2022, [electronic source] https://www.globaldata.com/store/report/ar-in-travel-and-tourism-theme-analysis/ [access: 15.10.2022].

Aydogan D. 2021: Art exhibitions during the pandemic, [in:] D. Yengin (eds), Communication and Technology Congress CTC. Istanbul Aydin University, Istanbul 49–55.

Balasubramanian K., Rupam K., Tul-Krzyszczuk A. 2023: Digital Trust in the Hotel Industry – An International Customer/Supplier Perspective, [in:] J. Paliszkiewicz, K. Chen, M. Launer (eds), Trust and Digital Business: Theory and Practice. Routledge, 137–147. (Crossref)

Buhalis D. 2020: Technology in tourism-from information communication technologies to eTourism and smart tourism towards ambient intelligence tourism: a perspective article. Tourism Review, 75(1), 267–272. https://doi.org/10.1108/TR06-2019-0258. (Crossref)

Buhalis D., Sinarta Y. 2019: Real-time co-creation and nowness service: lessons from tourism and hospitality. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(5), 563–582. https://doi.org/10.1080/10548408.2019.1592059. (Crossref)

Buhalis D., Karatay N. 2022: Mixed Reality (MR) for generation Z in cultural heritage tourism towards metaverse, [in:] J.L. Stienmetz, B. Ferrer-Rosell, D. Massimo (eds.), Information and Communication Technologies in Tourism 2022. ENTER22 e-Tourism Conference. Springer, Cham, 16–27. (Crossref)

Buhalis D., Papathanassis A., Vafeidou M., 2022: Smart cruising: smart technology applications and their diffusion in cruise tourism. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 13(4), 626–649. (Crossref)

Cai R., Leung X.Y., Chi C.G.-Q. 2022: Ghost kitchens on the rise: effects of knowledge and perceived benefit-risk on customers’ behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management, 101, 103110. (Crossref)

Chaber P., Kosińska A., Krysińska I., Łapiński J., Orłowska J., Skowrońska, A. Tarnawa, A., Zakrzewski R. 2021: Monitoring trendów w innowacyjności – Raport 10, [electronic source] https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/RAPORT_Monitoring-trendw-w-innowacyjnocivol.-10-czerwiec-2021-www.pdf [access: 12.09.2022].

Chądrzyński M., Gruziel K., Kacperska E., Klusek T., Utzig M. 2021: Polska w dobie cyfryzacji. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Council of the European Union, 2022: Metaverse – virtual world, real changes. [electronic source] https://www.consilium.europa.eu/media/54987/metaverse-paper-9-march-2022.pdf, [access: 20.09.2022].

Cyfryzacja to więcej niż technologia. Jak polskie firmy zaczynają nadrabiać zaległości w cyfryzacji i jaką rolę odgrywają w tym procesie fundusze private. SpotData Report 2018, [electronic source] https://psik.org.pl/images/publikacje-i-raporty-publikacje/cyfryzacja_to_wi%C4%99cej_ni%C5%BC_technologia_spotdata.pdf, [access: 22.09.2022].

Dwivedi Y.K., Hughes L., Baabdullah A.M., Ribeiro-Navarrete S., Giannakis M., Al-Debei M. M., Dennehy D., Metri B., Buhalis D., Cheung C.M.K., Conboy K., Doyle R., Dubey R., Dutot V., Felix R., Goyal D.P., Gustafsson A., Hinsch C., Jebabli I., Wamba S.F. 2022: Metaverse beyond the hype: Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. International Journal of Information Management, 66, 102542, https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102542. (Crossref)

Ericsson 2020: The dematerialized office. A vision of the internet of senses in the 2030 future workplace [electronic source] https://www.ericsson.com/4ab04c/assets/local/reports-papers/industrylab/doc/demateralized-office-report.pdf [access: 14.10.2022].

Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J. (red.) 2016: Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych. Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańsk.[electronic source] https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11162/Pieriegud_Cyfryzacja_2016.pdf-sequence=1&isAllowed=y [access: 27.10.2022].

GlobalData 2022: Report Augmented Reality in Travel & Tourism, [electronic source] https://www.globaldata.com/ar-set-transform-travel-tourism-industry-will-provide-informative-enhanced-experience-travellers-says-globaldata [access: 18.10.2022].

Goschenko S. 2022: European Union to Launch Global Metaverse Regulation Initiative in 2023 [electronic source] https://news.bitcoin.com/european-union-to-launch-global-metaverse-regulation-initiative-in-2023/, [access: 20.10.2022].

Gursoy D., Malodiac S., Dhir A. 2022: The metaverse in the hospitality and tourism industry: an overview of current trends and future research directions. Journal Of Hospitality Marketing & Management, Taylor & Francis Group, LLC, https://doi.org/10.1080/19368623.2022.2072504 (Crossref)

Gutowski P., Kłos-Adamkiewicz Z., 2020: Development of e-service virtual museum tours in Poland during the SARS-CoV-2 pandemic. Procedia Computer Science, 176, 2375–2383 (Crossref)

Heo J., Kim D., Jeong S.C., Kim M., Yoon Th. 2023: Examining Participant’s Perception of SPICE Factors of Metaverse MICE and Its Impact on Participant’s Loyalty and Behavioral Intentions, [in:] R. Lee (ed.), Emotional Artificial Intelligence and Metaverse. Studies in Computational Intelligence, Springer, Cham, 1067, 183–197. (Crossref)

Hui M. 2022: China is eyeing the metaverse as the next internet battleground, [electronic source] https://qz.com/2089316/china-sees-the-metaverse-as-the-next-internet-battleground/ [access: 20.10.2022].

Jiang C., Xu, J. 2022: Exploration of Short Video Media Communication Based in the Metaverse. [in:] L.J. Zhang (ed.), Metaverse – METAVERSE 2022. METAVERSE 2022. Lecture Notes in Computer Science.Springer, Cham. 13737, 18–28. (Crossref)

Kondratska L. 2022: Development of the hospitality industry during the pandemic of Covid-19. Journal of Innovations and Sustainability, 6(3), 3. https://doi.org/10.51599/is.2022.06.03.03 (Crossref)

KPMG China 2022: From sci-fi concept to cutting-edge technology. KPMG’s “Exploring the metaverse” [electronic source] https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/2022/03/first-exploration-metaverse.pdf [access: 21.10.2022].

Laeeq K. 2022: Metaverse: Why, How and What. [electronic source] https://www.researchgate.net/publication/358505001_Metaverse_Why_How_and_What, [access: 20.10.2022].

Lacalle E., 2022: What is the metaverse, and how does it affect the hotel industry? [electronic source], https://www.mews.com/en/blog/metaverse-hotel-industry [access: 14.03.2023].

Lypchuk V., Voytovych N. 2021: Digitalizacja biznesu: nowe trendy innowacyjnego rozwoju. Przedsiębiorstwo i Finanse, 2, 43–52.

McKinsey & Company 2018: Unlocking success in digital transformation. [electronic source] https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/unlocking-success-in-digitaltransformations [access: 15.10.2021].

McKinsey & Company 2022: Value creation in the metaverse. June 2022, [electronic source] https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/marketing%20and%20sales/

our%20insights/value%20creation%20in%20the%20metaverse/Value-creation-in-the-metaverse.pdf, [access: 15.01.2023].

Mystakidis S. 2022: Metaverse. Encyclopedia, 2(1), 486–497. (Crossref)

Needle D. 2021: The metaverse explained: Everything you need to know. [electronic source] https://www.techtarget.com/whatis/feature/The-metaverse-explained-Everything-you-need-to-know [access: 21.10.2022].

Oh H.J., Kim J., Chang J.J.C., Park N., Lee S. 2023: Social benefits of living in the metaverse: The relationships among social presence, supportive interaction, social self-efficacy, and feelings of loneliness. Computers in Human Behavior, Elsevier Science, 139, 107498. (Crossref)

Qatar Airways 2022: Qatar Airways steps into the metaverse with ’QVerse’ virtual reality and world’s first MetaHuman cabin crew, [electronic source] https://www.qatarairways.com/en/press-releases/2022/April/Qverse. html [access: 10.11.2022].

Rawal B.S., Ahmadand S., Mentges A., Fadli S. 2022: Opportunities and Challenges in Metaverse the Rise of Digital Universe, [in: L.J. Zhang (ed.) Metaverse – METAVERSE 2022. METAVERSE 2022. Lecture Notes in Computer Science, Springer, Cham., 13737, 3–17. (Crossref)

Robles M. 2022: Food By Robots & Reimagine Food, [electronic source] https://www.alimentaria.com/en/agenda/can-you-eat-in-the-metaverse/ [access: 20.10.2022].

Sigala M., Kumar S., Donthu N., Sureka R., Joshi Y. 2021: A bibliometric overview of the Journal of Hospitality and Tourism Management: Research contributions and influence. Journal of Hospitality and Tourism Management, 47, 273–288. (Crossref)

Sobczak A., 2013: Koncepcja cyfrowej transformacji sieci organizacji publicznych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 29, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Sweet J., Daugherty P. 2022: Meet Me in the Metaverse. The continuum of technology and experience, reshaping business. Technology Vision 2022, Accenture, [electronic source] https://www.accenture.com/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF-5/Accenture-Meet-Me-in-the-Metaverse-Full-Report.pdf [access: 15.10.2022].

Śledziewska K., Włoch R. 2020: Gospodarka cyfrowa. Jak technologie zmieniają świat. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. (Crossref)

The digital transformation of industry, Roland Berger. BDI, [electronic source] https://www.roland-berger.com/media/pdf/Roland_Berger_digital_transformation_of_industry_20150315.pdf [access: 11.03.2016].

UNCTAD 2017: The „New” Digital Economy and Development, „UNCTAD Technical Notes on ICT for Development”, 8, [electronic source] https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d08_en.pdf [access: 27.10.2022].

Utkarsh, Sigala M. 2022: A bibliometric review of research on COVID-19 and tourism: reflections for moving forward. Tourism Management Perspectives, 40, 100912. (Crossref)

Webster J.; Watson R.T. 2002: Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. MIS Quarterly, 26(2), 13–23.

Wen H., Leung X.Y. 2021: Virtual wine tours and wine tasting: the influence of offline and online embodiment integration on wine purchase decisions. Tourism Management, 83, 104250. (Crossref)

Wiggers K. 2020: Study finds 195 robot deployments worldwide in response to the pandemic. [electronic source] https://venturebeat.com/ai/study-finds-195-robot-deployments-worldwide-in-response-to-the-pandemic/ [access: 18.10.2022].

Yakimenko-Tereschenko N., Anishchenko A., Chaika T., Vyshniakov O., Synko A. 2022: Foreign and domestic experience of innovative events in the restaurant business and culinary tourism. Journal of Innovations and Sustainability, 6(4), 2. https://doi.org/10.51599/is.2022.06.04.02. (Crossref)

Zaman U., Koo I., Abbasi S., Raza S.H., Qureshi M.G. 2022: Meet your digital twin in space? Profiling international expat’s readiness for metaverse space travel, Tech-Savviness, COVID-19 Travel Anxiety, and Travel Fear of Missing Out. Sustainability, 14(11), 6441. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty