Rynek sprzedaży produktów leczniczych przez Internet w Polsce

Main Article Content

Barbara Kusto
Marek Wikiński


Słowa kluczowe : wysyłkowa sprzedaż leków, Internet, prawo farmaceutyczne, e-apteki
Abstrakt

Obecnie istnieje wiele kanałów dystrybucji detalicznej produktów leczniczych, przy czym obejmują one zarówno tradycyjne miejsca sprzedaży, jak i sieć Internet. Sprzedaż produktów leczniczych w aptekach czy punktach aptecznych nie budzi poważniejszych kontrowersji prawnych. Wiele wątpliwości i problemów od początku towarzyszy natomiast dystrybucji leków w Internecie. W ostatnich latach rynek sprzedaży leków przez Internet charakteryzuje duża dynamika wzrostu. Według prognoz wartość rynku farmaceutycznego w Polsce ma wzrosnąć do 2027 roku do 54 miliardów złotych, czyli o 25%. Celem opracowania było rozpoznanie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących wysyłkowej sprzedaży leków w Polsce oraz przedstawienie rynku sprzedaży leków przez Internet z uwzględnieniem jego rozmiarów i specyfiki. Obowiązujące przepisy prawne nie odpowiadają na wszystkie problemy związane ze sprzedażą wysyłkową leków, zwłaszcza przy wysokim trendzie wzrostowym sprzedaży na tym rynku. Jednym z najważniejszych jest między innymi brak regulacji związanych ze sprzedażą leków na receptę, brak dostatecznego zabezpieczenia interesu konsumentów oraz brak ujednolicenia przepisów dotyczących wymogów transportowych w ramach realizacji obrotu hurtowego i detalicznego.

Article Details

Jak cytować
Kusto, B., & Wikiński, M. (2022). Rynek sprzedaży produktów leczniczych przez Internet w Polsce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 7(3), 73–83. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.3.21
Bibliografia

Apteki internetowe coraz popularniejsze - jakie leki coraz częściej kupują Polacy?, rynekaptek.pl, [źródło elktroniczne] https://www.rynekaptek.pl/farmakologia/apteki-internetowe-coraz-popularniejsze-jakie-leki-coraz-czesciej-kupuja-polacy,41811.html [dostęp: 21.12.2022].

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, [źródło elektroniczne] http://www.archiwum.mz.gov.pl/rozwoj-i-inwestycje/informatyzacja-w-ochronie-zdrowia/centrum-systemow-informacyjnych-ochrony-zdrowia/ [dostęp: 22.12.2022].

Dyrektywa 2004/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.Urz. UE L Nr 136).

Dyrektywa 2004/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2001/82/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz.Urz. UE L Nr 136).

E-commerce w Polsce 2019, Gemius dla e-Commerce Polska, [źródło elektroniczne], https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/raport-e-commerce.html [dostęp: 18.12.2022].

E-commerce w Polsce 2022, Gemius, [źródło elektroniczne], https://www.gemius.pl/reklamodawcy-aktualnosci/raport-e-commerce-2022-juz-dostepny.html [dostęp: 18.12.2022].

Europe E-Pharmacy Market – Industry Outlook & Forecast 2022–2027, 2022, [źródło elektroniczne], https://www.reportlinker.com/p06244044/Europe-E-Pharmacy-Market-Industry-Outlook Forecast.html?utm_source=GNW [dostęp: 24.01.2023].

Głowiak G., 2021: Ile jest aptek internetowych w Polsce?, Eapteki.info, [źródło elektroniczne] https://eapteki.info/ile-jest-aptek-internetowych-w-polsce [dostęp: 22.12.2022]

GUS, 2021: Apteki i punkty apteczne w 2021 r., [źródło elektroniczne], https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/apteki-i-punkty-apteczne-w-2021-roku,15,6.html [dostęp: 18.12.2022].

Komisja Europejska, 2014: Kupowanie leków w internecie: Komisja wprowadza logo, które zapewni konsumentom bezpieczeństwo, Bruksela, [źródło elektroniczne] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_14_712 [dostęp: 23.01.2023].

Ranking: najlepsze apteki internetowe, rynekaptek.pl, [źródło elektroniczne] https://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/ranking-najlepsze-apteki-internetowe,11363.html 2015 [dostęp: 21.12.2022].

Raport PMR – Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022–2027, 2022, [źródło elektroniczne], https://www.pmrmarketexperts.com/pmr-wartosc-dystrybucji-farmaceutycznej-w-polsce-w-2021-r-wyniosla-56-mld-zl/ [dostęp: 18.12.2022].

Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) NR 699/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie projektu wspólnego logo umożliwiającego identyfikację osób oferujących ludności produkty lecznicze w sprzedaży na odległość oraz w sprawie technicznych, elektronicznych i kryptograficznych wymogów umożliwiających sprawdzenie autentyczności wspólnego logo, Dz.Urz. UE L 184 z 25.6.2014.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz.U. 2015 poz. 481).

Rudawska I., Soboń M., 2011: E-apteka jako nowa forma handlu na rynku farmaceutycznym. Zeszyty Naukowe, (175), 259-269.

Stankiewicz R., 2014: Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego. Zagadnienia publicznoprawne, C.H. Beck, Warszawa.

Stankiewicz R., 2016: Sprzedaż produktów leczniczych przez Internet, [w:] R Stankiewicz (red.), Instytucje Rynku Farmaceutycznego, Wolters Kluwer, Warszawa.

Szymański G., 2018: Istota i rozwój aptek internetowych jako trend współczesnej rzeczywistości gospodarczej – implikacje dla procesu zarządzania, Przegląd Organizacji, 9(944), 45. (Crossref)

Świerczyński M., 2008: Obrót produktami leczniczymi oraz wymagania dotyczące podmiotów prowadzących obrót, [w:] M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple, Prawo farmaceutyczne, Wolter Kluwer, Warszawa, 523–527.

Taylor D., 2016: The Pharmaceutical Industry and the Future of Drug Development, [w:] R.E. Hester, R.M. Harrison (red.), Pharmaceuticals in the Environment, The Royal Society of Chemistry, Cambridge – London, 23–28.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301).

Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. nr 75, poz. 492).

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

Więckowski Z., 2016: Sprzedaż leków na odległość – regulacje krajowe, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 8(5), 72. (Crossref)

Wspólne logo – czyli jak rozpoznać internetową aptekę istniejącą w rzeczywistości?, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, [źródło elektoniczne] https://archiwum.gif.gov.pl/pl/aktualnosci/1330,Wspolne-logo-czyli-jak-rozpoznac-internetowa-apteke-istniejaca-w-rzeczywistosci.html [dostęp: 15.12.2022].

Związek Pracodawców Aptecznych [PharmaNET], [źródło elktroniczne] https://pharmanet.org.pl/ [dostęp: 20.12.2022].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.