Rozwój elektromobilności w Polsce z wykorzystaniem elektrycznego transportu drogowego

Main Article Content

Natalia Koszowska
Tomasz Rokicki


Słowa kluczowe : elektromobilność, elektryczny transport drogowy, pojazd elektryczny
Abstrakt
W artykule podjęto tematykę związaną z funkcjonowaniem indywidualnego elektrycznego transportu drogowego oraz wyjaśnieniem jego wpływu na rozwój elektromobilności w Polsce. Przedstawiono znaczenie elektromobilności w kraju, rodzaje pojazdów zasilanych energią elektryczną, dostępność infrastruktury ładowania, wady i zalety elektrycznego transportu dro-gowego. Stwierdzono, iż istnieją liczne problemy rozwoju rynku elektromobilności w Polsce. Największą barierą jest zbyt wysoka cena zakupu pojazdu elektrycznego. Problemem jest też niewystarczająco rozbudowana infrastruktura ładowania, wysokie koszty instalacji indywidu-alnej stacji zasilania, ograniczona liczba kilometrów do przejechania na jednym ładowaniu oraz długi czas ładowania akumulatora

Article Details

Jak cytować
Koszowska, N., & Rokicki, T. (2021). Rozwój elektromobilności w Polsce z wykorzystaniem elektrycznego transportu drogowego. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(3), 33–40. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.3.20
Bibliografia

Drożdż W., 2018: Elektromobilność w rozwoju miast, PWN, Warszawa.

Drożdż W., Starzyński P., 2018: Economic conditions of the development of the electromobility in Poland at the background of selected counties, European Journal of Service Management 28, 133–140. (Crossref)

EFL, 2017: Samochody elektryczne – kompendium wiedzy, [electronic source] https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/artykuly/samochody-elektryczne-szybko-rozwijajaca-sie-galaz-motoryzacji/ [access: 07.03.2021].

[word:] Elektromobilność, [in:] Słownik ochrony środowiska, [electronic source] https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/elektromobinosc.html [access: 30.01.2021].

Feckova Skrabulakova E., Ivanova M., Rosova A., Gresova E., Sofranko M., Ferencz V., 2021: On Electromobility Development and the Calculation of the Infrastructural Country Electromobility Coefficient, Processes 9(2), 222. (Crossref)

Judzińska-Kłodawska A., 2014: Zużycie energii w samochodach elektrycznych a środowisko, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 5(16), 149–151.

Kenig M., 2020: Alphabet Polska partnerem Katalogu Pojazdów Elektrycznych, [electronic source] https://www.alphabet.com/pl-pl/aktualnosci/alphabet-polska-partnerem-katalogu-pojazdow-elektrycznych-2020-2021 [ac-cess: 03.04.2021].

Ministerstwo Energii, 2017a: Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości z dnia 16 marca 2017 r.

Ministerstwo Energii, 2017b: Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych z dnia 29 marca 2017 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 2020: Elektromobilność w Polsce, [electronic source] https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/elektromobilnosc-w-polsce [access: 01.02.2021].

Ministerstwo Środowiska, 1999: Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025, Warszawa.

Nürnberg M., Iwan S., 2017: Perspektywy stosowania samochodów elektrycznych w logistyce miejskiej na przykładzie realizacji usług kurierskich, Instytut Inżynierii Transportu, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin.

Pilecki B., 2019: The Development Of Electromobility In Poland Under The Act On Electromobility And Alternative Fuels, Proceedings of IAC in Vienna 2019, Czech Institute of Academic Education z.s., Vienna.

PSPA, 2021: Licznik Elektromobilności: liczba osobowych samochodów z napędem elektrycznym w Polsce przekroczyła 20 tys. sztuk, Elektromobini.pl, [electronic source] https://elektromobilni.pl/aktualnosci/Licznik-Elektro-mobilnosci-liczba-osobowych-samochodow-z-napedem-elektrycznym-w-Polsce-przekroczyla-20-tys-sztuk [access: 03.04.2021].

Rokicki T., Bórawski P., Bełdycka-Bórawska A., Żak A., Koszela G., 2021: Development of Electromobility in European Union Countries under COVID-19 Conditions, Energies 15(1), 9. (Crossref)

Rzędowska A., Sawicki B., Stępiński P., 2017: Elektromobilność Raport, Instytut Jagielloński, Warszawa.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317).

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wprowadzająca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (Dz.U. 2018 poz. 1356).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.