Rozwój elektromobilności w Polsce z wykorzystaniem elektrycznego transportu drogowego

Main Article Content

Natalia Koszowska
Tomasz Rokicki


Słowa kluczowe : elektromobilność, elektryczny transport drogowy, pojazd elektryczny
Abstrakt
W artykule podjęto tematykę związaną z funkcjonowaniem indywidualnego elektrycznego transportu drogowego oraz wyjaśnieniem jego wpływu na rozwój elektromobilności w Polsce. Przedstawiono znaczenie elektromobilności w kraju, rodzaje pojazdów zasilanych energią elektryczną, dostępność infrastruktury ładowania, wady i zalety elektrycznego transportu dro-gowego. Stwierdzono, iż istnieją liczne problemy rozwoju rynku elektromobilności w Polsce. Największą barierą jest zbyt wysoka cena zakupu pojazdu elektrycznego. Problemem jest też niewystarczająco rozbudowana infrastruktura ładowania, wysokie koszty instalacji indywidu-alnej stacji zasilania, ograniczona liczba kilometrów do przejechania na jednym ładowaniu oraz długi czas ładowania akumulatora

Article Details

Jak cytować
Koszowska, N., & Rokicki, T. (2021). Rozwój elektromobilności w Polsce z wykorzystaniem elektrycznego transportu drogowego. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(3), 33–40. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.3.20
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.