Nowy Jedwabny Szlak jako zielona alternatywa dla transportu między Chinami a Unią Europejską – analiza emisji CO2

Main Article Content

Stanisław Bereziński


Słowa kluczowe : Nowy Jedwabny Szlak, emisja CO2, zielony transport
Abstrakt
Obecna polityka klimatyczna Unii Europejskiej nakierowana jest na ograniczenie emisji dwu-tlenku węgla. Ma to istotny wpływ nie tylko na funkcjonowanie transportu wewnątrz Unii ale także z jej kluczowymi partnerami. Największym partnerem handlowym Unii Europejskiej pozostają od wielu lat Chiny. Od 2013 roku, to jest od momentu uruchomienia Nowego Je-dwabnego Szlaku, obok transportu morskiego i lotniczego, realną alternatywą na tej trasie po-zostaje także transport kolejowy. Przeprowadzone badania wskazały, że biorąc pod uwagę pomiar emisji CO2 metodami WTW i TTW, transport kolejowy w relacji Chiny – Unia Euro-pejska może być traktowany jako relatywnie ekologiczne rozwiązanie transportowe w porów-naniu do innych dostępnych alternatyw. Wskazano przy tym na niedostatki tych metod oraz na konieczność poprawnego przedstawiania długości trasy dla której pomiar emisji jest doko-nywany. Zwrócono także uwagę na uwarunkowania infrastrukturalne związane z dalszym rozwojem transportu kolejowego w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

Article Details

Jak cytować
Bereziński, S. (2021). Nowy Jedwabny Szlak jako zielona alternatywa dla transportu między Chinami a Unią Europejską – analiza emisji CO2. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(3), 5–12. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.3.17
Bibliografia

EcoTransIT World, 2020: Environmental methodology and data – update 2020. EcoTransIT World Inittiative (EWI), Ingenieurgesellschaft fur Verkehrs- und Eisenbahnwesen mbH, Consulting Company for Traffic and Railway Engineering Ltd., Hannover.

Ehrler V., Engel A. van den, Davydenko I., Diekmann D., Kiel J., Lewis A., Seidel, S., 2016: Global Standardisation of the Calculation of CO2 Emissions Along Transport Chains – Gaps, Approaches, Perspectives of the Global Alignment Process, [in:] Commercial Transport, U. Clausen, H. Friedrich, C. Thaller, C. Geiger (eds), Lecture Notes in Logistics, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-21266-1_9 (Crossref)

ERAI, [electronic source] https://index1520.com/en/index/faq/#how-co2 [access: 02.01.2021].

ERAI, 2021: Carbon Emission Counter, [electronic source] https://index1520.com/en/emissions-co2/ [access: 02.03.2021].

European Commission, 2019: Handbook on the external costs of transport, Version January 2019, Luxembourg.

European Council, Fit for 55 package – official information, [electronic source] https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/eu-plan-for-a-green-transition/ [access: 02.01.2021].

European Environmental Agency, 2020: Transport and environment report 2020 – Train or plane, Copenhagen, [electronic source] https://www.eea.europa.eu/publications/transport-and-environment-report-2020 [access: 02.01.2021].

Eurostat, [electronic source] https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database [access: 03.01.2021].

Kageson P., 2009: Making international transport pay its climate bill, International Transport Forum, Transport for a global economy, Workshop 5 – Environmental impact of international transport, OECD, Leipzig.

Madrjas J., 2021: Opóźnione pociągi z Chin wpadły w prace torowe w Małaszewiczach, Rynek Infrastruktury, [electronic source] https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/opoznione-pociagi-z-chin-wpadly-w-prace-torowe-w-malaszewiczach-77929.html# [access: 01.01.2021].

OECD, 2010: Globalization, transport and the environment OECD publishing, Paris, [electronic source] https://read.oecd-ilibrary.org/environment/globalisation-transport-and-the-environment_9789264072916-en#page277 [access 02.01.2021].

Rajkovic R., Zrnic N., Bojic S., Stakic D., 2015: Role of cargo weight and volume: Minimizing costs and CO2 emissions in container transport, [in:] Commercial Transport, Lecture Notes in Logistics, U. Clausen, H. Friedrich, C. Thaller, C. Geiger (eds), Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-21266-1_10 (Crossref)

UTLC, 2019: Annual Report 2019, [electronic source] https://www.utlc.com/en/accounting/ [access: 03.01.2021].

UTLC, 2020: Annual Report 2020, [electronic source] https://www.utlc.com/en/accounting/ [access 03.01.2021].

Wang X., Norstad I., Fagerholt K., Christiansen M., 2019: Green Tramp Shipping Routing and Scheduling: Effects of Market-Based Measures on CO2 Reduction, [in:] Sustainable Shipping, H. Psaraftis H. (ed.), Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-030-04330-8_8. (Crossref)

Zhao L., Ling L., Zhang Y.-J., 2015: Investigating the CO2 emission difference among China’s transport sectors and their influencing factors, Natural Hazards 77, 1323–1343, https://doi.org/10.1007/s11069-015-1657-2 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.