Bezpieczeństwo transportu drogowego paliw płynnych w opinii kierowców

Main Article Content

Joanna Baran
Dariusz Kuczyński


Słowa kluczowe : towary niebezpieczne, paliwa płynne, transport drogowy
Abstrakt
Artykuł dotyczy bezpieczeństwa przewozu drogowego paliw płynnych w Polsce. W ramach badań empirycznych przeprowadzono kwestionariusz ankiety wśród kierowców przewożących paliwa płynne w cysternach. Celem przeprowadzonych badań było zidentyfikowanie głównych naruszeń i zagrożeń oraz ich przyczyn stwarzanych podczas transportu i dostaw paliw płynnych na stacje benzynowe w Polsce.

Article Details

Jak cytować
Baran, J., & Kuczyński, D. (2017). Bezpieczeństwo transportu drogowego paliw płynnych w opinii kierowców. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 1(4), 5–15. https://doi.org/10.22630/EIOL.2016.1.4.31
Bibliografia

ADR, 2015–2016: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Baran, J., Palica, K. 2016: Jakość usług przewozowych w transporcie miejskim w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 1(1), 19–29. https://doi.org/10.22630/EIOL.2016.1.1.2 (Crossref)

Grzegorczyk K., Hancyk B., Buchcar R., 2007: Towary niebezpieczne w transporcie drogowym, Buch-Car, Błonie.

GUS, 2015: Przewozy ładunków i pasażerów w 2015 r., Warszawa.

Kizyn M., 2011: Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.

Pułkowski M., Domański W., 2010: Bezpieczeństwo transportu drogowego paliw płynnych w cysternach – podstawowe obowiązki uczestników przewozu, Bezpieczeństwo Pracy 9.

Pusty T., 2009: Przewóz towarów niebezpiecznych. Poradnik kierowcy, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Różycki M., 2011: Towary niebezpieczne w praktyce. Bezpieczne operacje transportowe towarów niebezpiecznych – wiedza specjalistyczna. Podręcznik praktyka i kierowcy, tom II, Wydawnictwo Marek Różycki, Mikołów.

Różycki M., 2012: Towary niebezpieczne w praktyce. Bezpieczne operacje transportowe towarów niebezpiecznych. Podręcznik praktyka i kierowcy, tom I, Wydawnictwo Marek Różycki, Mikołów.

Salomon A., 2014: Przewóz substancji niebezpiecznych z punktu widzenia wymagań spedycyjno-transportowych, Logistyka 4.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.