Konkurencyjność polskiego systemu transportu drogowego w porównaniu z systemem transportu drogowego UE – wybrane zagadnienia

Main Article Content

Andrzej Jezierski


Słowa kluczowe : transport drogowy, konkurencja, struktura branży transportu drogowego, koszty usług transportowych
Abstrakt
Polskie przedsiębiorstwa rynku usług transportu drogowego nie stanowią już tła dla firm z kapitałem zagranicznym, lecz są równorzędnymi partnerami i konkurentami na tym rynku. Transport drogowy w Polsce stanowi podstawę polskiego systemu transportowego, a także jest istotnym elementem europejskiego systemu transportowego. Artykuł koncentruje się na wybranych aspektach określenia miejsca i roli transportu drogowego w strukturze polskiego systemu transportowego. Obecnie już z całą pewnością można mówić o dojrzałym, konkurencyjnym rynku usług transportu drogowego z rozwiniętymi procesami konkurencyjnymi stanowiącymi element nie tylko krajowego, ale też europejskiego, a nawet światowego systemu gospodarczego. Artykuł zawiera analizę porównawczą polskiego systemu transportu drogowego z systemami transportu drogowego wybranych krajów UE w aspektach kosztowych, a także innych czynników przewagi konkurencyjnej.

Article Details

Jak cytować
Jezierski, A. (2019). Konkurencyjność polskiego systemu transportu drogowego w porównaniu z systemem transportu drogowego UE – wybrane zagadnienia. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(3), 87–98. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.3.26
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.