Koncepcje zrównoważonej logistyki miejskiej w wybranych polskich miastach

Main Article Content

Marcin Jurczak


Słowa kluczowe : logistyka miejska, transport publiczny, zrównoważony rozwój
Abstrakt
Zrównoważona mobilność definiowana jest m.in. jako rozwój transportu publicznego, ale także systemów nowoczesnej mobilności – car poolingu, car sharingu, systemów rowerów miejskich czy innych „wspólnych” pojazdów do przemieszczania się. W artykule przedstawiono wybrane koncepcje z zakresu zrównoważonej mobilności w wybranych polskich miastach. Celem autora była analiza dostępności rozwiązań z zakresu zrównoważonej logistyki miejskiej w największych polskich miastach i ocena, w jakim stopniu mogą być one środkiem do efektywnego przemieszczania w przestrzeni miejskiej. Z badań wynika, że polskie miasta bardzo poważnie podchodzą do tematów zrównoważonej mobilności i oferują mieszkańcom wiele rozwiązań w tym zakresie.

Article Details

Jak cytować
Jurczak, M. (2019). Koncepcje zrównoważonej logistyki miejskiej w wybranych polskich miastach. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(2), 13–27. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.2.11
Bibliografia

ALL, 2019: Kraków. Carsharing Kracar zostanie uruchomiony wtedy, gdy będą stacje ładowania, [źródło elektroniczne] https://elektrowoz.pl/transport/krakow-carsharing-kracar-zostanie-uruchomiony-wtedy-gdy-beda-stacje-ladowania/ [dostęp: 02.05.2019].

Bączkowski R., 2017: Ekologiczne współdzielenie, [źródło elektroniczne] http://www.poznan.pl/mim/info/news/ekologiczne-wspoldzielenie,112299.html [dostęp: 30.04.2019].

Berlińska E., Choma J., 2018: Implikacja innowacyjnych aplikacji mobilnych usprawniających przepływ osób w miastach na wdrażanie koncepcji zrównoważonego transportu oraz koncepcji SmartCity, Transport Miejski i Regionalny 1, 30–35.

Bojba D., Kiciński M., Merkisz-Guranowska A., 2018: Ocena potencjału miejskiej zrównoważonej dystrybucji towarów na przykładzie miasta Poznania, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport 120, 29–38. (Crossref)

Carpooling czyli razem jeździmy samochodem, 2017, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, [źródło elektroniczne] http://zikit.krakow.pl/strona_glowna/215102,artykul,carpooling_czyli_razem_jezdzimy_samochodem.html [dostęp: 30.04.2019].

Dąbrowski T., 2017: Nowoczesne usługi logistyczne jako wyzwanie logistyki społecznej, Gospodarka w praktyce i teorii 1, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 17–26. https://doi.org/10.18778/1429-3730.46.02. (Crossref)

Deckert C., 2018: Sustainable Logistics: A Framework for Green Logistics and City Logistics, [w:] H. Lu, R. Schmidpeter, N. Capaldi, L. Zu (red.), Building New Bridges Between Business and Society. CSR, Sustainability, Ethics & Governance. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63561-3_4. (Crossref)

Gawełek L., Góral-Gawełek E., Fierek Sz., Pluta G., 2018: Priorytety w ruchu dla środków transportu zbiorowego oraz rowerów na przykładzie bus-pasa na ulicy Garbary w Poznaniu, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport 120, 111–121. http://www.ztp.krakow.pl/rowery-towarowe/ [dostęp: 02.05.2019]. (Crossref)

https://blinkee.city/pl#cennik [dostęp: 30.04.2019].

https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledemliczby-ludnosci/ [dostęp: 01.05.2019]

https://takeanddrive.eu/map.html [dostęp: 02.05.2019].

https://wavelo.pl/ [dostęp: 30.04.2019].

https://wavelo.pl/wavelo-presspack.zip [dostęp: 30.04.2019].

Kiba-Janiak M., Witkowski J., 2014: Modelowanie logistyki miejskiej, PWE, Warszawa.

Korneć R., 2018: System transportu miejskiego wobec zrównoważonego rozwoju, [w:] J. Słodczyk (red.), Studia Miejskie 30, 71–84. https://doi.org/10.25167/sm2018.030.05 (Crossref)

Kot S., 2013: Wpływ ekologicznego systemu transport miejskiego na jakość życia w polskich miastach na przykładzie inicjatywy Civitas, [w:] J. Słodczyk (red.), Studia Miejskie 10, 47–55. (Crossref)

Kraków. Pierwsza w Polsce akcja dzielenia się samochodami, 2016, naszemiasto.pl, [źródło elektroniczne] http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/krakow-pierwsza-w-polsce-akcja-dzielenia-sie-samochodami,3904928,artgal,t,id,tm.html [dostęp: 02.05.2019].

Miasto rozwija system car sharingu, 2018: Magiczny Kraków, [źródło elektroniczne] http://krakow.pl/aktualnosci/224277,29,komunikat,miasto_rozwija_system_car_sharingu.html [dostęp: 02.05.2019].

Ogórek P., 2017: Kraków. Więcej rowerów miejskich na zimę, [źródło elektroniczne] http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/krakow-wiecej-rowerow-miejskich-na-zime,4335637,art,t,id,tm.html [dostęp: 30.04.2019].

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia, 2019, Biura Zrównoważonej Mobilności, Trako Projekty Transportowe, Wrocław, [źródło elektroniczne] http://bip.um.wroc.pl/attachments/download/68494 [dostęp: 02.05.2019].

Poznań: Firma Lime wprowadziła nowy cennik. Więcej zapłacimy za hulajnogi, 2019, naszemiasto.pl, [źródło elktroniczne] http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/poznan-firmalime-wprowadzila-nowy-cennik-wiecej-zaplacimy,5017296,artgal,t,id,tm.html [dostęp: 30.04.2019].

Poznański Rower Miejski, Zarząd Transportu Miejskiego Poznań, [źródło elektroniczne] https://www.ztm.poznan.pl/pl/komunikacja/rowery/ [dostęp: 30.04.2019].

Quak H., Tavasszy L., 2011: Customized Solutions for Sustainable City Logistics: The Viability of Urban Freight Consolidation Centres, [w:] J. van Nunen, P. Huijbregts, P. Rietveld (red.), Transitions Towards Sustainable Mobility, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-21192-8_12 (Crossref)

Renault ZOE w naszych barwach!, 2019: Miejska Wypożyczalnia Samochodów Elektrycznych VOZILLA, [źródło elektroniczne] https://www.vozilla.pl/news/article/3115 [dostęp: 02.05.2019].

Rok Vozilli w pigułce, 2018: Miejska Wypożyczalnia Samochodów Elektrycznych VOZILLA, [źródło elektroniczne] https://www.vozilla.pl/news/article/2646 [dostęp: 02.05.2019].

Szołtysek J., 2016: Logistyka miasta, PWE, Warszawa.

Szymczak M., Ekonomia „na żądanie” i jej wpływ na logistykę miasta, [w:] J. Słodczyk (red.), Studia Miejskie 30, 25–38. https://doi.org/10.25167/sm2018.030.02 (Crossref)

Taniguchi E., 2015: City Logistics for Sustainable and Liveable Cities, [w:] B. Fahimnia, M. Bell, D. Hensher, J. Sarkis (red.), Green Logistics and Transportation. Greening of Industry Networks Studies 4. Springer, Cham. (Crossref)

Trzy miesiące CityBee w Polsce, czyli BIG Carsharing w liczbach, 2019, CityBee Polska, [źródło elektroniczne] https://www.citybee.pl/pl/aktualnosci/trzy-miesiace-citybee-w-polsceczyli-big-carsharing-w-liczbach [dostęp: 02.05.2019].

Tundys B., 2013: Logistyka miejska. Teoria i praktyka, wyd. 2, Difin, Warszawa.

Umowy na system publicznego roweru miejskiego podpisane. Operatorem będzie NB Poznań Spółka z o.o., Zarząd Transportu Miejskiego Poznań, 2018, [źródło elektroniczne] https://www.ztm.poznan.pl/pl/aktualnosci/umowy-na-system-publicznego-roweru-miejskiegopodpisane-operatorem-bedzie-nb-poznan-spolka-z-o-o [dostęp: 30.04.2019].

Wrocławski Rower Miejski 2019, 2019b, [źródło elektroniczne] https://wroclawskirower.pl/wroclawski-rower-miejski-2019/ [dostęp: 02.05.2019].

Wrocławski Rower Miejski bez przerwy przez cały rok, 2019a, [źródło elektroniczne] https://wroclawskirower.pl/wroclawski-rower-miejski-bez-przerwy-przez-caly-rok/ [dostęp: 02.05.2019].

Wyszomirski O., 2017: Zrównoważony rozwój transportu w miastach a jakość życia, Transport miejski i regionalny 12, 27–32.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.