Ocena elektronicznego systemu opłat – ViaTOLL w opinii zarządzających przedsiębiorstwami transportowymi

Main Article Content

Elżnieta Szymańska
Magdalena Kucaj


Słowa kluczowe : : elektroniczny system poboru opłat, ViaTOLL, transport drogowy
Abstrakt
Celem badań była ocena oraz określenie znaczenia systemu ViaTOLL dla przedsiębiorstw transportowych. Źródłem danych do analizy była literatura, dane statystyki masowej oraz akty prawne. Analizą objęto lata 2011–2015. Ponadto, w 2016 roku zrealizowano badania ankietowe w grupie 43 przedsiębiorstw transportowych z różnych regionów Polski. Z badań wynika, że elektroniczny system poboru opłat przyczynił się do skrócenia czasu przejazdów samochodów ciężarowych i do poprawy płynności w ruchu na płatnych odcinkach dróg w Polsce, ale zwiększył koszty przedsiębiorstw transportowych. Dla zarządców dróg system ten stał się pomocnym narzędziem do weryfikowania poprawności i rzetelności uiszczania opłat przez właścicieli samochodów ciężarowych.

Article Details

Jak cytować
Szymańska, E., & Kucaj, M. (2018). Ocena elektronicznego systemu opłat – ViaTOLL w opinii zarządzających przedsiębiorstwami transportowymi. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(4), 95–106. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.4.39
Bibliografia

Borkowski P., 2011: Ryzyko kosztowe w dużych projektach infrastrukturalnych w transporcie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego 41, Funkcjonowanie i rozwój transportu, 33–44.

ViaTOLL przyniósł już ponad 9,1 mld zł na budowę i modernizację dróg, Business Insider Polska, [źródło elektroniczne] https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/viatoll-w-2017-r-ilepieniedzy-trafilo-na-budowe-drog/r29nvh4 [dostęp: 14.06.2016].

https://www.ViaTOLL.pl [dostęp: 24.12.2017].

Izdebski M., Makowski Z., Piechota B., Żydok R., 2016: System poboru opłat drogowych. Analiza, wnioski, rekomendacje, Fundacja Republikańska, Warszawa.

Jacyna M., Lewczuk K., Kłodawski M., Jachimowski R, Sivets O., Gołębiowski P., Wasiak M., 2012: Opłaty drogowe w funkcji klasy emisji spalin pojazdów w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Logistyka 4, 1893–1902.

Rokicki T., 2014: Organizacja i ekonomika transportu, Wyd. SGGW, Warszawa.

Klepacki B., Wicki L. (red.), 2014: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rolno-spożywczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.