Przepływ towarów na wybranej platformie logistycznej

Main Article Content

Elżnieta Szymańska
Justyna Korbiń


Słowa kluczowe : przepływ towarów, centrum logistyczne, konsolidacja i kompletacja zamówień
Abstrakt
Celem badań było rozpoznanie organizacji przepływu towaru na wybranej platformie logistycznej1. Analizą objęto konsolidację zamówień dla klienta, organizację dostaw do platformy oraz proces kompletacji zamówień. Z badań wynika, że znajomość specyfiki asortymentu pozwala na stworzenie efektywnego modelu procesu przyjęć towaru. Przestrzeganie określonego harmonogramu dostaw znacząco wpływa na usprawnienie procesów realizacji zamówień oraz zwiększa satysfakcję ostatecznego klienta. Platformy logistyczne są nowoczesną formą wspierającą zarządzanie łańcuchem dostaw.

Article Details

Jak cytować
Szymańska, E., & Korbiń, J. (2017). Przepływ towarów na wybranej platformie logistycznej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(2), 77–89. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.2.17
Bibliografia

Chu J., Pike T., 2002: Integrated multi-channel retailing (IMCR): A roadmap to the future. IBM Institute for Business Value, New York, 1.

Fechner I., 2004: Centra logistyczne. Cel – Realizacja – Przyszłość, Biblioteka Logistyka, Poznań, 22.

Fechner I., 2009: Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych, Logistyka, [w:] D. Kisperska-Moroń, S. Krzepiniak (red.), Logistyka, Biblioteka Logistyki, Poznań, 287–292.

Jezierski, 2004: Trendy rozwojowe centrów logistycznych w Polsce, Spedycja Transport Logistyka, 1, 55.

Krzyszkowski A., Łukasik Z., Przerembel S., 2013: Lokalizacja lotniska w Radomiu w aspekcie uwarunkowań logistycznych. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 1, 2353–2361.

Pomykalski A., 2016: Sprawna dystrybucja to przewaga na rynku, [źródło elektroniczne] http://www.log24.pl/artykuly/sprawna-dystrybucja-to-przewaga-na-rynku,6241 [dostęp: 10.03.2017], 1.

Witkowski J., 2003: Zarządzanie łańcuchami dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa, 45–46.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.