Ocena miejsca zakupu warzyw i owoców w opinii konsumentów

Main Article Content

Dagmara Sangierska
Agnieszka Maciąg


Słowa kluczowe : miejsce zakupu, warzywa i owoce, konsumenci
Abstrakt

Jak wynika z badań, Polska jest liderem w produkcji niektórych owoców i warzyw, a także producentem wybranej żywności. Najbardziej widoczny kierunek zmian stanowi rozwój sieci dyskontowych. W artykule zaprezentowano wyniki dotyczące najczęstszego miejsca zakupu żywności owoców i warzyw, które uzyskano na próbie 812 osób. Jak wynika z badań, konsumenci najczęściej kupują owoce i warzywa w super- i hipermarketach, markety natomiast są wybierane najczęściej w przypadku zakupu całej żywności. Najmniejszy odsetek respondentów dokonuje zakupu żywności na bazarach i targowiskach. Dla 70% respondentów miejsce zakupu jest istotnym czynnikiem decydującym o wyborze żywności.

Article Details

Jak cytować
Sangierska, D., & Maciąg, A. (2020). Ocena miejsca zakupu warzyw i owoców w opinii konsumentów. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 5(3), 57–64. https://doi.org/10.22630/EIOL.2020.5.3.21
Bibliografia

Jeznach M. (red.), 2009: Nowe trendy w żywności, żywieniu i konsumpcji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W., 2009: Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kowalczuk I., Ratyńska-Bojar U., 2010: Innowacyjne formy promocji na rynku żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Lipowski M., Agnowski M., 2004: Zachowania rynkowe nabywców produktów żywnościowych w sklepach dyskontowych, Handel wewnętrzny 2(349), 125–137.

Maciejewski G., 2017: Formaty handlu detalicznego w Polsce w ocenie konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne 316, 136–146.

Maciejewski G., 2018: Miejsca zakupu żywności polskich konsumentów, Handel Wewnętrzny 1(372), 99–108.

Siddiqui W.M., 2020: Sensor Based Quality Assessment. Systems for fruits and Vegetables, CRC Press, Canada.

Sikorska M., 2020: Polacy jedzą za mało owoców i warzyw!, Agronomista, [electronic source] https://agronomist.pl/artykuly/polacy-jedzaza-malo-owocow-i-warzyw

Strojewska I., 2020: Ceny detaliczne i spożycie, Analizy Rynkowe. Rynek owoców i warzyw, 25–28.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty