Ocena zróżnicowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw z branży TSL z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy skupień

Main Article Content

Agnieszka Maciąg


Słowa kluczowe : wskaźniki finansowe, płynność, rentowność, analiza skupień, transport – spedycja –logistyka
Abstrakt

Głównym celem artykułu było ustalenie podobieństw pomiędzy poszczególnymi segmentami branży TSL z wykorzystaniem wyników finansowych przedsiębiorstw przy uwzględnieniu specyfiki ich działalności, a także wpływu pierwszego roku pandemii COVID-19 na kondycję majątkowo-finansową podmiotów prowadzących działalność w obszarze szeroko rozumianej logistyki. Do przeprowadzenia analiz wykorzystano reprezentatywne dane finansowe obejmujące sektorowe wskaźniki finansowe zgodnie z Polską Klasyfikacją działalności dla przedsiębiorstw działających w następujących branżach: transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49), transport wodny (PKD 50), transport lotniczy (PKD 51), magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52), działalność pocztowa i kurierska (PKD 53). Do eksploracyjnej analizy danych przeprowadzono analizę skupień z grupowaniem metodą k-średnich. Przeprowadzone badania pozwoliły pogrupować przedsiębiorstwa w trzech grupach. Łącznie zidentyfikowano cztery klastry. Podobieństwa pomiędzy grupami odnosiły się do wskaźników płynności, zadłużenia oraz rentowności sprzedaży. Niejednorodne grupy dotyczyły bezpieczeństwa finansowego jednostek w zakresie trwałości struktury finansowania i rentowności posiadanego majątku.

Article Details

Jak cytować
Maciąg, A. (2022). Ocena zróżnicowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw z branży TSL z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy skupień. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 7(3), 85–93. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.3.22
Bibliografia

Barburski J., 2018: Struktura finansowania a wielkość przedsiębiorstw sektora produkcyjnego w Polsce w latach 2011–2016, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 92(2), 23–35. (Crossref)

Korol T., 2013: Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Kowalak R., 2022: Analiza finansowa. Przewidywanie bankructwa i analiza trudności finansowych. Teoria, przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

KRD, 2021: Ogólnopolski Raport Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, Obciążenie ponad normę – czyli sytuacja finansowa w branży TSL, III Edycja, [źródło elektroniczne] https://krd.pl/getattachment/00f8d5c4-9649-4e7b-9439-a6732f5e9e-15?stamp=637829537857200000 [dostęp: 05.01.2023].

Kwiatkowska-Ciotucha D., Załuska U., Grześkowiak A., Jakubiak M., 2021: Kompetencje w logistyce w świetle aktualnych wyzwań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. Panfil M. (red.) 2011: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa.

Pietrzykowski R., Kobus P., 2006: Zastosowanie modyfikacji metody k-średnich w analizie portfelowej, Ekonomika i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, 60, 301–308.

Pomykalska B., Pomykalski P., 2007: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.

Prędki A. (red.), 2016: Metody analityczne w naukach ekonomicznych – wybrane zastosowania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Rokicki T. (red.), 2021: Wyzwania logistyki we współczesnym świecie – COVID-19, transport, magazynowanie, opakowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Rybicki P., 2009: Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie, Poltext, Warszawa.

Skoczylas W., Dudycz T., 2012-2021: Sektorowe wskaźniki finansowe, Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w latach 2012–2020, Rachunkowość.

Szopa A., 2012: Podstawy inżynierii finansowej, Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty