Kompetencje cyfrowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Main Article Content

Katarzyna Łukasiewicz


Słowa kluczowe : kompetencje cyfrowe, łańcuch dostaw, zarządzanie, organizacja
Abstrakt
W artykule omówiono kompetencje cyfrowe w ujęciu ogólnym oraz ich znaczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw w kontekście zmieniającego się nowoczesnego świata. Zwrócono uwagę na fakt, iż kompetencje cyfrowe mogą być dla organizacji kluczem do sukcesu, jeśli są odpowiednio wykorzystywane, albo też mogą stanowić jedynie element dostosowania się do zmieniających się warunków. Umiejętności przed laty dedykowane wąskiej grupie specjalistów dziś są dostępne dla milionów ludzi na świecie. W obecnych czasach coraz więcej spraw możemy załatwić, wykorzystując drogę jedynie elektroniczną. W logistyce możemy określić wiele technologii, które mogą przyczynić się do podniesienia efektywności firmy i mogą pomóc budować przewagę konkurencyjną. Taka sytuacja potwierdza ważność opisywanego zagadnienia.

Article Details

Jak cytować
Łukasiewicz, K. (2020). Kompetencje cyfrowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(4), 85–96. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.4.35
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.