Kompetencje cyfrowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Main Article Content

Katarzyna Łukasiewicz


Słowa kluczowe : kompetencje cyfrowe, łańcuch dostaw, zarządzanie, organizacja
Abstrakt
W artykule omówiono kompetencje cyfrowe w ujęciu ogólnym oraz ich znaczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw w kontekście zmieniającego się nowoczesnego świata. Zwrócono uwagę na fakt, iż kompetencje cyfrowe mogą być dla organizacji kluczem do sukcesu, jeśli są odpowiednio wykorzystywane, albo też mogą stanowić jedynie element dostosowania się do zmieniających się warunków. Umiejętności przed laty dedykowane wąskiej grupie specjalistów dziś są dostępne dla milionów ludzi na świecie. W obecnych czasach coraz więcej spraw możemy załatwić, wykorzystując drogę jedynie elektroniczną. W logistyce możemy określić wiele technologii, które mogą przyczynić się do podniesienia efektywności firmy i mogą pomóc budować przewagę konkurencyjną. Taka sytuacja potwierdza ważność opisywanego zagadnienia.

Article Details

Jak cytować
Łukasiewicz, K. (2020). Kompetencje cyfrowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(4), 85–96. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.4.35
Bibliografia

Analysis of experience and identification of good practices in the area of supporting the development of digital competences in the context of preparation of detailed rules for the implementation of the Digital Poland operational program for 2014–2020 and coordination of the thematic objective, Warsaw Institute of Economics & Digital Center, Project Poland, Warsaw.

Conner R., 1991: A historical comparison of resource-based theory and 5 schools of thought within industrial organization economics: do we have a New theory of the firm?, Journal of Management 17, 2, 121–154. https://doi.org/10.1177/014920639101700109 (Crossref)

Christopher M., 1998: Logistic and supply chain management: Strategies for Reducing Costs and Improving Service. Financial Times – Prentice Hall, London.

Filiciak M., Mazurek P., Growiec K., 2013: The use of media and social divisions. Pole`s media competences from a relational terms, Centrum Cyfrowe Projekt Polska, Warszawa, [electronic source] https://www.academia.edu/6824693/Filiciak_Miros%C5%82aw_Pawe%C5%82_Mazurek_Katarzyna_Growiec_2013_The_use_of_media_and_social_divisions._Poles_media_competences_from_a_relational_perspective_Warszawa_Centrum_Cyfrowe_Projekt_Polska [access: 05.12.2019].

Jasiewicz J., Filiciak M., Mierzecka A., Klimczuk A., 2015: The framework catalogue of digital competences, Centrum Cyfrowe Projekt, [electronic source] https://www.econstor.eu/bitstream/10419/128611/1/The_Framework_Catalogue_of_Digital_Compe.pdf [access: 05.12.2019].

Hamel G., Prahalad C.K., 1990: The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review 68, Issue 3, 79-91.

ICILS, 2013: International Computer and Information Literacy Study, The International Association for the Evaluation of Educational Achievement.

Fechner I., Szyszka G. (ed.), 2018: Logistyka w Polsce 2017 [Logistics in Poland], Biblioteka Logistyka, Poznań.

Król H., 2006: Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi [Basics of the concept of human resources management], [in:] H. Król, A. Ludwiczyński (eds), Zarządzanie zasobami ludzkimi [Human resources management], PWN, Warszawa.

Marzantowicz Ł. 2019: Intelligent technology in logistics and supply chain management, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorczości SGH, 1, 62–71. (Crossref)

Ministry of Administration and Digitization [Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji], 2014: Społeczeństwo informacyjne w liczbach [Information society in numbers], [electronic source] https://mac.gov.pl/files/spochoceństwo_inforamcyjne_w_liczbach.pdf [access: 20.12.2019].

National Broadband Plan [Narodowy Plan Szerokopasmowy], [electronic source] https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/narodowy-plan-szerokopasmowy [access: 03.12.2019].

European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competencies for lifelong learning, [electronic source] https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF [access: 20.12.2019].

Rostkowski T. (ed.), 2004a: Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi [Modern methods of human resources management], Difin, Warsaw.

Rostkowski T., 2004b: Zarządzanie kompetencjami w UE [Competence management in EU], [in:] M. Juchnowicz (ed.), Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi [European standards in human resource management], Poltext, Warszawa.

Śledziewska K., Woroch R., 2015: Kompetencje cyfrowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw [Digital competences of Polish small and medium enterprises], DeLab UW Report, Warszawa.

The Digital Economy and Society Index (DESI), [electronic source] https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/desi [access: 05.12.2019].

Żak K., 2013: Orientacja na klienta a problem wykluczenia cyfrowego [Customer orientation and the problem of digital exclusion], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia 64, 1, 541–551.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.