Inteligentne łańcuchy dostaw z perspektywy korzyści i kosztów przedsiębiorstw branży transportowo-spedycyjno-logistycznej

Main Article Content

Sylwia Konecka


Słowa kluczowe : branża transportowo-spedycyjno-logistyczna, inteligentne łańcuchy dostaw, transport drogowy
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki analizy przeglądu literatury w zakresie wykorzystywanych rozwiązań charakterystycznych dla pojęcia inteligentnego łańcucha dostaw. Następnie na podstawie dostępnych raportów branżowych i pilotażowych badań ankietowych, wskazano potencjalne korzyści i koszty z możliwości zastosowania tych rozwiązań w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych.

Article Details

Jak cytować
Konecka, S. (2020). Inteligentne łańcuchy dostaw z perspektywy korzyści i kosztów przedsiębiorstw branży transportowo-spedycyjno-logistycznej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(4), 49–59. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.4.32
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.