Skuteczność działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – ocena realizacji założeń programowych

Main Article Content

Teresa Gądek-Hawlena


Słowa kluczowe : bezpieczeństwo ruchu drogowego, Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013–2020, zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego
Abstrakt
Wypadki drogowe, a przede wszystkim ich negatywne skutki są poważnym problemem na całym świecie. Zapobieganie im stanowi wyzwanie i wiąże się z podejmowaniem wielu działań przez rządy państw, organizacje międzynarodowe, podmioty gospodarcze czy organizacje non-profit. Jako zasadnicze uznaje się te, które mają doprowadzić do znacznej redukcji liczby zabitych i rannych. Aby wpłynąć w istotny sposób na zmianę w tym zakresie, niezbędne jest podjęcie racjonalnych działań. W Polsce cele w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz metody ich osiągnięcia przyjęte zostały w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020. Ponieważ okres ten dobiega końca, w artykule przedstawiono uzyskane efekty w latach 2010–2018 w odniesieniu do głównych przyczyn wypadków powodowanych przez kierowców.

Article Details

Jak cytować
Gądek-Hawlena, T. (2019). Skuteczność działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – ocena realizacji założeń programowych. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(3), 55–64. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.3.23
Bibliografia

Bax C.A., Elvik R., Veisten K., 2009: Knowledge utilisation in road safety policy: barriers in the use of knowledge from economic analysis, Knowledge. Technology. Policy 22 (4), 275–285. (Crossref)

Brzosko E., 1982: Rozwój transportu w Polsce w latach 1918–1939 [The development of transport in Poland in 1918–1939], Rozprawy i Studia 46. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie, Szczecin.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions towards a European road safety area: policy orientations on road safety 2011–2020. COM(2010) 389.

Dąbczyński Z., 2011: Zarys historii rozwoju zasad zarządzania ruchem drogowym [Outline of road traffic management development], Drogownictwo 7–8, 264–266.

Elvik R., Høye A., Vaa T., Sørensen M., 2009: The Handbook of Road Safety Measures, Emerald Publishing, Bingley. (Crossref)

Gądek-Hawlena T., Żabińska T., 2017: Transport w turystyce [Transportation in tourism], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Grzywacz W., Burnewicz J. (Eds.), 1968: Ekonomika transportu [Transport economics], Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Hakkert A.S., Gitelman V., 2014: Thinking about the history of road safety research: Past achievements and future challenges, Transport Research. Part F. Traffic Psychology and Behaviour 25, 137–149. (Crossref)

International Transport Forum – ITF, 2008: Ambitious Road Safety Targets and the Safe System Approach, Towards Zero, https://doi.org/10.1787/9789282101964-en (Crossref)

Jackisch J., Sethi D., Mitis F., Szymański T., Arra I., 2015: European Facts and the Global Status Report on Road Safety 2015, World Health Organization, Copenhagen. (Crossref)

Jamroz K., Budzyński M., Kustra W., Michalski L., Gaca S., 2014: Tools for road infrastructure safety management – Polish experiences, [in:] F.G. Benitez, R. Rossi (Eds.) 17th Meeting of the EURO Working Group on Transportation, EWGT2014, 02–04.07.2014 Sevilla, Transportation Research Procedia, Vol. 3, 730–739. (Crossref)

Komenda Główna Policji, 2016: Wypadki drogowe w Polsce w 2015 r. [Road accidents in Poland in 2015], Warszawa.

Komenda Główna Policji, 2017: Wypadki drogowe w Polsce w 2016 r. [Road accidents in Poland in 2016], Warszawa.

Komenda Główna Policji, 2018: Wypadki drogowe w Polsce w 2017 r. [Road accidents in Poland in 2017], Warszawa.

Komenda Główna Policji, 2019: Wypadki drogowe w Polsce w 2018 r. [Road accidents in Poland in 2018], Warszawa.

Kornacki A., Wawrzosek J., Bochniak A., Szymanek A., Pawlak H., 2017: Krytyczne wartości czasu reakcji kierowcy i ich wpływ na obniżenie niezawodności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 19 (1), 142–148. (Crossref)

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – KRBRD, 2013: Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 [National Road Safety Program 2013–2020], [electronic source] https://www.krbrd.gov.pl/files/file/NP-BRD-2020_przyjety_przez_KRBRD.pdf [access: 20.01.2019].

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – KRBRD, 2014: Program Realizacyjny na lata 2014–2015 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 [Implementation Program 2014–2015 to the National Road Safety Programme 2013–2020].

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – KRBRD, 2015: Program Realizacyjny na lata 2015–2016 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 [Implementation Program for 2015–2016 to the National Road Safety Programme 2013–2020].

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – KRBRD, 2018: Program realizacyjny na lata 2018–2019 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 [Implementation program for 2018–2019 to the National Road Safety Programme 2013–2020].

Larsson P., Dekker S.W., Tingvall C., 2010: The Need for a Systems Theory Approach to Road Safety, Safety Science 48 (9), 1167–1174. (Crossref)

Muhlrad N., Gitelman V., Buttler I. (Eds.), 2011: Road Safety Management Investigation Model and Questionnaire, Deliverable 1.2 of the EC FP7 Project DaCoTA.

Organization for Economic Co-operation and Development – OECD, 1997: Continuing Policy and Research Challenge, [in:] Road Transport Research: Outlook 2000, OECD Publishing, Washington.

Papaclimition E., Yannis G., 2013: Is road safety management linked to road safety performance?, Accident Analysis and Prevention 59, 593–603. (Crossref)

Sabey B.E., 1991: Road Safety: Research and Reality, 6th Reuben Smeed Memorial Lecture, Transportation 18 (2), 111–130. (Crossref)

Serbeńska A., 2015: Śladem drogowej myśli inżynierskiej [On the trail of road engineering thought], [electronic source] https://edroga.pl/drogi-i-mosty/sladem-drogowej-mysli-inzynierskiej-020211381 [access: 21.01.2019].

Shapiro L., Mortimer R.G., 1969: A Literature Review and Bibliography of Research and Practice in Pedestrian Safety. Report HUF-3 Highway Safety Research Institute, Institute of Science and Technology, the University of Michigan, Ann Arbor.

Skyttner L., 2005: General Systems Theory: Problems – Perspectives – Practice, Hackensack. (Crossref)

Wegman F., Berg H-Y., Cameron I., Thompsonc C., Siegrist S., Weijermars W., 2015: Evidence--based and data-driven road safety management, IATSS Research 39 (1), 19–25. (Crossref)

Wegman F., Hagenzieker M., 2010: Scientific research on road safety management. Special issue, Safety Science 48 (9), 1081–1224. (Crossref)

Wegman F., Johnston I., Kroj G., Lotan S., Pain R., 2007: Road Traffic Safety Research and Education in Israel, Peer Review by an International Experts Advisory Committee.

World Health Organization – WHO, 2011: Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011–2020, [electronic source] https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/global_plan_decade.pdf [access: 27.02.2019].

World Health Organization – WHO, 2019: Global Status Report On Road Safety 2018, Geneva.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.