Perspektywy rozwoju autonomicznego transportu drogowego towarów, cz. 2

Main Article Content

Teresa Gądek-Hawlena
Katarzyna Krawiec


Słowa kluczowe : autonomiczne pojazdy ciężarowe, platooning, podmioty sektora TSL
Abstrakt
Autonomiczne pojazdy ciężarowe w tym platooning, pomimo że jest już od kilku lat testowany w Europie, wciąż jest mało rozpoznawalny w Polsce. Możliwość zastosowania nowych rozwiązań w kraju wiąże się w pierwszej kolejności z wiedzą na ich temat wśród podmiotów sektora TSL. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób pracujących w sektorze TSL, których celem było określenie poziomu ich wiedzy na temat ciężarowych pojazdów autonomicznych, ocena możliwości testowania systemu platooning na terytorium Polski oraz wskazanie zalet i wad wdrożenia tego typu rozwiązania w kraju.

Article Details

Jak cytować
Gądek-Hawlena, T., & Krawiec, K. (2019). Perspektywy rozwoju autonomicznego transportu drogowego towarów, cz. 2. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(2), 5–12. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.2.10
Bibliografia

European Truck Platooning, 2016: European Truck Platooning Challenge 2016. Hypothesis and recommendations for future cross border Field Operational Tests of truck platooning in Europe, Rijkswaterstaat, Rotterdam, [źródło elektroniczne] https://www.eutruckplatoo-ning.com/Themes/Technical/default.aspx [dostęp: 01.01.2018].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.