Środki techniczne związane z przechowywaniem i transportem owoców ziarnkowych

Main Article Content

Maria Rysz


Słowa kluczowe : owoce, owoce ziarnkowe, przechowywanie, transport, opakowanie
Abstrakt
Ważnymi środkami technicznymi w sadownictwie są magazynowanie oraz transport, a ich rola wynika między innymi z sezonowości produkcji. W artykule opisano różne typy przechowalni wykorzystywanych przez sadowników, a także sposoby magazynowania owoców ziarnkowych z uwzględnieniem wymaganych warunków mikroklimatycznych. Zaprezentowano również podstawowe funkcje opakowań jako skutecznego środka zabezpieczającego przed czynnikami mechanicznymi i klimatycznymi podczas przechowywania i transportu owoców. Opisano różnorodne środki transportu owoców oraz warunki mikroklimatyczne, które mają wpływ na ich jakość w czasie przewożenia. Zastosowanie nowoczesnych środków technicznych związanych z przechowywaniem oraz transportem, stosowanych w Polsce coraz częściej pozwala na to, aby owoce o wysokiej jakości były dostępne dla konsumenta nie tylko w sezonie, ale przez cały rok.

Article Details

Jak cytować
Rysz, M. (2018). Środki techniczne związane z przechowywaniem i transportem owoców ziarnkowych. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 3(1), 73–82. https://doi.org/10.22630/EIOL.2018.3.1.7
Bibliografia

Adamicki F., 1994a: Jak uniknąć nadmiernych strat w czasie przechowywania cebuli, Owoce, Warzywa, Kwiaty 19, 11.

Adamicki F., 1994b: Przechowywanie warzyw w pomieszczeniach, Owoce, Warzywa, Kwiaty 22, 23.

Adamicki F., 1997: Przechowalnie czy chłodnie, Owoce, Warzywa, Kwiaty 17–18, 26.

Chądzyński A., Piróg M., 2013a: Obiekty do przechowywania owoców, warzyw lub ziemniaków, Budownictwo i Architektura 12 (3), 7–12.

Chądzyński A., Piróg M., 2013b: Technologia procesu przechowywania owoców, warzyw i ziemniaków a układy funkcjonalno-przestrzenne obiektów, Budownictwo i Architektura 12 (4), 21–28. (Crossref)

Ciećko Z., 1993: Ocena jakości i przechowalnictwa produktów rolnych, wyd. II, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.

Czernyszewicz E., Pawlak J. 2012: Uwarunkowania i kierunki zapewnienia bezpieczeństwa i jakości owoców i warzyw, Zarządzanie i Finanse 10 (3), cz. 3, 114–132.

Górecka-Orzechowska J., Raczek A., 2012: Transport świeżych owoców i warzyw w kontrolowanej atmosferze, Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 5, 129–136.

Grabowska B., 2014: Przechowalnictwo jabłek – specyfika tych owoców temperatura i wilgotność, kontrolowana atmosfera, [źródło elektroniczne] https://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/artykuly/228-wydanie-05-2014/3150-przechowalnictwo-jablek-specyfika-tych-owocow-temperatura-i-wilgotnosc-kontrolowana-atmosfera.html [dostęp: 14.12.2017].

Guz T., Kobus Z., Nadulski R., Kulig R., Starek A., Grochowicz J., 2015: Przechowywanie jabłek jako ważny element spedycji tych owoców, Logistyka 13 (5), 192–198.

Jakowski S., 2005: Opakowania transportowe z tworzyw sztucznych, Opakowanie 6, 16–19.

Jakowski S., 2006: Pakowanie owoców i warzyw sprzedawanych na ogrodniczych rynkach hurtowych, Opakowanie 9, 16–18.

Kędzia J., 2012: Efektywne przechowywanie świeżych owoców i warzyw, Chłodnictwo 4, 36–38.

Klepacki, B. 2014: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kosiński M., 2009: Technika przechowalnictwa chłodniczego owoców i warzyw w atmosferze kontrolowanej, Współczesne techniki zamrażania, [źródło elektroniczne] https://docplayer.pl/10546312-Technika-przechowalnictwa-chlodniczego-owocow-i-warzyw-w-atmosferze-kontrolowanej.html [dostęp: 14.12.2017].

Krzysztofik B., Łapczyńska-Kordon B., 2008: Wpływ sposobów i czasu przechowywania na wybrane cechy sensoryczne jabłek, Inżynieria Rolnicza 12, 2 (100), 121–128.

Kuziemska B., Trębicka J., Pieniak-Lendzion K., 2016: Logistyka transportu w rolnictwie, Zeszyty Naukowe UPH w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie 109, 161–171.

Lange E., Ostrowski W., 1992: Przechowalnictwo owoców, PWRiL, Warszawa.

Łapczyńska-Kordon B., Krzysztofik B., 2008: Wpływ sposobów i czasu przechowywania na wybrane właściwości fizyczne jabłek, Inżynieria Rolnicza 12, 2 (100), 179–185.

Miłosz P., 2013: Warunki przechowywania owoców i skutki ich nieprzestrzegania, Technika Chłodnicza i Klimatyzacja 8, 355–361.

Nadulski R., 2009: Wpływ czasu i warunków przechowywania jabłek na ich wybrane właściwości mechaniczne, Inżynieria Rolnicza 13, 2, 107–116.

Rogozińska I., 1997: Przechowalnictwo i towaroznawstwo surowców roślinnych, wyd. II, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz.

Rokicki T., 2014: Opakowania, (w:) Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, B. Klepacki, L. Wicki (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Roman M., 2016: Warunki transportu świeżych owoców i warzyw, [źródło elektroniczne] http://ogrodnictwo.expert/warzywnictwo/warunki-transportu-swiezych-owocow-i-warzyw/ [dostęp: 12.12.2017].

IERiGŻ. 2017: Rynek owoców i warzyw – stan i perspektywy. Analizy Rynkowe 51/2017.

Tomala K., 1999: Co wpływa na jakość przechowalniczą jabłek?, Sad Nowoczesny 9, 15–17.

Woźniak D., Kukiełka L., 2011: Logistyka opakowań w transporcie drogowym, Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 12 (5), 430–438.

Klepacki, B. 2014: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.