Rola nowoczesnych urządzeń przeładunkowych w efektywnej pracy terminala kontenerowego na przykładzie DCT w Gdańsku

Main Article Content

Agata Łomanowska
Kamil Pacek


Słowa kluczowe : terminal kontenerowy, transport morski, Gdańsk, innowacje
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnego wyposażenia manipulacyjnego terminalu. W pracy została zaprezentowana charakterystyka jedynego w Polsce terminala głębokowodnego kontenerowego oraz jego infrastruktury. Ponadto w artykule znajdują się informacje dotyczące wpływu strategii zrównoważonego rozwoju na podejmowane decyzje. Przeprowadzono analizę silnych i słabych stron, szans i zagrożeń powstałych podczas procesu wyboru i zakupu określonego typu suwnic dla DCT w Gdańsku oraz jego wpływu na rozwój regionu.

Article Details

Jak cytować
Łomanowska, A., & Pacek, K. (2017). Rola nowoczesnych urządzeń przeładunkowych w efektywnej pracy terminala kontenerowego na przykładzie DCT w Gdańsku. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(2), 43–54. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.2.14
Bibliografia

Salomon A., 2013: Organizacja i funkcjonowanie portowych terminali kontenerowych oraz perspektywy ich rozwoju, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 82, 70–80.

Stokłosa J., Cisowski T., Erd A., 2014: Terminale przeładunkowe jako element infrastruktury sprzyjającej rozwojowi łańcuchów transportu intermodalnego, Logistyka, Poznań 3, 5991–5999.

Markusik S., 2010: Infrastruktura logistyczna w transporcie. T. 2, Infrastruktura punktowa – magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe, Politechnika Śląska, Gliwice.

Gajewska T., Szkoda M., 2015: Analiza transportu intermodalnego w Polsce, Logistyka, Poznań.

Portal firmy DCT Gdańsk, [źródło elektroniczne] http://dctgdansk.pl/pl/przetargi/projekty-unijne [dostęp: 01.05.2017].

E-gospodarka, [źródło elektroniczne] http://www.egospodarka.pl/art/galeria/116786,Dotacje-unijne-na-innowacje-jak-je-pozyskac,1,20,2.html [dostęp: 01.05.2017].

Branżowy portal internetowy o tematyce morskiej, Morza i Oceany, [źródło elektroniczne] https://goo.gl/tkTndX [dostęp: 01.05.2017].

Magazyn społeczno-ekonomiczny, Forbes, [źródło elektroniczne] http://www.forbes.pl/polska-portami-stoi,artykuly,158621,1,1.html [dostęp: 01.05.2017].

Parlament Europejski, [źródło elektroniczne] http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.7.html [dostęp: 01.05.2016].

Portal Gospodarka Morska, [źródło elektroniczne] http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/dnv-gl-opracowuje-statek-przyszlosci.html [dostęp:12.12.2017].

NAVDES, [źródło elektroniczne] http://navdec.com/pl/navdec_pl/ [dostęp: 12.12.2017].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.