Podatność na zagrożenia procesów logistycznych – problem oceny

Main Article Content

Tomasz Nowakowski


Słowa kluczowe : podatność, zagrożenie, proces logistyczny, ocena
Abstrakt
Główne kierunki rozwoju współczesnej teorii niezawodności dotyczą zarówno codziennych działań inżynierskich, takich jak np. kontrola jakości w produkcji masowej czy „czysta” analiza niezawodności, jak i nowych wyzwań, np. efektywności, odporności czy bezpieczeństwa złożonych systemów i procesów technicznych lub antropotechnicznych. Są one obecnie przedmiotem wielu prac koncepcyjnych, modelowania i badań. Celem artykułu jest pokazanie jak wymagania w stosunku do osiągów obiektu technicznego były poszerzane o oczekiwania klienta (jakość), zdolność do zapobiegania utracie właściwości przez obiekt podczas eksploatacji (nieuszkadzalność i obsługiwalność), skutki niepożądanych zdarzeń i ochrona przed nimi (bezpieczeństwo) oraz zdolność do odtworzenia osiągów (odporność na zagrożenia). Skoncentrowano uwagę na problemie oceny podatności procesu logistycznego na zagrożenia w rzeczywistych warunkach eksploatacji systemu logistycznego. Odniesiono się do modeli i metod oceny znanych i stosowany w zagadnieniach oceny niezawodności i bezpieczeństwa różnych obiektów technicznych.

Article Details

Jak cytować
Nowakowski, T. (2017). Podatność na zagrożenia procesów logistycznych – problem oceny. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(2), 69–76. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.2.16
Bibliografia

Adger W.N., 2000: Social and Ecological Resilience: Are They Related? Progress in Human Geography, 24(3). (Crossref)

Allen K., 2003: Vulnerability reduction and the community-based approach, [w]: Pelling M. (red.), Natural Disasters and Development in a Globalising World, Routledge, New York.

Bouchon S., 2006: The Vulnerability of interdependent Critical Infrastructures Systems: Epistemological and Conceptual State-of-the-Art., European Commission Directorate-General Joint Research Centre Institute for the Protection and Security of the Citizen.

Burton I., Huq S., Lim B., Pilifosova O., Schipper E.L., 2002: From impacts assessment to adaptation priorities: the shaping of adaptation policies, [w:] Climate Policy 2. (Crossref)

Christopher M., Peck H., 2004: Building the resilient supply chain. International Journal of Logistics Management. 15(2), 1–13. (Crossref)

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2001, Climate Change: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution to the Working Group II to the Third Assessment Report of the IPCC, UNEP Publication.

Jüttner U., Peck H., Christopher M., 2003: Supply chain risk management: outlining the agenda for future research, International Journal of Ligistics: Research and Application, 6(4). (Crossref)

Kröger W., Zio E., 2011: Vulnerable Systems. Springer-Verlag, London Limited. (Crossref)

Nowakowski T., 2013: Vulnerability vs. dependability of logistic systems. Proceedings of Carpathian Logistics Congress CLC.

Nowakowski T., Werbińska-Wojciechowska S., Chlebus M., 2015: Supply chain vulnerability methods – possibilities and limitations, Proc. of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2015, Zurich, Switzerland. (Crossref)

Scheffi Y., Rice J.B. Jr., 2005: A Supply Chain View of the Resilient Enterprise. MIT Sloan Management Review, 47, 1.

Tixier J., Tena-Chollet F., Dusserre G., Lapébie E., Munier L., Osmont A., 2012: Development of a GIS-based approach for the vulnerability assessment of a territory exposed to a potential risk, [w:] Land Use Planning and Risk-Informed Decision Making. Proceedings of ESReDA Seminar 2012.

Valis D., Nowakowski T., 2013: Stan wiedzy na temat wybranych możliwości oceny podatności na zagrożenia – przegląd literatury, Materiały Zimowej Szkoły Niezawodności PAN.

Wagner S.M., Bode C., 2006: An empirical investigation into supply chain vulnerability, Journal of Purchasing & Supply Management, 12(6). (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty