Implementacja innowacyjnych rozwiązań IT i koncepcji smart w logistyce miejskiej

Main Article Content

Konrad Bachanek


Słowa kluczowe : logistyka miejska, koncepcje IT, zarządzanie przestrzenią miejską
Abstrakt
Tematem artykułu są innowacyjne rozwiązania IT w polskich zurbanizowanych przestrzeniach miejskich. Autor przedstawił praktyczne metody wdrażania koncepcji zarządzania przestrzenią miejską. Skoncentrowane głównie na rozwiązywaniu problemów infrastrukturalnych – ściśle związanych z zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej, poprawiają mobilność i wyeliminowują negatywne skutki działalności użytkowników miast. Rozwój zurbanizowanych obszarów miejskich wpływa nie tylko na innowacyjny trend implementacji nowatorskich rozwiązań, ale również na jakość życia mieszkańców. To właśnie oni są dziś najważniejszym integratorem miast, dla których tworzy się nowatorskie koncepcje IT. Autor na podstawie nowo powstałych koncepcji przedstawia efekty ich wdrożenia w wybranych miastach na świecie oraz dokonuje oceny skuteczności wdrożonej koncepcji. Wykorzystanie nowatorskich narzędzi IT ma na celu nieustanne dążenie do poprawy stanu obszarów miejskich ze szczególną troską o środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców.

Article Details

Jak cytować
Bachanek, K. (2017). Implementacja innowacyjnych rozwiązań IT i koncepcji smart w logistyce miejskiej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(2), 5–15. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.2.11
Bibliografia

Caragliu A., 2016: Smart Cities: past achievements and future challenges, Scienze regionali, Italian Journal of Regional Science, 231.

Jałowiecki B., Szczepański M., 2002: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.

Kylili A., Fokaides P., 2015: The role of zero energy building, Journal Energy Procedia 78, 86. (Crossref)

Lorens P., 2014: Współczesne przemiany struktury miast i obszarów metropolitalnych, Politechnika Gdańska, Warszawa.

Nowicka K., 2014: Smart City Logistics on Cloud Computing, Procedia – Social and Behavioral Sciences 151, 268. (Crossref)

Słodczyk J., Jakubczyk Z., 2005: Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, AE w Katowicach, 281.

Stawasz D., Sikora-Fernandez D., 2015: Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city, Placet, Warszawa, 34.

Szymańska D., Biegańska J., 2011: Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane, Studia Miejskie, Tom IV, s. 13.

Tundys T., 2008: Logistyka miejska, Difin, Warszawa s. 19.

Węgleński J., 2001: Miasta Ameryki u progu XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Ziobrowski Z., 2012: Urbanistyczne wymiary miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 185.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.