Składane kontenery i potencjał ich wykorzystania na Nowym Jedwabnym Szlaku

Main Article Content

Piotr Gajewski
Monika Właszynowicz


Słowa kluczowe : kontenery, składane kontenery, Nowy Jedwabny Szlak, Staxxon, transport morski, transport kolejowy
Abstrakt
Kontenery w znaczący sposób przyczyniły się do usprawnienia procesu transportu oraz manipulacji przewożonymi towarami. Wraz ze wzrostem światowego handlu oraz rozwojem technologii konteneryzacji przewozów pojawiły się pierwsze koncepcje składanych pojemników. Początkowe rozwiązania okazały się jednak zbyt drogie i mało funkcjonalne względem standardowych kontenerów, aby wejść do masowego użytku w globalnych łańcuchach dostaw. Na przestrzeni ostatnich lat firma Staxxon opatentowała jednak kilka ciekawych rozwiązań w zakresie składanych kontenerów, co pozwala zakładać, że stworzony przez nich składany pojemnik może stać się atrakcyjną i konkurencyjną alternatywą standardowych kontenerów i przyczynić się do popularyzacji koncepcji składanych kontenerów w ogóle. Istnieje na to duża szansa w transporcie morskim i kolejowym zwłaszcza na trasach pomiędzy Europą i Azją, gdzie występują duże dysproporcje w wolumenie przewożonych w obu kierunkach ładunków, a problem pustych kontenerów stanowi spore wyzwanie. Artykuł ma charakter przeglądowy i stanowi jedynie wstęp do dalszej szczegółowej analizy, zwłaszcza w zakresie rachunku ekonomicznego wprowadzenia składanych kontenerów do masowego użytku. Celem artykułu jest przegląd dotychczasowych prac badawczych i opublikowanej literatury na temat składanych kontenerów w logistyce, a także analiza porównawcza z najnowszą koncepcją składanego kontenera firmy Staxxon. Składany kontener Staxxon różni się od dotychczasowych rozwiązań techniką składania oraz zastosowanym wyposażeniem. Autorzy uważają, że dzięki temu pojemnik ma szansę na wejście do użytku na szerszą skalę.

Article Details

Jak cytować
Gajewski, P., & Właszynowicz, M. (2018). Składane kontenery i potencjał ich wykorzystania na Nowym Jedwabnym Szlaku. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 3(1), 13–23. https://doi.org/10.22630/EIOL.2018.3.1.2
Bibliografia

Bandara Y.M., Garaniya V., Chin C., Leong Z.H., 2015: Improving Logistics Management Using Foldable/Collapsible Containers: A Case Study, The Asian Journal of Shipping and Logistics 31 (1), 161–185. (Crossref)

Bartosiewicz A., 2013: Rozwój konteneryzacji na świecie od końca XIX w. do czasów współczesnych, [w:] Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej, Tom XI, J. Kita (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Bril J., Łukasik Z., 2012: Jednostki ładunkowe oraz ich znaczenie w obsłudze logistycznej, TTS Technika Transportu Szynowego 19 (9), 73–87 [CD].

Daszkiewicz A., 2007: Kontenery i konteneryzacja w transporcie morskim, [źródło elektroniczne] Wirtualny Leksykon Transportu i Logistyki logistyka.edu.pl, SGH, Warszawa.

De Brito M., Konings R., 2007: Container management strategies to deal with the East-West flows imbalance, Conference: NECTAR cluster meeting, At Delft.

Ebbighausen R., Domagała K., 2017: Duisburg: niemieckie centrum Jedwabnego Szlaku, [źródło elektroniczne] https://p.dw.com/p/2mC2e [dostęp: 9.04.2018].

Fedoruk A., 2018: Polak opatentował składany kontener i chce namieszać w światowej logistyce, [źródło elektroniczne] https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/george-kochanowski-ze-staxxon-opatentowal-skladane-kontenery/gjr6pbz [dostęp: 9.04.2018].

Institute of Shipping Economics and Logistics (ISL), 2018: Monthly container traffic data, [źródło elektroniczne] https://www.isl.org/en/fields-of-competence/maritime-intelligence [dostęp: 12.04.2018].

Jedwabny szlak kontenerów, 2017, [źródło elektroniczne] http://logistyczny.com/biblioteka/lancuch-dostaw/item/2794-jedwabny-szlak-kontenerow [dostęp: 16.04.2018].

Jurczak M., 2018: Składane kontenery lekarstwem na puste przebiegi?, [źródło elektroniczne] https://trans.info/pl/skladane-kontenery-sposobem-na-puste-przebiegi-86088 [dostęp: 12.04.2018].

Klopott M., 2013: Dyferencjacja opłat portowych dla celów ochrony środowiska, [w:] Współczesne problemy rozwoju lądowo-morskich systemów transportowych, J. Dąbrowski, T. Nowosielski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Konings R., Thijs R., 2001: Foldable Containers: a New Perspective on Reducing Container-Repositioning Costs. Technological, logistic and economic issues, European Journal of Transport and Infrastructure Research 1 (4), 333–352.

Kubowicz D., 2017: Rozwój statków kontenerowych, Autobusy 12, 1535–1539.

Marek R., 2017: Korzyści ekonomiczne eksploatacji kontenerów składanych dla uczestników kontenerowego łańcucha logistycznego, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego 14, 32–47. (Crossref)

Pomian-Biesiekierski M., 2017: Czy czas kosztuje?, [źródło elektroniczne] https://www.log24.pl/artykuly/czy-czas-kosztuje,7692 [dostęp: 16.04.2018].

Shintani K., Konings R., Imai A., 2012: The effect of foldable containers on the costs of container fleet management in liner shipping networks, Maritime Economics & Logistics 14(4), 455–479. (Crossref)

Wojcieszak A., 2014: Puste kontenery, [źródło elektroniczne] https://www.log24.pl/artykuly/pustekontenery,4889 [dostęp: 8.04.2018].

World Tourist Organisation (UNWTO), 2017: Annual Report, Madrid.

Woźniak D., Kukiełka L., 2011: Niektóre aspekty transportu kontenerowego w wojsku, Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe 12(5), 455–463.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.