Metody doskonalenia systemu logistycznego przedsiębiorstwa

Main Article Content

Lesia Zaburanna
Nataliia Gerasymchuk


Słowa kluczowe : logistyka, system logistyczny, zakłady samochodowe, mechanizm, transformacja systemu logistycznego, zarządzanie, odbiorca
Abstrakt
W artykule są rozpatrywane metody doskonalenia systemu logistycznego zakładów samochodowych na drodze doskonalenia procesu montażu agregatowo- modułowego zgodnie z warunkami funkcjonowania krajowych zakładów samochodowych, z uwzględnieniem optymalnej liczby czynności montażowych na linii głównej i strukturyzowanego systemu dostawców, co sprzyja zwiększeniu zakresu produkcji poprzez skrócenie czasu trwania cyklu produkcyjnego montażu samochodów i podniesieniu wydajności. W szczególności w artykule uzasadniany jest mechanizm doskonalenia systemu logistycznego zakładów samochodowych kosztem wykorzystania rezerw wewnętrznych, do których należą komponenty naukowo- metodyczne, regulacyjne i umowne, techniczno-technologiczne i organizacyjno- gospodarcze, logistyka i oszacowanie skuteczności zaproponowanych przedsięwzięć. Na podstawie charakterystyk zakładów samochodowych Ukrainy został sformowany etap transformacji systemu logistycznego zorientowany logistycznie na odbiorcę. Również zostało opracowane i przystosowane do współczesnych warunków podejście konceptualne do zarządzania i planowania systemu logistycznego produkcji samochodów z uwzględnieniem zasad koncepcji elastycznego systemu produkcji.

Article Details

Jak cytować
Zaburanna, L., & Gerasymchuk, N. (2017). Metody doskonalenia systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(2), 109–119. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.2.20
Bibliografia

Bowersox D.J., Closs D.J., 2008: Logistics: Integrated supply chain, 2nd ed. [transl. from English N.N. Baryshnikova, B.S. Pinsker], ZAO Olymp-Business, Moscow.

Glushchenko O., 2012a: Economic-mathematical model of optimization of assembly operations in the logistics system car assembly plants, Logistics: Theory and practice, 2 (3), 9–17.

Glushchenko O., 2012b: Synchronizing assembly of cars in automotive logistics system enterprises, Ternopil, 306–311.

Kondratiuk O., Vikarchuk O, Gerasymchuk N., 2009: Organization of production, Zhytomir, 320.

Nayanzin N.G., 2006: Logistics: optimizing material resources, VGPU, 135.

Towards a Sustainable Economic Paradigm: From Labour to Resource Productivity – Proceeding for the conference, UNEP DTIE, 2013, retrived from: http://www.unep.org/dtie/Portals/126/At_a_glance_UK.pdf [accessed: 20.02.2017 r.]

Zaburanna L., Hluschenko O.M., 2011: Logistics conception of enterprise management system, Chernihiv, 182–191.

Zaburanna L.V., 2013: Modern paradigm logistics management system of enterprise, K.I.S., Kyiv, 210.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora