Trendy rynkowe kształtujące sektor logistyki na świecie

Main Article Content

Marek Wróbel
Maciej Lewandowski


Słowa kluczowe : e-commerce, logistyka, branża TSL (transport, spedycja, logistyka), baza magazynowa
Abstrakt
Na sektor logistyki ma obecnie największy wpływ handel elektroniczny i stale zmieniające się metody dostaw. Siłę napędową stanowią tu: wzrost konsumpcji i zakupy internetowe. Sprzedaż towarów przez Internet stale dynamicznie rośnie w tempie przekraczającym 20% rocznie. Prognozy dla Europy mówią, że w 2020 roku e-handel będzie odpowiadać za 45% przychodów ze sprzedaży ogółem. Spowodowane jest to znacznym wzrostem detalicznego handlu elektronicznego w małych i dużych miastach na całym świecie. Skutkiem tego zjawiska jest powstanie nowych, innowacyjnych powierzchni magazynowych i dystrybucyjnych zaprojektowanych z myślą o rozwiązaniu najważniejszych problemów występujących w tym sektorze, zarówno na początkowym etapie tzw. pierwszej mili, jak i na etapie tzw. ostatniej mili. Tu istotne są też w dalszym ciągu działania prowadzące do poprawy infrastruktury, umożliwiające rozwój lokalnego transportu i dające efekt synergii między granicami UE. W tym kontekście widać wyraźnie, że znaczenie logistyki rośnie i staje się ona strategicznym czynnikiem funkcjonowania gospodarek, który decyduje o ich konkurencyjności.

Article Details

Jak cytować
Wróbel, M., & Lewandowski, M. (2017). Trendy rynkowe kształtujące sektor logistyki na świecie. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(2), 99–108. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.2.19
Bibliografia

Bałtryk M., 2017: Po sieci zagranice, Puls Biznesu, [źródło elektroniczne] https://www.pb.pl/posieci-za-granice-874435 [dostęp: 06.12.2017].

Chaber P., 2017a: Rynek e-commerce w Europie, [źródło elektroniczne] http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=0374ECD76CD142E19588D834CEB7AB4F [dostęp: 01.08.2017].

Chaber P., 2017b: Internetowa sprzedaż transgraniczna – specyfika wybranych krajów europejskich, [źródło elektroniczne] http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=BB5C7338F103437C825EE1EA3217FB25 [dostęp: 02.08.2017].

Co napędza rynek magazynowy w Europie?, 2016: [źródło elektroniczne] http://www.logistyczny.com/aktualnosci/glos-z-rynku/item/1081-co-napedza-rozwoj-rynku-magazynowego-weuropie-srodkowej [dostęp: 02.08.2017].

David P., Steward R., 2008: Internation Logistics, Thomson, London.

DHL – centrum logistyczne, [źródło elektroniczne] https://zostanrentierem.com/oferta/dhl-centrum-logistyczne/ [dostęp: 02.08.2017].

DPD Polska, [źródło elektroniczne] https://www.dpd.com.pl/klienci-biznesowi/O-DPD/O-firmie/Fakty-i-liczby [dostęp: 07.08.2017].

Dołęga S., 2016: Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce, [źródło elektroniczne] http://www.qbusiness.pl/uploads/Raporty/bnpmag32016.pdf [dostęp: 03.08.2017].

E-handel i nowe modele dostaw kształtują przyszłość logistyki na świecie, WNP, [źródło elektroniczne] http://www.logistyka.net.pl/aktualnosci/raporty-i-analizy/item/86968-e-handel-inowe-modele-dostaw-ksztaltuja-przyszlosc-logistyki-na-swiecie [dostęp: 01.08.2017].

European B2C E-commerce Report 2016: Ecommerce Europe, [źródło elektroniczne] https://www.ecommerce-europe.eu/app/uploads/2016/07/European-B2C-E-commerce-Report-2016-Light-Version-Final.pdf [dostęp: 03.08.2017].

Gądek-Hawlena T., Wróbel M., 2015: New trends in the development of services provided by postal services operators on the example of PocztaPolska S.A., Transcom, Uniwersytet w Żylinie, [źródło elektroniczne] http://www.transcom-conference.com/transcom-archive/ [dostęp: 03.08.2017].

Kawa A., 2017: Autoreferat przedstawiający dorobek i osiągnięcia pracy naukowo-badawczej, Wydział Zarządzania, UE w Poznaniu, 29–34.

Kawa A., 2017: Transgraniczny handel elektroniczny jako wyzwanie dla e-detalistów, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, [źródło elektroniczne] https://www.researchgate.net/profile/Arkadiusz_Kawa/publication/320930468_Transgraniczny_handel_elektroniczny_jako_wyzwanie_dla_e-detalistow/links/5a030aaf0f7e9b3d401f360f/Transgranicznyhandel-elektroniczny-jako-wyzwanie-dla-e-detalistow.pdf [dostęp: 06.12.2017].

Kochlewska E., 2017: EEC 2017: Handel tradycyjny w dobie digitalizacji, [źródło elektroniczne] http://it.wnp.pl/eec-2017-handel-tradycyjny-w-dobie-digitalizacji,298138_1_0_3.html [dostęp: 03.08.2017].

Michalski K., 2016: Planowanie logistyczne jako kluczowy element systemu wsparcia logistycznego operatora pocztowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki 4. (Crossref)

Modele biznesowe w usługach logistycznych, [źródło elektroniczne] http://www.logistyka.net.pl/aktualnosci/logistyka/item/4020-modele-biznesowe-w-uslugach-logistycznych [dostęp: 03.08.2017].

Najbardziej wartościowe marki firm logistycznych, WNP, [źródło elektroniczne] http://logistyka.wnp.pl/najbardziej-wartosciowe-marki-firm-logistycznych,295784_1_0_0.html [dostęp: 03.08.2017].

Ocena światowego rynku infrastruktury transportowej, Perspektywa do 2025 r., 2015, PwC, [źródło elektroniczne] https://www.pwc.pl/pl/pdf/ocena-swiatowego-rynku-infrastruktury-transportowej-raport-pwc.pdf [dostęp: 02.08.2017].

Raport JARTOM Real Estate – Trendy w latach 2016–2017 na rynku magazynowym, [źródło elektroniczne] http://www.jartom.com/Raport-rynku-powierzchni-magazynowych-2017, [dostęp: 03.08.2017].

Raport Cushman & Wakefield – Marketbeat Polska – I kwartał 2017 roku, [źródło elektroniczne] http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/raporty-i-analizy/item/88167-raport-cushmanwakefield-marketbeat-polska-i-kwartal-2017-roku [dostęp: 03.08.2017].

Stefaniak P., 2017: Logistyka może wesprzeć transgraniczny handel elektroniczny, WNP, [źródło elektroniczne] http://logistyka.wnp.pl/logistyka-moze-wesprzec-transgraniczny-handelelektroniczny,291313_1_0_0.html [dostęp: 02.08.2017].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.