Analiza wydajności logistycznej w Unii Europejskiej - UE-15 vs. UE-13

Main Article Content

Helga Pavlic Skender
Petra Zaninović
Antonela Štefanić


Słowa kluczowe : logistyka, wskaźnik wydajności logistyki – LPI, Unia Europejska, EU-15 EU-133
Abstrakt

Logistyka stanowi 14% całkowitego PKB krajów Unii Europejskiej, co wskazuje na duże znaczenie tego sektora dla wyników ekonomicznych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Rynek logistyczny krajów UE-15 jest dobrze rozwinięty, podczas gdy większość krajów UE-13 powinno podjąć działania dla rozwoju słabej infrastruktury kolejowej oraz pochylić się nad kwestiami politycznymi związanymi z korupcją, czy brakiem konkurencyjności. Szybko rozwijające się gospodarki UE-13 mogą jednak skorzystać na poprawie rynku usług sektora logistycznego. Celem artykułu było określenie wydajności sektora logistyki w Unii Europejskiej z podziałem na kraje UE-15 i UE-13. W pracy wykorzystano wskaźnik wydajności logistyki według Banku Światowego (Logistics Performance Index – LPI), który jest narzędziem określającym jakość, szybkość, dokładność i prostotę procesów logistycznych. Analiza objęła okres od 2010 do 2018 roku. Wyniki wskazują, że niektóre kraje UE-13 pozostają w tyle za członkami UE-15 pod względem wyników logistycznych, podczas gdy kraje takie jak Polska, Czechy i Węgry osiągają najlepsze wyniki logistyczne wśród krajów UE-13. Wyniki wskazują również na korelację między wynikami logistyki a wzrostem gospodarczym. To oznacza, że kraje UE-13 muszą zrobić krok naprzód w swoich wynikach logistycznych, aby zintegrować się z regionalnym i globalnym łańcuchem dostaw, a tym samym poprawić swoją pozycję gospodarczą i konkurencyjność.

Article Details

Jak cytować
Pavlic Skender, H., Zaninović, P., & Štefanić, A. (2020). Analiza wydajności logistycznej w Unii Europejskiej - UE-15 vs. UE-13. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 5(3), 5–16. https://doi.org/10.22630/EIOL.2020.5.3.17
Bibliografia

Arvis J.-F., Mustra M.A., Panzer J., Ojala L., Naula T., 2007: Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, World Bank, Washington DC, [electronic source] http://siteresources.worldbank.org/INTTLF/Resources/lpireport.pdf (Crossref)

Arvis J.-F., Saslavsky D., Ojala L., Shepherd B., Busch C., Raj A., 2014: Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, World Bank, Washington DC, [electronic source] https://lpi.worldbank.org/sites/default/files/LPI_Report_2014.pdf

Arvis J.-F., Ojala L., Wiederer C., Shepard B., Raj A., Dairabayeva K., Kiiski T., 2018: Connecting to compete: Trade logistics in the global economy, World Bank, Washington DC, [electronic source] https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf (Crossref)

Bugarčić F.Ž., Skvarciany V., Stanišić N., 2020: Logistics performance index in international trade: case of Central and Eastern European and Western Balkans countries, Business: Theory and Practice 21(2), 452–459. https://doi.org/10.3846/btp.2020.12802 (Crossref)

David P.A., 2018: International logistics: the management of international trade operations, 5th ed., Cicero Books, Berea, OH.

Host A., Pavlić Skender H., Zaninović P.A., 2019: Trade Logistics – the Gravity Model Approach, Journal Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics 37(1), 327–342. (Crossref)

Marti L., Puertas R., Garcia L., 2014a: Relevance of trade facilitation in emerging countries’ exports, The Journal of International Trade & Economic Development 23(2), 202–222. (Crossref)

Marti L., Puertas R., Garcia L., 2014b: The importance of the logistics performance index in international trade, Applied Economics 46(24), 2982–2992. (Crossref)

Mordor Intelligence, 2018: Freight and logistics market in Central and Eastern Europe (CEE) –growth, trends, and forecast (2020–2025), [electronic source] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/freight-and-logistics-market-in-central-and-eastern-europe

Pavlić Skender H. Grčić Fabić M., 2014: Logistički špediter u fokusu prometnog i gospodarskogo sustava, Pomorski zbronik, 102–103. (Crossref)

Puertas R., Marti L., Garcia L., 2014: Logistics performance and export competitiveness: European experience, Empirica 41(3), 467–480. (Crossref)

Pupavac D., Golubović F., 2015: Croatian competitiveness within European logistics space, Proceedings of the 15th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Osijek, Croatia, 245–246.

Pupavac D., Drašković M., 2017: Analysis of logistics performance in Southeast European Countries, Proceedings of the 17th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Osijek, Croatia, 569–579.

Saslavsky D., Shepherd B., 2014: Facilitating international production networks: The role of trade logistics, The Journal of International Trade & Economic Development 23(7), 979–999. (Crossref)

Zaninović P.A., Zaninović V., Pavlić Skender H., 2020: The effects of logistics performance on international trade: EU15 vs CEMS, Economic Research-Ekonomska Istraživanja. https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1844582 (Crossref)

Zekić Z., Samardžija L., Pupavac J., 2017: The effect of logistics performance index on global competitiveness index at different levels of economic development, Interdisciplinary Management Research XIII, Faculty of Economics in Osijek – Hochschule Pforzheim University, Opatija, 949–960.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty