O optymalizacji handlu na rynku zbożowym z kosztem przechowywania ziarna

Main Article Content

Marek Kociński


Słowa kluczowe : proces ceny zboża, koszt magazynowania ziarna
Abstrakt

W artykule rozważany jest wpływ wzrostu kosztu przechowywania ziarna na wynik optymalizacji strategii handlowej na rynku zbożowym. Wynik realizacji strategii kupna zboża może być cha-rakteryzowany na przykład przez sumę wartości oczekiwanej kwoty wydanej na zakup zboża i kosztu jego przechowywania. Proces ceny ziarna może być określony na przykład przez prognozę przyszłejceny zboża. Z przykładowych obliczeń numerycznych wynika, że magazynowanie ziarna może mieć istotny wpływ na wynik optymalizacji strategii handlu na rynku zbożowym.

Article Details

Jak cytować
Kociński, M. (2022). O optymalizacji handlu na rynku zbożowym z kosztem przechowywania ziarna. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 7(1), 29–38. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.1.2
Bibliografia

Borkowski B., Krawiec M., 2010: Modelowanie zmienności cen na rynku zbóż w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 12(4), 39–45.

Ginter A., Szarek A., 2010: Sytuacja dochodowa producentów zbóż na przykładzie upraw pszenicy, Journal of Agribusiness and Rural Development 4(18), 29–39.

Jodź K., Mruklik A., 2014: Koncepcja sposobu prognozowania cen pszenicy w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 16(5), 79–87.

Hamulczuk M., Klimkowski C., 2011: Zmienność cen pszenicy w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Problemy Rolnictwa Światowego 11(26), 4, 77–88.

Kaleta A., Górnicki K., 2008: Bezpieczne przechowywanie ziarna – Studium zagadnienia, Inżynieria Rolnicza 1(99), 137–143.

Klepacki B., 2016: Miejsce i znaczenie logistyki w agrobiznesie, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki 1(1), 7–18. (Crossref)

Krawiec M., 2011: Analiza wpływu metody szacowania zmienności historycznej na przewidywanie ceny zbóż w modelu dwumianowym, Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, 98, 40–46.

Olszańska A., 2011: Zmienność cen na rynku zbóż w Polsce w latach 1998–2010 na przykładzie rynku pszenicy, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 13(3), 228–233.

Rokicki T., Wicki L., 2010: Transport i magazynowanie w rolnictwie jako element logistyki, Wieś Jutra 1, 41–42.

Rokicki T., Wicki L., 2011: Skala działalności, obszar działania a wymagania w zakresie logistyki w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego, Logistyka (3), 1-15.

Tukiendorf M., Rut J., Szwedziak K., 2007: Temperatura ziarna pszenicy w czasie magazynowania, Inżynieria Rolnicza 1(99), 247–252.

Tłuczak A., 2010: Modele autoregresyjne w prognozowaniu cen zbóż w Polsce, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 11(2), 254–263.

Tłuczak A., Szewczyk M., 2010: Efektywność modeli autoregresyjnych w prognozowaniu cen produktów rolnych w Polsce, Oeconomia Copernicana 1, 99–119. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty