Czynniki determinujące miejsca zakupu artykułów żywnościowych w Polsce w opinii konsumentów

Main Article Content

Dariusz Kusz
Bożena Kusz
Marek Sobolewski


Słowa kluczowe : handel detaliczny, konsument, żywność
Abstrakt
Celem badań jest identyfikacja determinantów oraz preferencji konsumentów dotyczących miejsc zakupu artykułów spożywczych. Stwierdzono, że najczęściej respondenci jako miejsce zakupu artykułów spożywczych wybierali superi hipermarkety, sklepy dyskontowe oraz średnie sklepy samoobsługowe. Z kolei najważniejszymi czynnikami decydującymi o wyborze miejsca zakupu artykułów spożywczych były niskie ceny, lokalizacja blisko miejsca zamieszkania oraz wysoka jakość produktów.

Article Details

Jak cytować
Kusz, D., Kusz, B., & Sobolewski, M. (2017). Czynniki determinujące miejsca zakupu artykułów żywnościowych w Polsce w opinii konsumentów. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(3), 61–72. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.3.26
Bibliografia

Białobrzycka A., 2012: Zachowanie konsumenta a jego wpływ na rozwój gospodarki żywnościowej we współczesnym świecie [w:] Z. Waśkowski, M. Sznajder (red.), Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Gastronomia i zachowania nabywców, Zeszyty Naukowe 236, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 235–245.

Cyrek P., 2012: Preferowane miejsca dokonywania zakupów wybranych artykułów żywnościowych – ujęcie dynamiczne, [w:] Z. Waśkowski, M. Sznajder (red.), Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Gastronomia i zachowania nabywców, naukowa Zeszyty Naukowe 236, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 222–234.

Gołębiewski J., 2010: Efektywność systemów marketingowych w gospodarce żywnościowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 123–130.

Górecka A., Zych-Lewandowska M., 2016: Od producenta do konsumenta: determinanty transportu żywności w XXI wieku, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Logistyki 1(1), 53–63. https://doi.org/10.22630/EIOL.2016.1.1.5 (Crossref)

Górska-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K., 2013: Marketing żywności. Oficyna Wolters Kluwer bussiness, Warszawa, 383–385.

Grzybowska B., 2012: Innowacje w produkcji i handlu żywnością, [w:] Z. Waśkowski, M. Sznajder (red.) Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Determinanty i kierunki ewolucji, Zeszyty Naukowe 237, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 148–158.

Grzybowska B., Juchniewicz M., 2005: Czynniki determinujące zachowania nabywców produktów żywnościowych. Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW w Warszawie, t. 34, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 145–154.

Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J., 2011: Handel detaliczny żywnością w Polsce, Wyd. II, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kowalczuk I. 2007: Zachowania nabywcze na rynku żywności osób w średnim i starszym wieku. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 6(2), 61–70. https://aspe.sggw.edu.pl/article/view/893

Łapińska J., 2012: Zachowania nabywcze konsumentów na rynku produktów żywnościowych w Republice Czeskiej – wybrane aspekty [w:] Z. Waśkowski, M. Sznajder (red.), Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Gastronomia i zachowania nabywców, Zeszyty Naukowe 236, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 270–277.

Sosnowski B., 2011: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw logistycznych [w:] A. Boryn, M. Klason (red.), Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju, PWE, Warszawa, 25.

Szymanowski W., 2008: Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 155–173.

Trojanowski M., 2012: Preferencje nabywców dotyczące wyboru różnych formatów handlu detalicznego – ujęcie dynamiczne, [w:] Z. Waśkowski, M. Sznajder (red.), Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Gastronomia i zachowania nabywców, Zeszyty Naukowe 236, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 258–269.

Zalewski A., 2011: Gospodarka zapasami i magazynowanie, Logistyka 4, 73–82.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.