Ekonomiczno-ekologiczny wpływ wdrożenia zestawów drogowych klasy MLHV-SEC/HCT-HCV na łańcuchy dostaw przy przewozach general cargo

Main Article Content

Jarosław Brach


Słowa kluczowe : MLHV-SEC-HCT/HCV, logistyczne łańcuchy dostaw
Abstrakt

Jednym z kluczowych elementów prowadzących do poprawy efektywności oraz redukcji kosztów i negatywnego oddziaływania na środowisko przez łańcuchy dostaw są zmiany zachodzące w systemach transportowych i środkach transportu obsługujących te łańcuchy. W artykule podjęto – dotychczas praktycznie nieobecną w polskiej literaturze naukowej – tematykę korzyści ekonomicznych, ekologicznych i organizacyjnych, jakie wiążą się z wprowadzeniem do eksploatacji wydłużonych megazestawów drogowych o podwyższonej dopuszczalnej masie całkowitej. Cel tego artykułu polega na udowodnieniu, że wdrożenie w przewozach tzw. ładunków ogólnych – general cargo megawydłużonych zestawów o podwyższonej masie całkowitej i w rezultacie o podniesionych zdolnościach przewozowych poprawi konkurencyjność łańcuchów dostaw wykorzystujących takie zestawy. Ten wzrost konkurencyjności stanowi pochodną tego, że zestawy takie pozwalają na zdecydowane ograniczenie zużycia paliwa i tym samym emisji substancji szkodliwych, w tym CO2, w przeliczeniu na wykonaną pracę przewozową. Dodatkowa obniżka kosztów zachodzi wskutek zmniejszenia o połowę do wykonania tej samej pracy przewozowej liczby niezbędnych kierowców i ciężarówek. Podstawowa teza badawcza brzmi zatem, że zestawy takie istotnie przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności kosztowej łańcuchów dostaw oraz redukcji ich negatywnego wpływu środowiskowego. Artykuł ten w głównej mierze powstał na podstawie analizy wyników badań oraz artykułów naukowych opublikowanych przez renomowane skandynawskie – szwedzkie i fińskie – wyższe uczelnie oraz instytuty badawcze. Powyższe wynika z tego, że te dwa kraje mają w Europie największe praktyczne doświadczenie ze wdrażania zespołów tego rodzaju. Testy trwają zaś w Holandii i Hiszpanii.

Article Details

Jak cytować
Brach, J. (2022). Ekonomiczno-ekologiczny wpływ wdrożenia zestawów drogowych klasy MLHV-SEC/HCT-HCV na łańcuchy dostaw przy przewozach general cargo. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 7(1), 5–27. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.1.1
Bibliografia

Adell E., Ljungberg C., Börefelt A., Hanander M., 2013: 1-årsutvärdering av projektet ETT coil till (ECT), Trivector, Report PM 37, 1–12.

Bergqvist R., Monios J., 2012: The last mile, inbound logistics and intermodal high capacity transport-the case of Jula in Sweden, World Review of Intermodal Transportation Research 6(1), 74–92. (Crossref)

Bigtrack International, 2020: Dutch test with Super EcoCombi with double trailers, [źródło elektroniczne] https://www.bigtruckmagazine.com/news/item/dutch-test-with-superecocombi-with-double-trailers [dostęp: 12.07.2021].

Brach J., 2021: Ekologiczne i ekonomiczne podniesienie efektywności przewozów poprzez wdrożenie zestawów klasy MLHV-SEC, [w:] A. Gozdek (red.), Mobilność i zrównoważony transport. Poszukiwanie rozwiązań, Rozprawy i Studia, Uniwersytet Szczeciński, vol. 1314, nr 1240, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 105–121.

Brach J., 2021: Ekonomiczne i technologiczne aspekty zastosowania megadługich i ciężkich zestawów drogowych, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Cider L., Larsson L., 2019: HCT-DUO2-project Gothenburg-Malmoe in Sweden, [źródło elektroniczne] https://duo2.nu/?page_id=221&lang=en, [dostęp: 11.07.2021].

Cider L., Ranäng S., 2012: Slutrapport Duo2-Trailer. FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation).

Closer, 2017: Rekordstort intresse för High Capacity Transport, [źródło elektroniczne] https://closer.lindholmen.se/nyheter/rekordstort-intresse-high-capacity-transport [dostęp: 23.07.2021].

Closer, [źródło elektroniczne] https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/content/bilder/9_vilka_fordon_anvands_och_kommer_akerierna_anvanda_i_finland_ville_vahala.pdf [dostęp: 18.07.2021].

De Cristofaro C., 2019: Super EcoCombi biedt veel voordelen, voor ons én voor het klimaat, [źródło elektroniczne] https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1169/super-ecocombi/articles/news/30066/-super-ecocombi-biedt-veel-voordelen-voorons-%C3%A9n-voor-het-klimaat [dostęp: 22.07.2020].

Kampfraath Ch., 2006: EMS = „Eternal Moving Solution? – wystąpienie podczas „European Modular System Seminar”, 26 września, Warszawa.

Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy Pitkän matkan kulkija, [źródło elektroniczne] https://www.kantolakoramo.fi/ [dostęp: 22.10.2020].

Lahti O., Tanttu A., 2016: Report on wintertime High Capacity Transport (HCT) 2015–2016, [źródło elektroniczne] https://www.trafi.fi/filebank/a/1473422710/7c6f1828ea16e7c6dd32fd4127c82981/22393-HCT_report_wintertime_2015-2016.pdf [dostęp: 22.07.2020].

Lahti O., 2020: HCT traffic in Finland, Nordic HCT Conference 22.10.2020.

Löfroth C., Svenson G., 2012: ETT – Modulsystem förskogstransporter – En trave Till (ETT) och Större Travar (ST), Arbetsrapport från Skogforsk 758, 158.

Nederlandse proef met Super EcoCombi, [źródło elektroniczne] http://magazine.bigtruck.nl/02-2020/nederlandse-proef-met-super-ecocombi/ [dostęp: 28.12.2020].

Railertotal NL, 2020: SOR Iberica bouwt Super Eco Combi voor Disfrimur, https://trailertotaal.nl/nieuws/item/sor-iberica-bouwt-super-eco-combi-voor-disfrimur [dostęp: 20.07.2021].

SAAB, 2018: Almost 33-meter long giant truck transports four containers of metal for recycling, [źródło elektroniczne] https://www.ssab.com/news/2018/09/almost-33meter-long-giant-truck-transports-four-containers-of-metal-for-recycling [dostęp: 10.04.2021].

Scania Annual and sustainability report, [źródło elektroniczne] https://www.scania.com/group/en/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/scania-annual-and-sustainabilityreport-2018-1.pdf, 23 [dostęp: 22.07.2021].

Scania Transport Laboratory goes fossil free, [źródło elektroniczne] https://www.scania.com/group/en/scania-transport-laboratory-goes-fossil-free-2/ [dostęp: 22.07.2021].

Scania Transport Laboratory, [źródło elektroniczne] https://www.scania.com/group/en/scania-transport-laboratory/ [dostęp: 22.07.2021].

Scania Transport Laboratory, 2020: Duo-trailer combination from an environmental perspective, opracowanie wewnętrzne koncernu Scania.

Scania, [źródło elektroniczne] https://www.scania.com/group/en/testing-twintrailers-forenvironmental-gains/ [dostęp: 22.07.2021].

Scania, 2019: Testing twin trailers for environmental gains, [źródło elektroniczne] https://www.scania.com/group/en/home/newsroom/news/2018/testing-twin-trailers-for-environmental-gains.html [dostęp: 19.09.2019].

The DUO2 project, [źródło elektroniczne] https://duo2.nu/?p=214&lang=en [dostęp: 23.07.2021].

Thiel S., 2019: Horizontal collaboration regarding open traffic system in the HCT perspective, [źródło elektroniczne] https://closer.lindholmen.se/sites/default/files/content/bilder/hct_22_oct.pdf [dostęp: 23.07.2021].

Volvo, 2018: Volvo Lastvagnar levererar 90-tons malmlastbilar till svensk gruvsatsning, [źródło elektroniczne] https://www.volvotrucks.se/sv-se/news/press/releases/2018/mar/pressrelease-180321.html [dostęp: 08.09.2022].

Who says we should be going to greater lengths?, Transport Engineer, 2007, 13.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.