Autonomiczny transport drogowy przyszłością logistyki XXI wieku

Main Article Content

Karol Wołodźko
Dominik Zalewski


Słowa kluczowe : automatyzacja, samochody autonomiczne, transport zautomatyzowany, inteligentne rozwiązania transportowe
Abstrakt
Tematem referatu jest autonomia pojazdów drogowych. Zagadnienia poruszone w nim dotyczą obecnego stanu automatyzacji w transporcie drogowym oraz przyszłości transportu autonomicznego. Rozpoczęcie pozwala przybliżyć złożoność omawianego problemu. Następnie omawiane są pojęcia „zautomatyzowany” i „autonomiczny” oraz ich definicje w UE i USA. W dalszej części referatu przedstawiona jest obecna sytuacja dotycząca automatyzacji w transporcie. Omawiane są też inteligentne rozwiązania już wprowadzone oraz te, nad którymi trwają jeszcze prace, między innymi prezentowane są projekty firmy Google. Następny rozdział jest poświęcony analizie SWOT. W nim też dokonana jest dokładna analiza szans, zagrożeń, mocnych i słabych stron autonomicznych pojazdów drogowych oraz ich znaczenie dla logistyki.

Article Details

Jak cytować
Wołodźko, K., & Zalewski, D. (2018). Autonomiczny transport drogowy przyszłością logistyki XXI wieku. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 3(2), 81–92. https://doi.org/10.22630/EIOL.2018.3.2.16
Bibliografia

Barycki P., 2018: Zdejmujesz ręce z kierownicy i nie musisz się niczym przejmować. Tak, takie samochody są już na rynku, Spider’sWeb, [źródło elektroniczne] https://www.spidersweb.pl/2018/01/samochody-autonomiczne-poziomy.html [dostęp: 30.03.2018].

Business Insider Polska, 2018: Autonomiczne samochody General Motors na ulicach od 2019 r. GM zapowiada masową produkcję, [źródło elektroniczne] https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/pierwszy-autonomiczny-samochod-bez-kierowcyod-general-motors/fmrt357 [dostęp: 30.03.2018].

Długosz D., 2016: Samsung Connect Auto – kompletny system dla samochodów (MWC 2016), Komputer Świat, [źródło elektroniczne] https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/sprzet/samsung-connect-auto-kompletny-system-dla-samochodow-mwc-2016/k30ehzp [dostęp: 30.03.2018].

Dubik A., 1989: 1000 słów o laserach i promieniowaniu laserowym, Wydawnictwo MON, Warszawa.

Gozdek J., 2013: Auto 2020, czyli przyszłość motoryzacji, Chip, [źródło elektroniczne] http://www.chip.pl/2013/08/auto-2020-czyli-przyszlosc-motoryzacji [dostęp: 30.03.2018].

GUS, 2017: Przewozy ładunków i pasażerów w 2016 roku, [źródło elektroniczne] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/przewozy-ladunkow-i-pasazerow-w-2016-roku,11,5.html [dostęp: 30.03.2018].

Handsfield W., 2011: How will self-driving cars change transportation?, Greater Greater Washington, [źródło elektroniczne] https://ggwash.org/view/11545/how-will-self-driving-carschange-transportation [dostęp: 30.03.2018].

Hiller A., Hinsberger A., Strassberger M., Verburg D., 2018: Results from the WILLWARN PROJECT.

https://www.nhtsa.gov/es/manufacturers/automated-driving-systems [dostęp: 30.03.2018].

https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=dk3oc1Hr62g [dostęp: 30.03.2018].

On the Road to Fully Self-Driving, Waymo Safety Report, [źródło elekroniczne] https://storage.googleapis.com/sdc-prod/v1/safety-report/waymo-safety-report-2017.pdf [dostęp: 30.03.2018].

Pillath S., 2016: Automated vehicles in the EU, Parlament Europejski, [źródło elektroniczne] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573902/EPRS_BRI(2016)573902_EN.pdf [dostęp: 30.03.2018].

Rychter W., 1962: Dzieje samochodu, WKiŁ, Warszawa.

Szymczak M., 2013: W oczekiwaniu na autonomiczne samochody. Czy spełnią oczekiwania kierowców i jak wpłyną na miasta?, Transport Miejski i Regionalny 10, s. 4–9.

Zaremba M., Śmich K., 2017: Przyszłość na kołach – automatyczne pojazdy w transporcie ciężarowym, Journal of TransLogistics 3(13), 1, 95–105.

Zieliński A., 2005: Rozwój koncepcji samochodu osobowego w XX wieku, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.