Zych-Lewandowska, Maria, i Jakub Majewski. „Kierunki Rozwoju Krajowego Systemu Transportowego a Polityka Klimatyczna”. Ekonomika i Organizacja Logistyki 7, no. 1 (kwiecień 15, 2022): 99–110. Udostępniono październik 1, 2023. https://eiol.sggw.edu.pl/article/view/4952.