Wicki, L. „Wpływ wdrożenia Systemu WMS Na produktywność Pracy. Przypadek Trzech magazynów Dystrybucyjnych”. Ekonomika I Organizacja Logistyki, t. 5, nr 3, wrzesień 2020, s. 77-91, doi:10.22630/EIOL.2020.5.3.23.