Zych-Lewandowska, M., i J. Majewski. „Kierunki Rozwoju Krajowego Systemu Transportowego a Polityka Klimatyczna”. Ekonomika I Organizacja Logistyki, t. 7, nr 1, kwiecień 2022, s. 99-110, doi:10.22630/EIOL.2022.7.1.8.