Jałowiecki, P. „Oszacowanie Poziomu Zaawansowania systemów Logistycznych W Polskim przemyśle spożywczym”. Ekonomika I Organizacja Logistyki, t. 4, nr 4, styczeń 2020, s. 61-73, doi:10.22630/EIOL.2019.4.4.33.