Klepacki, B., i M. Koper. „Stan I Kierunki Rozwoju Infrastruktury Drogowej W Polsce”. Ekonomika I Organizacja Logistyki, t. 2, nr 4, styczeń 2018, s. 5-19, doi:10.22630/EIOL.2017.2.4.31.